Bạch Bào Tổng Quản

Sun, 23 Jul 2017 23:33:48 +0700

Bạch Bào Tổng Quản

Tác giả: Tiêu Thư

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Converter : Tiểu La

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 18600

Bạch Bào Tổng Quản Review Rating: 5.75 out of 10 based on 14 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Chuyển thế hồi sinh với võ học hưng thịnh thế giới, người mang Phật gia thần thông, từ quốc công phủ tạp dịch trở thành vương phủ tổng quản, từ một giới người bình thường trưởng thành lên thành trấn quốc võ học tông sư, nắm quyền thế, đến mỹ nữ, tận hưởng này thế giới tuyệt diệu.

5 Chương mới cập nhật truyện Bạch Bào Tổng Quản

Danh sách chương Bạch Bào Tổng Quản

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
51Chương 51Chương 51: Dụ dỗ23/07/2017
52Chương 52Chương 52: Tình hình trận chiến23/07/2017
53Chương 53Chương 53: Điên cuồng23/07/2017
54Chương 54Chương 54: Lưu vong23/07/2017
55Chương 55Chương 55: Luyện hình23/07/2017
56Chương 56Chương 56: Phùng Văn23/07/2017
57Chương 57Chương 57: Cướp người23/07/2017
58Chương 58Chương 58: Lần theo23/07/2017
59Chương 59Chương 59: Truy sát23/07/2017
60Chương 60Chương 60: Khinh công23/07/2017
61Chương 61Chương 61: Gang tấc23/07/2017
62Chương 62Chương 62: Tư Vũ23/07/2017
63Chương 63Chương 63: Ẩn tình23/07/2017
64Chương 64Chương 64: Công thành23/07/2017
65Chương 65Chương 65: Bang chủ23/07/2017
66Chương 66Chương 66: Đến vị23/07/2017
67Chương 67Chương 67: Triệu Luân23/07/2017
68Chương 68Chương 68: Giải quyết23/07/2017
69Chương 69Chương 69: Thật giả23/07/2017
70Chương 70Chương 70: Cứng rắn23/07/2017
71Chương 71Chương 71: Chuộc thân23/07/2017
72Chương 72Chương 72: Trục xuất23/07/2017
73Chương 73Chương 73: Mưu kế23/07/2017
74Chương 74Chương 74: Bạch Hổ23/07/2017
75Chương 75Chương 75: Không trọn vẹn23/07/2017
76Chương 76Chương 76: Ám sát23/07/2017
77Chương 77Chương 77: Thu hoạch23/07/2017
78Chương 78Chương 78: Hai tầng23/07/2017
79Chương 79Chương 79: Ra sách23/07/2017
80Chương 80Chương 80: Pháp Viên23/07/2017
81Chương 81Chương 81: Hiện thân23/07/2017
82Chương 82Chương 82: Tiêu diệt23/07/2017
83Chương 83Chương 83: Nội tình23/07/2017
84Chương 84Chương 84: Mượn tranh23/07/2017
85Chương 85Chương 85: Ba tầng23/07/2017
86Chương 86Chương 86: Ám sát23/07/2017
87Chương 87Chương 87: Hiện thân23/07/2017
88Chương 88Chương 88: Sát gian23/07/2017
89Chương 89Chương 89: Xích Dương23/07/2017
90Chương 90Chương 90: Mời chào23/07/2017
91Chương 91Chương 91: Khách khanh23/07/2017
92Chương 92Chương 92: Tâm tư23/07/2017
93Chương 93Chương 93: Mở rộng23/07/2017
94Chương 94Chương 94: Kết minh23/07/2017
95Chương 95Chương 95: Ám sát23/07/2017
96Chương 96Chương 96: Hợp tác23/07/2017
97Chương 97Chương 97: Căn dặn23/07/2017
98Chương 98Chương 98: Lần đầu gặp gỡ23/07/2017
99Chương 99Chương 99: Xuất hiện23/07/2017
100Chương 100Chương 100: Khuyên bảo23/07/2017
xsmn