Ác Ma Tù Lung

Fri, 08 Dec 2017 17:35:31 +0700

Ác Ma Tù Lung

Tác giả: Chán Chường Rồng

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Qidian

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 4374

Ác Ma Tù Lung Review Rating: 7.50 out of 10 based on 2 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Một khoản không bị bất kỳ bảo vệ lòng đất trò chơi, một đám truy đuổi quyền lợi, của cải, sinh mệnh player!

Không còn sống lâu nữa Tần Nhiên, lựa chọn tiến vào bên trong —— vì cơ hội sống sót!

5 Chương mới cập nhật truyện Ác Ma Tù Lung

Danh sách chương Ác Ma Tù Lung

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 1Tiến vào08/12/2017
2Chương 2Bối thứ08/12/2017
3Chương 3Kỹ năng08/12/2017
4Chương 4Tiếng súng08/12/2017
5Chương 5Đánh lén08/12/2017
6Chương 6Nghỉ ngơi08/12/2017
7Chương 7Thứ 2 kỹ năng08/12/2017
8Chương 8Màn đêm08/12/2017
9Chương 9Tiềm hành08/12/2017
10Chương 10Bạo đầu08/12/2017
11Chương 11Kế hoạch08/12/2017
12Chương 12Thẩm vấn08/12/2017
13Chương 13Dời đi08/12/2017
14Chương 14Lẫn vào08/12/2017
15Chương 15Giết!08/12/2017
16Chương 16Thiếu tá08/12/2017
17Chương 17Ầm!08/12/2017
18Chương 18Thu hoạch08/12/2017
19Chương 19Độc hành08/12/2017
20Chương 20Đánh lén08/12/2017
21Chương 21Trúng đạn08/12/2017
22Chương 22Tái chiến08/12/2017
23Chương 23Đột biến08/12/2017
24Chương 24Phản kích08/12/2017
25Chương 25Kỹ năng thăng cấp cùng sách skill ...08/12/2017
26Chương 26Ly gián08/12/2017
27Chương 27Khúc nhạc dạo08/12/2017
28Chương 28Chảy máu đêm08/12/2017
29Chương 29Trở về từ cõi chết08/12/2017
30Chương 30Cảm động lây08/12/2017
31Chương 31Đêm lửa như máu08/12/2017
32Chương 32Đến muộn hòa bình08/12/2017
33Chương 33Cơ hội!08/12/2017
34Chương 1Giá trên trời buôn bán!08/12/2017
35Chương 2Kinh hỉ08/12/2017
36Chương 3Cường hóa – thượng08/12/2017
37Chương 4Cường hóa – hạ08/12/2017
38Chương 5Cái tẩu cùng săn bắn hươu mũ ...08/12/2017
39Chương 6Thứ nhất án08/12/2017
40Chương 7Chi nhánh nhiệm vụ!08/12/2017
41Chương 8Dẫn ra08/12/2017
42Chương 9St Paul trường học08/12/2017
43Chương 10Kỵ sĩ08/12/2017
44Chương 11Manh mối08/12/2017
45Chương 12Bí ẩn08/12/2017
46Chương 13Đầu đường ám sát08/12/2017
47Chương 14Trùng hợp08/12/2017
48Chương 15Đánh đêm08/12/2017
49Chương 16Tận diệt08/12/2017
50Chương 17Sách skill08/12/2017