Âm Dương Xe Buýt

Mon, 09 Apr 2018 11:31:41 +0700

Âm Dương Xe Buýt

Tác giả: Khách Lăng Tố

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Hoàn Thành

Lượt xem: 732

Âm Dương Xe Buýt Review Rating: 6.75 out of 10 based on 2 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Chúng ta mỗi ngày đều ở ngồi xe buýt, chính là ngươi hiểu biết xe buýt sao? Thẳng đến ta trở thành 236 lộ xe buýt tài xế, chuyện phiền toái một kiện một kiện liền tới rồi. Đầu trâu mặt ngựa, Hắc Bạch Vô Thường, đông bắc dã tiên, là ngẫu nhiên gặp được, vẫn là tất nhiên?

5 Chương mới cập nhật truyện Âm Dương Xe Buýt

Danh sách chương Âm Dương Xe Buýt

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
51Chương 51Dương trạch âm trạch09/04/2018
52Chương 52Cư xá Đông Nam09/04/2018
53Chương 53Hạo Nguyệt là ai09/04/2018
54Chương 54Một phương pháp khác09/04/2018
55Chương 55Mới vào Phong Đô09/04/2018
56Chương 56Hai người quen09/04/2018
57Chương 57Tưới vườn người09/04/2018
58Chương 58Chuyển Luân Vương Tiết09/04/2018
59Chương 59Quỷ môn mở rộng09/04/2018
60Chương 60Một cái quái nhân09/04/2018
61Chương 61Đạo hiệu Pháp Vương09/04/2018
62Chương 62Mao Sơn chi mời09/04/2018
63Chương 63Gặp lại Hồ Thất09/04/2018
64Chương 64Nhị thúc tâm sự09/04/2018
65Chương 65Âm hôn trước đó09/04/2018
66Chương 66Lại một Đệ Mã09/04/2018
67Chương 67Bạch tiên xin giúp đỡ09/04/2018
68Chương 68Cho ta gọt hắn09/04/2018
69Chương 69Có Hàn Quốc tỉnh09/04/2018
70Chương 70Nhị thúc kết hôn09/04/2018
71Chương 71Nhà đến hai khách09/04/2018
72Chương 72Mao lão gia tử09/04/2018
73Chương 73Sát bên người tử vong09/04/2018
74Chương 74Dời xương phong ba09/04/2018
75Chương 75Nhiều cái bạn gái09/04/2018
76Chương 76Kiếp trước nhân duyên09/04/2018
77Chương 77Ai có thể nhập quan09/04/2018
78Chương 78Bắc Phổ Đà sơn09/04/2018
79Chương 79Tranh đoạt kim vũ09/04/2018
80Chương 80Lên núi bái Phật09/04/2018
81Chương 81Đại Bằng Minh Vương09/04/2018
82Chương 82Phật ảnh vô tung09/04/2018
83Chương 83Diệt thế Thanh Sư09/04/2018
84Chương 84Thiên Vương lâm thế09/04/2018
85Chương 85Phật Tổ hiển thánh10/04/2018
86Chương 86Phong ấn Thiên giới10/04/2018
87Chương 87"Người bên trong tinh anh "10/04/2018
88Chương 88Tiên gia chi nộ10/04/2018
89Chương 89Có người trộm xe10/04/2018
90Chương 90Đích truyền chi tranh10/04/2018
91Chương 91Trong núi đợi "Thỏ "10/04/2018
92Chương 92Thật thật giả giả10/04/2018
93Chương 93Quyết đấu chi kiếm10/04/2018
94Chương 94Kế trong kế10/04/2018
95Chương 95Hương tiêu ngọc vẫn10/04/2018
96Chương 96Xe lửa lái xe10/04/2018
97Chương 97Hắc Long hiện thân10/04/2018
98Chương 98Âm soái cản đường10/04/2018
99Chương 99Chuyển Luân đệ tử10/04/2018
100Chương 100Một cái hứa hẹn11/04/2018