Bạch Bào Tổng Quản

Sun, 23 Jul 2017 23:33:48 +0700

Bạch Bào Tổng Quản

Tác giả: Tiêu Thư

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Converter : Tiểu La

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 17769

Bạch Bào Tổng Quản Review Rating: 5.75 out of 10 based on 14 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Chuyển thế hồi sinh với võ học hưng thịnh thế giới, người mang Phật gia thần thông, từ quốc công phủ tạp dịch trở thành vương phủ tổng quản, từ một giới người bình thường trưởng thành lên thành trấn quốc võ học tông sư, nắm quyền thế, đến mỹ nữ, tận hưởng này thế giới tuyệt diệu.

5 Chương mới cập nhật truyện Bạch Bào Tổng Quản

Danh sách chương Bạch Bào Tổng Quản

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
201Chương 201Chương 201: Bích Liễu23/07/2017
202Chương 202Chương 202: Rời đi 23/07/2017
203Chương 203Chương 203: Lần theo23/07/2017
204Chương 204Chương 204: Tham nghiên23/07/2017
205Chương 205Chương 205: Uy lực23/07/2017
206Chương 206Chương 206: Tan rã23/07/2017
207Chương 207Chương 207: Bán con23/07/2017
208Chương 208Chương 208: Ngân đạn23/07/2017
209Chương 209Chương 209: Lầu trống23/07/2017
210Chương 210Chương 210: Muốn tìm hiểu23/07/2017
211Chương 211Chương 211: Giúp đỡ23/07/2017
212Chương 212Chương 212: Cổ động23/07/2017
213Chương 213Chương 213: Vào phủ23/07/2017
214Chương 214Chương 214: Lần đầu gặp gỡ23/07/2017
215Chương 215Chương 215: Triều Dương23/07/2017
216Chương 216Chương 216: Rời đi23/07/2017
217Chương 217Chương 217: Kẽ hở23/07/2017
218Chương 218Chương 218: Kỳ ngộ23/07/2017
219Chương 219Chương 219: Thiên ngoại23/07/2017
220Chương 220Chương 220: Tai mắt 23/07/2017
221Chương 221Chương 221: Lòng người 23/07/2017
222Chương 222Chương 222: Thi thuật23/07/2017
223Chương 223Chương 223: Muốn cướp23/07/2017
224Chương 224Chương 224: Ngọc Dung23/07/2017
225Chương 225Chương 225: Thành công23/07/2017
226Chương 226Chương 226: Cướp đi23/07/2017
227Chương 227Chương 227: Lần theo (canh hai)23/07/2017
228Chương 228Chương 228: Khắc phục hậu quả (canh ...23/07/2017
229Chương 229Chương 229: Tư động (canh tư)23/07/2017
230Chương 230Chương 230: Hủy dung (năm canh)23/07/2017
231Chương 231Chương 231: Hôn ước (sáu chương)23/07/2017
232Chương 232Chương 232: Thanh Điệp (canh một)23/07/2017
233Chương 233Chương 233: Khéo đưa đẩy (canh hai) ...23/07/2017
234Chương 234Chương 234: Oán khí (canh ba)23/07/2017
235Chương 235Chương 235: Mài đao (canh tư)23/07/2017
236Chương 236Chương 236: Giết chết (năm canh)23/07/2017
237Chương 237Chương 237: Liền giết (sáu càng)23/07/2017
238Chương 238Chương 238: Phiền phức (bảy càng)23/07/2017
239Chương 239Chương 239: Loạn Hoàn (canh một)23/07/2017
240Chương 240Chương 240: Thanh không (canh hai)23/07/2017
241Chương 241Chương 241: Một chiêu (canh ba)23/07/2017
242Chương 242Chương 242: Chỉ diệt (canh tư)23/07/2017
243Chương 243Chương 243: Thái thượng (năm canh)23/07/2017
244Chương 244Chương 244: Chém tình (sáu càng)23/07/2017
245Chương 245Chương 245: Áo bào trắng (canh một) ...23/07/2017
246Chương 246Chương 246: Thống giết (canh hai)23/07/2017
247Chương 247Chương 247: Thần Đao (canh ba)23/07/2017
248Chương 248Chương 248: Dụ giết (canh tư)23/07/2017
249Chương 249Chương 249: Bí kíp (năm canh)23/07/2017
250Chương 250Chương 250: Thống giết (sáu càng)23/07/2017
ma giam gia lazada

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử

Truyện Tiên Hiệp mới đăng