Bạch Bào Tổng Quản

Sun, 23 Jul 2017 23:33:48 +0700

Bạch Bào Tổng Quản

Tác giả: Tiêu Thư

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Converter : Tiểu La

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 14949

Bạch Bào Tổng Quản Review Rating: 5.38 out of 10 based on 12 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Chuyển thế hồi sinh với võ học hưng thịnh thế giới, người mang Phật gia thần thông, từ quốc công phủ tạp dịch trở thành vương phủ tổng quản, từ một giới người bình thường trưởng thành lên thành trấn quốc võ học tông sư, nắm quyền thế, đến mỹ nữ, tận hưởng này thế giới tuyệt diệu.

5 Chương mới cập nhật truyện Bạch Bào Tổng Quản

Danh sách chương Bạch Bào Tổng Quản

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
2451Chương 2451Rơi sườn núi27/09/2017
2452Chương 2452Giao đầm28/09/2017
2453Chương 2453Giận chó đánh mèo28/09/2017
2454Chương 2454Thiên tuyển28/09/2017
2455Chương 2455Báo thù29/09/2017
2456Chương 2456Khuyên bảo30/09/2017
2457Chương 2457Lại giết30/09/2017
2458Chương 2458Phục giết30/09/2017
2459Chương 2459Trí nhớ30/09/2017
2460Chương 2460Chuyển đầu01/10/2017
2461Chương 2461Giúp đỡ01/10/2017
2462Chương 2462Tầng chín01/10/2017
2463Chương 2463Ngăn cản02/10/2017
2464Chương 2464Bí điển02/10/2017
2465Chương 2465Tính toán (canh một)03/10/2017
2466Chương 2466Phi kiếm03/10/2017
2467Chương 2467Hai kiếm05/10/2017
2468Chương 2468Hiểu lầm05/10/2017
2469Chương 2469Hôn mê05/10/2017
2470Chương 2470Cá bạc06/10/2017
2471Chương 2471Dư nghiệt07/10/2017
2472Chương 2472Ly hồn07/10/2017
2473Chương 2473Ra tay08/10/2017
2474Chương 2474Hóa khôi08/10/2017
2475Chương 2475Phản chế (canh một)08/10/2017
2476Chương 2476Đạt được09/10/2017
2477Chương 2477Trấn Nam10/10/2017
2478Chương 2478Mời chào10/10/2017
2479Chương 2479Ngầm giúp đỡ10/10/2017
2480Chương 2480Thầm bắt10/10/2017
2481Chương 2481Cướp lấy12/10/2017
2482Chương 2482Lập uy12/10/2017
2483Chương 2483Truyền công12/10/2017
2484Chương 2484Lại xuất hiện12/10/2017
2485Chương 2485Lại xuất hiện14/10/2017
2486Chương 2486Chín tầng (canh hai)14/10/2017
2487Chương 2487Đường tắt15/10/2017
2488Chương 2488Lại ra15/10/2017
2489Chương 2489Liên minh15/10/2017
2490Chương 2490Nợ tình15/10/2017
2491Chương 2491Cạnh tranh (canh một)16/10/2017
2492Chương 2492Va chạm17/10/2017
2493Chương 2493Ra tay (canh một)18/10/2017
2494Chương 2494Hợp tung (canh hai)18/10/2017
2495Chương 2495Áp chế (canh một)18/10/2017
2496Chương 2496Muốn đánh (canh hai)18/10/2017
2497Chương 2497Vượt lên trước (canh một)20/10/2017
2498Chương 2498Khuất phục (canh hai)20/10/2017
2499Chương 2499Ám sát20/10/2017
2500Chương 2500Tiêu diệt20/10/2017
ma giam gia lazada

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử