Bạch Bào Tổng Quản

Sun, 23 Jul 2017 23:33:48 +0700

Bạch Bào Tổng Quản

Tác giả: Tiêu Thư

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Converter : Tiểu La

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 17487

Bạch Bào Tổng Quản Review Rating: 5.75 out of 10 based on 14 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Chuyển thế hồi sinh với võ học hưng thịnh thế giới, người mang Phật gia thần thông, từ quốc công phủ tạp dịch trở thành vương phủ tổng quản, từ một giới người bình thường trưởng thành lên thành trấn quốc võ học tông sư, nắm quyền thế, đến mỹ nữ, tận hưởng này thế giới tuyệt diệu.

5 Chương mới cập nhật truyện Bạch Bào Tổng Quản

Danh sách chương Bạch Bào Tổng Quản

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
2701Chương 2701Nội gian (canh một)06/01/2018
2702Chương 2702Phản vây (canh hai)06/01/2018
2703Chương 2703Thoát thân (canh ba)06/01/2018
2704Chương 2704Được vòng tay (canh bốn)06/01/2018
2705Chương 2705Thần phù (canh một)06/01/2018
2706Chương 2706Đối sách (canh hai)06/01/2018
2707Chương 2707Binh khí ngắn (canh ba)06/01/2018
2708Chương 2708Giết dư (canh bốn)06/01/2018
2709Chương 2709Trúng kiếm (canh một)06/01/2018
2710Chương 2710Thiên Sát (canh hai)06/01/2018
2711Chương 2711Trận khốn (canh ba)06/01/2018
2712Chương 2712Cắn trả (canh bốn)06/01/2018
2713Chương 2713Đốt biển (canh một)06/01/2018
2714Chương 2714Ngươi được bệnh hoa liễu (1)06/01/2018
2715Chương 2715Vô Lượng (canh ba)09/01/2018
2716Chương 2716Đối kháng (canh bốn)09/01/2018
2717Chương 2717Tiên Tử (canh một)09/01/2018
2718Chương 2718Phi Vũ (canh hai)09/01/2018
2719Chương 2719Xuất đao (canh ba)09/01/2018
2720Chương 2720Song điêu (canh bốn)09/01/2018
2721Chương 2721Chủ động (canh một)09/01/2018
2722Chương 2722Thiên Mệnh (canh hai)09/01/2018
2723Chương 2723Thiên Nguyệt (canh ba)09/01/2018
2724Chương 2724Viên kính (canh bốn)09/01/2018
2725Chương 2725Trêu cợt (canh một)10/01/2018
2726Chương 2726Áp chế (canh hai)10/01/2018
2727Chương 2727Cướp đoạt (canh ba)10/01/2018
2728Chương 2728Diệt Thần (canh bốn)10/01/2018
2729Chương 2729Trói ở (canh một)10/01/2018
2730Chương 2730Giết Tống (canh hai)10/01/2018
2731Chương 2731Phục sinh (canh ba)10/01/2018
2732Chương 2732Phục gặp (canh bốn)10/01/2018
2733Chương 2733Liên thủ (canh một)12/01/2018
2734Chương 2734Tranh đoạt (canh hai)12/01/2018
2735Chương 2735Giá họa (canh ba)12/01/2018
2736Chương 2736Nghịch chuyển (canh bốn)12/01/2018
2737Chương 2737Ma công (canh một)12/01/2018
2738Chương 2738Muốn đoạt (canh hai)17/01/2018
2739Chương 2739Được vòng tay (canh ba)17/01/2018
2740Chương 2740Đến cửa (canh bốn)17/01/2018
2741Chương 2741Lạnh nhạt (canh một)17/01/2018
2742Chương 2742Được bí quyết (canh hai)17/01/2018
2743Chương 2743Thủ đoạn (canh ba)17/01/2018
2744Chương 2744Đánh lén (canh bốn)17/01/2018
2745Chương 2745Truy tung (canh một)17/01/2018
2746Chương 2746Động thủ (canh hai)17/01/2018
2747Chương 2747Huyết Dương (canh ba)17/01/2018
2748Chương 2748Thần đấu (canh bốn)17/01/2018
2749Chương 2749Uy hiếp (canh một)17/01/2018
2750Chương 2750Phục đến (canh hai)17/01/2018
ma giam gia lazada

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử