Bạch Thạch Chủ Thần

Mon, 10 Oct 2016 18:00:56 +0700

Bạch Thạch Chủ Thần

Tác giả: Thương Hà Bối Xác

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: truyen convert

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 8694

Bạch Thạch Chủ Thần Review Rating: 7.38 out of 10 based on 4 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Truyện Bạch Thạch Chủ Thần Convert của tác giả Thương Hà Bối Xác bí kíp ở chỗ Luyện kim sư như thế nào đem một lọ bình thần kỳ luyện kim dược tề chế tạo ra đến? Mà hắn hết lần này tới lần khác đã nhận được một loại năng lượng bên ngoài bảy hệ nguyên tố ...

Đó là một cái ma pháp cùng đấu khí đan vào thế giới
không gian. Địa Hỏa Thủy Phong Lôi Quang ám bảy Đại Nguyên tố bện ra lần lượt kỳ quái ma pháp, chiêu thức.

Bảy hệ trung ai là chủ ? Làm cho người nghe tin đã sợ mất mật Vong Linh đại quân thuộc về cái đó một hệ?

5 Chương mới cập nhật truyện Bạch Thạch Chủ Thần

Danh sách chương Bạch Thạch Chủ Thần

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
51Chương 9Chiến lợi phẩm10/10/2016
52Chương 10Hồng Thụ Lâm10/10/2016
53Chương 11Cổ nhân di tích10/10/2016
54Chương 12Thanh Sí Phong10/10/2016
55Chương 13Săn giết ong chúa10/10/2016
56Chương 14Thanh Sí Phong đại quân10/10/2016
57Chương 15Cự phong cùng Hắc Hùng10/10/2016
58Chương 16Mễ Tu Tư Thánh điện10/10/2016
59Chương 17Thần kỳ cung điện10/10/2016
60Chương 18Lại nghe thấy Thác Mã Tư10/10/2016
61Chương 19Luyện kim khảo nghiệm10/10/2016
62Chương 20Vẽ trận luyện dược10/10/2016
63Chương 21Ban thưởng10/10/2016
64Chương 22Như Võ sư giống như đi chiến ...10/10/2016
65Chương 23Khổ chiến10/10/2016
66Chương 24Đem hết toàn lực10/10/2016
67Chương 25Tử mâu công tử thuẫn10/10/2016
68Chương 26Cách điều chế đến tay10/10/2016
69Chương 27Chạy trăm mét10/10/2016
70Chương 28Không gian năng lượng cộng minh10/10/2016
71Chương 29Khố Tư thỉnh cầu10/10/2016
72Chương 30Hai cái Mễ Tu Tư10/10/2016
73Chương 31Bảo tàng cái chìa khóa10/10/2016
74Chương 32Phách Huyết dược tề10/10/2016
75Chương 33Cần cù đá trắng10/10/2016
76Chương 34Tam cấp Võ sư10/10/2016
77Chương 35Ma Võ bí mật10/10/2016
78Chương 36Không miện chi thần10/10/2016
79Chương 37Hoàng Kim Tam Xoa Kích10/10/2016
80Chương 38Không gian bút ký10/10/2016
81Chương 39Vị diện dược cốc10/10/2016
82Chương 40Mễ Tu Tư rời đi10/10/2016
83Chương 41Sơn động gặp gỡ10/10/2016
84Chương 42Giải độc chữa thương10/10/2016
85Chương 43Hiểu lầm10/10/2016
86Chương 44Sẽ không nói chuyện10/10/2016
87Chương 45Trong động mỹ vị10/10/2016
88Chương 46Động chủ trở về10/10/2016
89Chương 47Gặp nhau10/10/2016
90Chương 48Lại là một đao10/10/2016
91Chương 49Tìm được đường sống trong chỗ chết ...10/10/2016
92Chương 50Trở về học viện10/10/2016
93Chương 51Khách quý ít gặp đến liên hoan ...10/10/2016
94Chương 52Quyết định (hết quyển 2)10/10/2016
95Chương 1Đụng phải đồng hành ( Quyển 3 ...10/10/2016
96Chương 2Thiểu chủ tiệm10/10/2016
97Chương 3Luyện kim quyết đấu10/10/2016
98Chương 4nhạn qua nhổ lông10/10/2016
99Chương 5Bên người luyện kim nhân10/10/2016
100Chương 6Luyện Kim Công Hội10/10/2016
ma giam gia lazada

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử

Truyện Tiên Hiệp mới đăng