Bạch Thạch Chủ Thần

Mon, 10 Oct 2016 18:00:56 +0700

Bạch Thạch Chủ Thần

Tác giả: Thương Hà Bối Xác

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: truyen convert

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 8697

Bạch Thạch Chủ Thần Review Rating: 7.38 out of 10 based on 4 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Truyện Bạch Thạch Chủ Thần Convert của tác giả Thương Hà Bối Xác bí kíp ở chỗ Luyện kim sư như thế nào đem một lọ bình thần kỳ luyện kim dược tề chế tạo ra đến? Mà hắn hết lần này tới lần khác đã nhận được một loại năng lượng bên ngoài bảy hệ nguyên tố ...

Đó là một cái ma pháp cùng đấu khí đan vào thế giới
không gian. Địa Hỏa Thủy Phong Lôi Quang ám bảy Đại Nguyên tố bện ra lần lượt kỳ quái ma pháp, chiêu thức.

Bảy hệ trung ai là chủ ? Làm cho người nghe tin đã sợ mất mật Vong Linh đại quân thuộc về cái đó một hệ?

5 Chương mới cập nhật truyện Bạch Thạch Chủ Thần

Danh sách chương Bạch Thạch Chủ Thần

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
151Chương 57Bỉ Nhĩ té xỉu10/10/2016
152Chương 58Ba màu rắn độc10/10/2016
153Chương 59Đáy lòng chi nhân10/10/2016
154Chương 60Suy đoán10/10/2016
155Chương 61Bình luận thẩm đoàn10/10/2016
156Chương 62Kém một bậc dược tề10/10/2016
157Chương 63Sinh ra hiềm khích10/10/2016
158Chương 64Trắng đẹp dược tề10/10/2016
159Chương 65Bắt đầu bình luận thẩm10/10/2016
160Chương 66Mặt của ngươi như thế nào biến ...10/10/2016
161Chương 67Cướp đoạt dược tề10/10/2016
162Chương 68Công bố kết quả10/10/2016
163Chương 69Cái Văn bị nốc-ao10/10/2016
164Chương 70Cùng phiếu vé chi tranh giành10/10/2016
165Chương 71Toàn bộ phiếu vé được tuyển10/10/2016
166Chương 72Tắc Vạn Đề Tư thỉnh cầu10/10/2016
167Chương 73Tranh luận10/10/2016
168Chương 74An Đông Ni yêu cầu10/10/2016
169Chương 75Từng bước ép sát10/10/2016
170Chương 76phép khích tướng10/10/2016
171Chương 77không gian năng lượng bạo động10/10/2016
172Chương 78Đêm khuya tới chơi10/10/2016
173Chương 79Ôm nhau mà tố10/10/2016
174Chương 80Đống lửa bữa sáng10/10/2016
175Chương 81Hứa hẹn10/10/2016
176Chương 82An Đông Ni cầu hôn10/10/2016
177Chương 83Tất cả hiện thân thủ10/10/2016
178Chương 84Bách niên vừa thấy đích thiên tài ...10/10/2016
179Chương 85Gian nan vẽ10/10/2016
180Chương 86Khố Tư ra tay10/10/2016
181Chương 87Trận pháp cắn trả10/10/2016
182Chương 88Thiêu đốt sinh mệnh lực10/10/2016
183Chương 89Pháp trận thành10/10/2016
184Chương 90Khôi phục sinh mệnh lực dược tề ...10/10/2016
185Chương 91Ẩn tàng nguy cơ10/10/2016
186Chương 92Ba người luyện chế thành công10/10/2016
187Chương 93Yếp phao10/10/2016
188Chương 94Nguy cơ hiện ra10/10/2016
189Chương 95Đã rét vì tuyết lại lạnh vì ...10/10/2016
190Chương 96Thác Mã Tư truyền âm10/10/2016
191Chương 97Viện thủ10/10/2016
192Chương 98Thân phận của Mễ Tu Tư10/10/2016
193Chương 99La Lâm giá trị10/10/2016
194Chương 100Không gian hạt giống10/10/2016
195Chương 101Ma pháp sư đẳng cấp tăng lên ...10/10/2016
196Chương 102Thăng liền Tam cấp10/10/2016
197Chương 103Khố Tư rời đi10/10/2016
198Chương 104Thời khắc cuối cùng10/10/2016
199Chương 105Pháp trận lên không luyện kim thành ...10/10/2016
200Chương 106Ngươi cùng An Đông Ni kết giao ...10/10/2016
ma giam gia lazada

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử

Truyện Tiên Hiệp mới đăng