Âm Dương Xe Buýt

Mon, 09 Apr 2018 11:31:41 +0700

Âm Dương Xe Buýt

Tác giả: Khách Lăng Tố

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Hoàn Thành

Lượt xem: 735

Âm Dương Xe Buýt Review Rating: 6.75 out of 10 based on 2 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Chúng ta mỗi ngày đều ở ngồi xe buýt, chính là ngươi hiểu biết xe buýt sao? Thẳng đến ta trở thành 236 lộ xe buýt tài xế, chuyện phiền toái một kiện một kiện liền tới rồi. Đầu trâu mặt ngựa, Hắc Bạch Vô Thường, đông bắc dã tiên, là ngẫu nhiên gặp được, vẫn là tất nhiên?

5 Chương mới cập nhật truyện Âm Dương Xe Buýt

Danh sách chương Âm Dương Xe Buýt

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
101Chương 101Tâm tư khó đoán11/04/2018
102Chương 102Sơn Hải chi quan11/04/2018
103Chương 103Vừa thấy đã yêu11/04/2018
104Chương 104Phong bà lão nhân11/04/2018
105Chương 105Phong bà truyền thuyết11/04/2018
106Chương 106Nhân gian có Tiên11/04/2018
107Chương 107Như thế nào Tiên Phật11/04/2018
108Chương 108Mỹ nhân xế chiều11/04/2018
109Chương 109Tiến về Trấn Giang12/04/2018
110Chương 110Ăn xin lão đầu12/04/2018
111Chương 111Một cái bí văn12/04/2018
112Chương 112Phát rồ12/04/2018
113Chương 113Mặt nạ Đạo sĩ12/04/2018
114Chương 114Lại muốn rời khỏi12/04/2018
115Chương 115Xe lửa trên đường12/04/2018
116Chương 116Núi Thanh Thành hạ12/04/2018
117Chương 117Nói lên chuyện cũ12/04/2018
118Chương 118Thái An cổ trấn12/04/2018
119Chương 119Hắc Long thân phận12/04/2018
120Chương 120Thanh Thành Chưởng môn12/04/2018
121Chương 121Hoàng Tước tại hậu12/04/2018
122Chương 122Đến đại loạn đấu12/04/2018
123Chương 123Âm dương xe buýt12/04/2018
124Chương 124Lúc sắp chết12/04/2018
125Chương 125Không vào luân hồi12/04/2018
126Chương 126Đoạn Tiên căn12/04/2018
127Chương 127Thanh Xà lâm thế12/04/2018
128Chương 128Thanh Xà xuất động12/04/2018
129Chương 129Đúng lúc gặp đêm thất tịch12/04/2018
130Chương 130Thanh Thành Tư Kỳ12/04/2018
131Chương 131Có người giết ta12/04/2018
132Chương 132Hàng Châu Tây Hồ12/04/2018
133Chương 133Thế giới kì dị12/04/2018
134Chương 134Đây là tương lai13/04/2018
135Chương 135Trường sinh chi pháp13/04/2018
136Chương 136Đây là còn sống13/04/2018
137Chương 137Tây Hồ Bạch Xà13/04/2018
138Chương 138Một vị cố nhân13/04/2018
139Chương 139Thép cánh Đại Bàng13/04/2018
140Chương 140Bát kỳ đại xà13/04/2018
141Chương 141Chiến đấu chiến đấu13/04/2018
142Chương 142Kỳ quái bình bát13/04/2018
143Chương 143Đoạt xá Đại Bàng13/04/2018
144Chương 144Mượn hoa hiến Phật14/04/2018
145Chương 145Cẩm Tú khách sạn14/04/2018
146Chương 146Vào ở khách sạn14/04/2018
147Chương 147Nam thành Lang yêu14/04/2018
148Chương 148Cướp nhà khó phòng14/04/2018
149Chương 149Quản lý mất tích14/04/2018
150Chương 150Truy hung trăm dặm14/04/2018