Bạch Bào Tổng Quản

Sun, 23 Jul 2017 23:33:48 +0700

Bạch Bào Tổng Quản

Tác giả: Tiêu Thư

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Converter : Tiểu La

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 18606

Bạch Bào Tổng Quản Review Rating: 5.75 out of 10 based on 14 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Chuyển thế hồi sinh với võ học hưng thịnh thế giới, người mang Phật gia thần thông, từ quốc công phủ tạp dịch trở thành vương phủ tổng quản, từ một giới người bình thường trưởng thành lên thành trấn quốc võ học tông sư, nắm quyền thế, đến mỹ nữ, tận hưởng này thế giới tuyệt diệu.

5 Chương mới cập nhật truyện Bạch Bào Tổng Quản

Danh sách chương Bạch Bào Tổng Quản

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
151Chương 151Chương 151: Giết lên23/07/2017
152Chương 152Chương 152: Ám đấu23/07/2017
153Chương 153Chương 153: Giết chết23/07/2017
154Chương 154Chương 154: Tỏa Ma23/07/2017
155Chương 155Chương 155: Nguy trùng23/07/2017
156Chương 156Chương 156: Cứu nguy23/07/2017
157Chương 157Chương 157: Vấn tội23/07/2017
158Chương 158Chương 158: Cắn ngược lại23/07/2017
159Chương 159Chương 159: Tự nghi23/07/2017
160Chương 160Chương 160: Lung lạc23/07/2017
161Chương 161Chương 161: Đối chất23/07/2017
162Chương 162Chương 162: Tự đạo23/07/2017
163Chương 163Chương 163: Tạ lễ23/07/2017
164Chương 164Chương 164: Xuất phát23/07/2017
165Chương 165Chương 165: Nơi đi23/07/2017
166Chương 166Chương 166: Ngọc vẫn23/07/2017
167Chương 167Chương 167: Thâu Thiên23/07/2017
168Chương 168Chương 168: Hôi phi23/07/2017
169Chương 169Chương 169: Tránh lôi23/07/2017
170Chương 170Chương 170: Ngủ say23/07/2017
171Chương 171Chương 171: Lên cấp23/07/2017
172Chương 172Chương 172: Hôn ước23/07/2017
173Chương 173Chương 173: Của hồi môn23/07/2017
174Chương 174Chương 174: Ám sát23/07/2017
175Chương 175Chương 175: Song vương23/07/2017
176Chương 176Chương 176: Đăng phủ23/07/2017
177Chương 177Chương 177: Cầu hôn23/07/2017
178Chương 178Chương 178: Đường hẹp23/07/2017
179Chương 179Chương 179: Uy hiếp23/07/2017
180Chương 180Chương 180: Bức bách23/07/2017
181Chương 181Chương 181: Lưu tình23/07/2017
182Chương 182Chương 182: Cừu hận23/07/2017
183Chương 183Chương 183: Ban đảo23/07/2017
184Chương 184Chương 184: Địa vị23/07/2017
185Chương 185Chương 185: Ngộ hại23/07/2017
186Chương 186Chương 186: Giá họa23/07/2017
187Chương 187Chương 187: An vương23/07/2017
188Chương 188Chương 188: Giao chiến23/07/2017
189Chương 189Chương 189: Cổ đỉnh23/07/2017
190Chương 190Chương 190: Ảo diệu23/07/2017
191Chương 191Chương 191: Thái Hoa23/07/2017
192Chương 192Chương 192: Song quỷ23/07/2017
193Chương 193Chương 193: Đối lập23/07/2017
194Chương 194Chương 194: Lại cứu23/07/2017
195Chương 195Chương 195: Thổ lộ23/07/2017
196Chương 196Chương 196: Thú huyết23/07/2017
197Chương 197Chương 197: Chiêu đồ23/07/2017
198Chương 198Chương 198: Trở mặt23/07/2017
199Chương 199Chương 199: Học trận23/07/2017
200Chương 200Chương 200: Chào23/07/2017
xsmn