Bắc Địa Vu Sư

Thu, 30 Nov 2017 23:45:29 +0700

Bắc Địa Vu Sư

Tác giả: Hạp Trâm

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Qidian

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 1794

Bắc Địa Vu Sư Review Rating: 9.00 out of 10 based on 1 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Một cái sống lại ở dị giới, quá nước chảy bèo trôi, chậm rãi dung nhập vào cảnh vật chung quanh bên trong người bình thường cố sự

5 Chương mới cập nhật truyện Bắc Địa Vu Sư

  • Chương mới cập nhật Chương 379: Nghi hoặc Cập nhật ngày: 19/04/2018
  • Chương mới cập nhật Chương 378: Vật dẫn Cập nhật ngày: 19/04/2018
  • Chương mới cập nhật Chương 377: Mở ra Cập nhật ngày: 17/04/2018
  • Chương mới cập nhật Chương 376: Trò chuyện Cập nhật ngày: 17/04/2018
  • Chương mới cập nhật Chương 375: Thụ dưới Cập nhật ngày: 17/04/2018

Danh sách chương Bắc Địa Vu Sư

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
151Chương 151Hãnh diện30/11/2017
152Chương 152Phụ nữ30/11/2017
153Chương 153Huynh đệ30/11/2017
154Chương 154Thì Thầm giáo dục30/11/2017
155Chương 155Con đường30/11/2017
156Chương 156Cuối đông30/11/2017
157Chương 157Phấn chấn30/11/2017
158Chương 158Brand buồn phiền30/11/2017
159Chương 159Đấu chí30/11/2017
160Chương 160Con đường30/11/2017
161Chương 161Phàm nhân30/11/2017
162Chương 162Tây cảnh30/11/2017
163Chương 163Ma tộc30/11/2017
164Chương 164Tiến triển30/11/2017
165Chương 165Vô đề30/11/2017
166Chương 166Huyết nhục30/11/2017
167Chương 167Thiên địa thay đổi30/11/2017
168Chương 168Ám dạ30/11/2017
169Chương 169Làm bạn30/11/2017
170Chương 170Hiếu kỳ30/11/2017
171Chương 171Ban đêm30/11/2017
172Chương 172Dục vọng30/11/2017
173Chương 173Linh hồn30/11/2017
174Chương 174Đáp án30/11/2017
175Chương 175Cừu30/11/2017
176Chương 176Đi tới30/11/2017
177Chương 177Che chở30/11/2017
178Chương 178Nghi hoặc30/11/2017
179Chương 179Tỷ đệ30/11/2017
180Chương 180Lảo đà lảo đảo30/11/2017
181Chương 181Bụi gai30/11/2017
182Chương 182Yểm nguyệt30/11/2017
183Chương 183Không rõ30/11/2017
184Chương 184Muốn tìm30/11/2017
185Chương 185Đánh đổi30/11/2017
186Chương 186Sai lệch30/11/2017
187Chương 187Thắng bại được mất30/11/2017
188Chương 188Hàn nguyệt30/11/2017
189Chương 189Luyện ngục30/11/2017
190Chương 190Thiên Đường30/11/2017
191Chương 191Bỏ qua30/11/2017
192Chương 192Đi30/11/2017
193Chương 193Ý nghĩ30/11/2017
194Chương 194Lễ vật30/11/2017
195Chương 195Thành thị30/11/2017
196Chương 196Hậu viện30/11/2017
197Chương 197Mưa xối xả30/11/2017
198Chương 198Trí tuệ30/11/2017
199Chương 199Xếp gỗ01/12/2017
200Chương 200Thang trời01/12/2017
ma giam gia lazada

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử