Bạch Bào Tổng Quản

Sun, 23 Jul 2017 23:33:48 +0700

Bạch Bào Tổng Quản

Tác giả: Tiêu Thư

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Converter : Tiểu La

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 24300

Bạch Bào Tổng Quản Review Rating: 5.90 out of 10 based on 15 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Chuyển thế hồi sinh với võ học hưng thịnh thế giới, người mang Phật gia thần thông, từ quốc công phủ tạp dịch trở thành vương phủ tổng quản, từ một giới người bình thường trưởng thành lên thành trấn quốc võ học tông sư, nắm quyền thế, đến mỹ nữ, tận hưởng này thế giới tuyệt diệu.

5 Chương mới cập nhật truyện Bạch Bào Tổng Quản

Danh sách chương Bạch Bào Tổng Quản

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 1Chương 1: Thần thông 23/07/2017
2Chương 2Chương 2: Khô vinh23/07/2017
3Chương 3Chương 3: Tấn phẩm23/07/2017
4Chương 4Chương 4: Khiêu chiến23/07/2017
5Chương 5Chương 5: Kiếm pháp23/07/2017
6Chương 6Chương 6: Tô Như23/07/2017
7Chương 7Chương 7: Tiêu Kỳ23/07/2017
8Chương 8Chương 8: Thủ đoạn23/07/2017
9Chương 9Chương 9: Tỷ thí23/07/2017
10Chương 10Chương 10: Trúc cơ23/07/2017
11Chương 11Chương 11: Khiêu chiến23/07/2017
12Chương 12Chương 12: Lại bại23/07/2017
13Chương 13Chương 13: Hộ vệ23/07/2017
14Chương 14Chương 14: Thông gân23/07/2017
15Chương 15Chương 15: Mãnh Hổ23/07/2017
16Chương 16Chương 16: Bí ẩn23/07/2017
17Chương 17Chương 17: Hiểm cảnh23/07/2017
18Chương 18Chương 18: Uy phong23/07/2017
19Chương 19Chương 19: Tiên Thiên23/07/2017
20Chương 20Chương 20: Mai phục23/07/2017
21Chương 21Chương 21: Mất tích23/07/2017
22Chương 22Chương 22: Xung phong23/07/2017
23Chương 23Chương 23: Diệt trại23/07/2017
24Chương 24Chương 24: Bí kíp23/07/2017
25Chương 25Chương 25: Tu luyện23/07/2017
26Chương 26Chương 26: Kiếm kinh23/07/2017
27Chương 27Chương 27: Đánh vỡ23/07/2017
28Chương 28Chương 28: Xảo ngộ23/07/2017
29Chương 29Chương 29: Gây xích mích23/07/2017
30Chương 30Chương 30: Mua nhà23/07/2017
31Chương 31Chương 31: Lại vào23/07/2017
32Chương 32Chương 32: Xuất cốc23/07/2017
33Chương 33Chương 33: Truy sát23/07/2017
34Chương 34Chương 34: Hàng ma23/07/2017
35Chương 35Chương 35: Tuyết Lăng23/07/2017
36Chương 36Chương 36: Linh thổ23/07/2017
37Chương 37Chương 37: Va chạm23/07/2017
38Chương 38Chương 38: Thiên linh23/07/2017
39Chương 39Chương 39: Cấy ghép23/07/2017
40Chương 40Chương 40: Bái kiến23/07/2017
41Chương 41Chương 41: Nguyệt Linh23/07/2017
42Chương 42Chương 42: Đột kích23/07/2017
43Chương 43Chương 4323/07/2017
44Chương 44Chương 44: Bí ẩn23/07/2017
45Chương 45Chương 45: Tụng kinh23/07/2017
46Chương 46Chương 46: Côn kích23/07/2017
47Chương 47Chương 47: Xuất quan23/07/2017
48Chương 48Chương 48: Khiêu chiến23/07/2017
49Chương 49Chương 49: Khai trương23/07/2017
50Chương 50Chương 50: Đòi nợ23/07/2017

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử