Ác Ma Tù Lung

Fri, 08 Dec 2017 17:35:31 +0700

Ác Ma Tù Lung

Tác giả: Chán Chường Rồng

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Qidian

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 1974

Ác Ma Tù Lung Review Rating: 7.50 out of 10 based on 2 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Một khoản không bị bất kỳ bảo vệ lòng đất trò chơi, một đám truy đuổi quyền lợi, của cải, sinh mệnh player!

Không còn sống lâu nữa Tần Nhiên, lựa chọn tiến vào bên trong —— vì cơ hội sống sót!

5 Chương mới cập nhật truyện Ác Ma Tù Lung

Danh sách chương Ác Ma Tù Lung

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
201Chương 15Máu08/12/2017
202Chương 16Trá08/12/2017
203Chương 17Xuất hiện08/12/2017
204Chương 18Phản loạn08/12/2017
205Chương 19Không chỗ có thể trốn08/12/2017
206Chương 20Bêu đầu08/12/2017
207Chương 21Ám Dạ Chi Vũ08/12/2017
208Chương 22Ngăn cản08/12/2017
209Chương 23Bất ngờ08/12/2017
210Chương 24Cầu treo08/12/2017
211Chương 25Lao ra08/12/2017
212Chương 26Hỏi dò08/12/2017
213Chương 27Nguyên do08/12/2017
214Chương 28Va chạm nhau08/12/2017
215Chương 29Va!08/12/2017
216Chương 30Ngăn chặn08/12/2017
217Chương 21708/12/2017
218Chương 32Chân tướng?08/12/2017
219Chương 33Động một cái liền bùng nổ08/12/2017
220Chương 34Thật giả khó nói08/12/2017
221Chương 35Không rõ thật giả08/12/2017
222Chương 36Lý niệm08/12/2017
223Chương 37Thu hoạch08/12/2017
224Chương 38Siêu phàm Tiềm hành08/12/2017
225Chương 1Sát ý hiện ra!08/12/2017
226Chương 2Cú đêm08/12/2017
227Chương 3Tên kia08/12/2017
228Chương 4Siêu Tân Tinh08/12/2017
229Chương 5Tăm tích08/12/2017
230Chương 6Hợp tác?08/12/2017
231Chương 7Giao dịch08/12/2017
232Chương 8Đủ sao?08/12/2017
233Chương 9Kiến nghị08/12/2017
234Chương 10Chuẩn bị (hai hợp thành 1)08/12/2017
235Chương 11Danh vọng08/12/2017
236Chương 12Suy đoán08/12/2017
237Chương 13Người bảo vệ08/12/2017
238Chương 14Khoan thai đến muộn08/12/2017
239Chương 15Sàng lọc08/12/2017
240Chương 16Đã từng vương triều08/12/2017
241Chương 17Trời tối người yên08/12/2017
242Chương 18Hóa thi08/12/2017
243Chương 19Lò mổ phường08/12/2017
244Chương 20Tai vạ tới08/12/2017
245Chương 21Hộ vệ08/12/2017
246Chương 22Bỏ08/12/2017
247Chương 23Dạ Chủng08/12/2017
248Chương 24'Vũ khí' !08/12/2017
249Chương 25Biến mất08/12/2017
250Chương 26Một cách không ngờ08/12/2017
ma giam gia lazada

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử