Bạch Bào Tổng Quản

Sun, 23 Jul 2017 23:33:48 +0700

Bạch Bào Tổng Quản

Tác giả: Tiêu Thư

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Converter : Tiểu La

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 18603

Bạch Bào Tổng Quản Review Rating: 5.75 out of 10 based on 14 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Chuyển thế hồi sinh với võ học hưng thịnh thế giới, người mang Phật gia thần thông, từ quốc công phủ tạp dịch trở thành vương phủ tổng quản, từ một giới người bình thường trưởng thành lên thành trấn quốc võ học tông sư, nắm quyền thế, đến mỹ nữ, tận hưởng này thế giới tuyệt diệu.

5 Chương mới cập nhật truyện Bạch Bào Tổng Quản

Danh sách chương Bạch Bào Tổng Quản

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
101Chương 101Chương 101: Đột kích23/07/2017
102Chương 102Chương 102: Chém giết23/07/2017
103Chương 103Chương 103: Truyền tin23/07/2017
104Chương 104Chương 104: Tránh né23/07/2017
105Chương 105Chương 105: Kinh sợ thối lui23/07/2017
106Chương 106Chương 106: Hiện thân23/07/2017
107Chương 107Chương 107: Kỳ nguyên23/07/2017
108Chương 108Chương 108: Đổi mạch23/07/2017
109Chương 109Chương 109: Bốn tầng23/07/2017
110Chương 110Chương 110: Tập kích23/07/2017
111Chương 111Chương 111: Luận hổ23/07/2017
112Chương 112Chương 112: Giằng co23/07/2017
113Chương 113Chương 113: Phong Nguyên23/07/2017
114Chương 114Chương 114: Ám sát23/07/2017
115Chương 115Chương 11523/07/2017
116Chương 116Chương 116: Danh tiếng23/07/2017
117Chương 117Chương 117: Tê Ngô23/07/2017
118Chương 118Chương 118: Thi thuật23/07/2017
119Chương 119Chương 119: Phi thiên23/07/2017
120Chương 120Chương 120: Đề cử23/07/2017
121Chương 121Chương 121: Nhiệm vụ23/07/2017
122Chương 122Chương 122: Nội ứng23/07/2017
123Chương 123Chương 123: Hoàng Tề23/07/2017
124Chương 124Chương 124: Chữa thương23/07/2017
125Chương 125Chương 125: Tung tích23/07/2017
126Chương 126Chương 126: Kích tướng23/07/2017
127Chương 127Chương 127: Hiện thân23/07/2017
128Chương 128Chương 128: Mời chào23/07/2017
129Chương 129Chương 129: Báo tin23/07/2017
130Chương 130Chương 130: Tiếp tục khuyên23/07/2017
131Chương 131Chương 131: Hổ cốt23/07/2017
132Chương 132Chương 132: Đến cốt23/07/2017
133Chương 133Chương 133: Vào phủ23/07/2017
134Chương 134Chương 134: Huyền bí23/07/2017
135Chương 135Chương 135: Tuần thành23/07/2017
136Chương 136Chương 136: Hậu trường23/07/2017
137Chương 137Chương 137: Án phát23/07/2017
138Chương 138Chương 138: Lập công23/07/2017
139Chương 139Chương 139: Cái tròng23/07/2017
140Chương 140Chương 140: Vận chuyển23/07/2017
141Chương 141Chương 141: Diệt phái23/07/2017
142Chương 142Chương 142: Giải thể23/07/2017
143Chương 143Chương 143: Dò hỏi23/07/2017
144Chương 144Chương 144: Thỉnh cầu23/07/2017
145Chương 145Chương 145: Bảo kiếm23/07/2017
146Chương 146Chương 146: Trần Quang23/07/2017
147Chương 147Chương 147: Cung phụng23/07/2017
148Chương 148Chương 148: Thăm dò23/07/2017
149Chương 149Chương 149: Ngọc Dung23/07/2017
150Chương 150Chương 150: Dẫn lôi23/07/2017
xsmn