Âm Dương Xe Buýt

Mon, 09 Apr 2018 11:31:41 +0700

Âm Dương Xe Buýt

Tác giả: Khách Lăng Tố

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Hoàn Thành

Lượt xem: 729

Âm Dương Xe Buýt Review Rating: 6.75 out of 10 based on 2 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Chúng ta mỗi ngày đều ở ngồi xe buýt, chính là ngươi hiểu biết xe buýt sao? Thẳng đến ta trở thành 236 lộ xe buýt tài xế, chuyện phiền toái một kiện một kiện liền tới rồi. Đầu trâu mặt ngựa, Hắc Bạch Vô Thường, đông bắc dã tiên, là ngẫu nhiên gặp được, vẫn là tất nhiên?

5 Chương mới cập nhật truyện Âm Dương Xe Buýt

Danh sách chương Âm Dương Xe Buýt

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
201Chương 201Đáng thương người16/04/2018
202Chương 202Vượt năm chi dạ16/04/2018
203Chương 203Năm thú huyễn ảnh16/04/2018
204Chương 204Khó bề phân biệt16/04/2018
205Chương 205Tìm kiếm manh mối16/04/2018
206Chương 206Năm đó Văn Quả16/04/2018
207Chương 207Thẩm Dương chi hành16/04/2018
208Chương 208Kiếp này vô duyên16/04/2018
209Chương 209Dã tiên thợ săn19/04/2018
210Chương 210Đến cùng là ai19/04/2018
211Chương 211Đoạt mệnh liêm đao19/04/2018
212Chương 212Tử vong lan tràn19/04/2018
213Chương 213Họa vô đơn chí19/04/2018
214Chương 214Hôi gia Thập Nhất19/04/2018
215Chương 215Cuối cùng một tiên19/04/2018
216Chương 216Ai là phản đồ19/04/2018
217Chương 217Hồ Phong chết19/04/2018
218Chương 218Từng trải19/04/2018
219Chương 219Kết xuống nhân quả19/04/2018
220Chương 220Rắc rối khó gỡ19/04/2018
221Chương 221Tích lũy âm đức19/04/2018
222Chương 22218 đường khẩu19/04/2018
223Chương 223Thời khắc nguy cấp19/04/2018
224Chương 224Ngoài ý muốn người19/04/2018
225Chương 225Kinh Thiên đường chủ19/04/2018
226Chương 226Hồ gia trưởng lão19/04/2018
227Chương 227Thanh Oản rời đi19/04/2018
228Chương 228Ta bị truy nã19/04/2018
229Chương 229Đặc biệt mật án19/04/2018
230Chương 230Đi gặp Vũ Kỳ19/04/2018
231Chương 231Thứ hai xe buýt19/04/2018
232Chương 232Long Hổ trưởng lão19/04/2018
233Chương 233Yêu dị nam tử21/04/2018
234Chương 234Di thần chi tộc21/04/2018
235Chương 235Mục tiêu Trường Xuân21/04/2018
236Chương 236Trên xe gặp tà21/04/2018
237Chương 237Triệu Lai đụng linh21/04/2018
238Chương 238Đêm lạnh như nước21/04/2018
239Chương 239Hồ Hân Tiết Đường21/04/2018
240Chương 240An nhàn khảo nghiệm21/04/2018
241Chương 241Dời bước bên ngoài núi21/04/2018
242Chương 242Triệt để hủy diệt21/04/2018
243Chương 243Một đầm nước đục21/04/2018
244Chương 244Thành thật khảo nghiệm21/04/2018
245Chương 245Gặp phải Thanh Oản21/04/2018
246Chương 246Thanh Oản thân thế21/04/2018
247Chương 247Thật không thích hợp21/04/2018
248Chương 248Từng trải21/04/2018
249Chương 249Cửu Phong phân tích21/04/2018
250Chương 250Thất vọng mất mát21/04/2018