Bất Hủ Phàm Nhân

Tác giả: Ta Là Lão Ngũ

Chương 19: Đem ra chém

“Hàn lão Quận Công, cái gì Cửu Mệnh Liệu Thương?” Thừa Vũ Quốc quân Tư Đồ Thiên hiển nhiên chưa có tiếp xúc qua loại này chữa thương dược dịch.

Lão giả này chính là Thừa Vũ Quốc đệ nhất Quận Công Hàn Thịnh An, Tinh Hà đế quốc tước vị quý tộc trừ bỏ Tinh Hà đế quốc Đế Vương bên ngoài, còn chia làm cửu giai, theo thứ tự là Quốc Công, Lĩnh Vương, Quốc Hầu, Quốc Bá, Quận Vương, Quận Công, Quận Hầu, Huyền Hầu, Quận Bá.

Lãnh chúa quốc Quận Công nhìn còn tại một phương Quận Vương phía dưới, trên thực tế tại lãnh chúa quốc trong đại điện, Quận Công địa vị tuyệt đối cao hơn Quận Vương. Thật giống như Tư Đồ Thiên cái này Lĩnh Vương, tại Tinh Hà đế quốc nhìn gần với Quốc Công, trên thực tế nếu như đặt ở Tinh Hà đế quốc Kim Loan Đại Điện bên trong, một cái Lĩnh Vương địa vị chưa hẳn liền có thể so ra mà vượt Quốc Bá.

Duy nhất cùng những cái kia Công Hầu Bá khác biệt chính là, Lĩnh Vương cùng Quận Vương đều coi là một phương đại hào, có quân đội của mình cùng quyền nói chuyện. Chỉ cần không tại đế quốc Kim Loan Đại Điện, quyền lực của bọn hắn hoàn toàn không phải những cái kia công hầu có thể so sánh.

Hàn Thịnh An vội vàng đứng ra nói ra, “Bẩm vương thượng, tại mấy tháng trước, Đan Hán Luyện Dược từng tại vương đô Nhiêu Châu trắng trợn tuyên bố tân dược quảng cáo. Bọn hắn khai phát đi ra một loại tân dược phẩm chữa thương, gọi Cửu Mệnh Liệu Thương Dịch.”

Tư Đồ Thiên gật gật đầu, chuyện này hắn ngược lại là nghe nói qua, lúc ấy cũng không có làm thật. Đan Hán Luyện Dược cũng coi là là Thừa Vũ Quốc làm ra nhất định cống hiến, mặc dù cái tên này lên khẩu khí có chút lớn, cũng không tính là vi quy.

Hàn Thịnh An tiếp tục nói ra: “Cửu Mệnh Liệu Thương Dịch quảng cáo khẩu khí phi thường lớn, nói chỉ cần là thụ thương còn có một hơi tại, Cửu Mệnh Liệu Thương liền có thể cứu nó một mạng. Chuyện này lúc ấy gây rất oanh động, nghe đồn Cửu Mệnh Liệu Thương cũng bởi vậy bán cực kỳ náo nhiệt. Lão thần đã từng sai người đi mua một chút, chỉ là cũng không có kế tục xem xét, bởi vì lão thần cũng cho rằng cái này truyền ngôn là giả. Phi Hổ tướng quân hôm nay nói lời, nghĩ đến loại này thuốc trị thương chữa thương hiệu quả là sự thật.”

“Phi Hổ tướng quân, Hàn lão Quận Công lời nói cùng lời của ngươi nói có phải thật vậy hay không?” Tư Đồ Thiên ánh mắt đều đổi xanh.

Làm một cái Lĩnh Vương, chỉ cần là bị cảm giác được, đối với phương diện này mẫn cảm há có thể là Mạc Vô Kỵ hậu tri hậu giác có thể so sánh? Hắn trước tiên bắt được loại này thuốc chữa thương tuyệt đối là quân đội lợi khí. Hắn nhất định phải tại đế quốc kịp phản ứng trước đó, lợi dụng loại thuốc này là Thừa Vũ lãnh chúa quốc thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt. Càng quan trọng hơn là hắn muốn phong tỏa loại thuốc này phương pháp luyện chế truyền ra ngoài, đồng thời cấm đoán tên kia Luyện Dược Sư.

“Hoàn toàn là tình huống thật, chuyện này là chữ Thiết bộ quân doanh căn cứ sự thật nộp cho ta.” Triệu Phi Hổ khẳng định nói.

“Người tới, lập tức đem Đan Hán Luyện Dược hết thảy người liên quan các loại khống chế lại. Ngay lập tức đem Đan Hán Luyện Dược nghiên cứu ra được Cửu Mệnh Liệu Thương Dịch Luyện Dược Sư đưa đến nơi này.” Tư Đồ Thiên tại xác định sự thực đằng sau, không chút do dự hạ chỉ ý.

“Vương thượng chờ một lát một lát.” Một tên mập mạp nam tử bỗng nhiên đi ra, khom người nói ra.

Tư Đồ Thiên tay dừng một chút, đã ngừng lại muốn đi thi hành mệnh lệnh thân vệ, cố nén tức giận hỏi, “Quý ái khanh, ngươi có lời gì muốn ở thời điểm này nói?”

Nam tử mập mạp cẩn thận từ ống tay áo móc ra một trương tràn ngập chữ giấy, tay run run đưa lên nói, “ vương thượng, ta sáng nay đến vào triều thời điểm, liền có người khắp nơi phát ra loại vật này. Nói là Cửu Mệnh Liệu Thương Dịch phối phương, Cửu Mệnh Liệu Thương Dịch nghiên cứu phát minh giả Mạc Vô Kỵ vì kỷ niệm cha mẹ của hắn, vì tích lũy công đức tạo phúc tứ phương cùng khổ bách tính, cố ý miễn phí đưa tặng đi ra.”

“Cái gì?” Tư Đồ Thiên vội vàng mở ra giấy, quả nhiên thấy phía trên viết lít nha lít nhít. Nội dung chính là Cửu Mệnh Liệu Thương Dịch phương pháp luyện chế, chẳng những phương pháp tường tận vô cùng, ngay cả nguyên lý đều giải thích nhất thanh nhị sở, liền xem như hắn xem xét cũng biết hẳn là từ chỗ nào lấy ngượng tay sinh loại vật này.

Tờ giấy này còn kỹ càng giới thiệu Cửu Mệnh Liệu Thương Dịch vì cái gì có thể bóp chết vi khuẩn cảm nhiễm, đồng thời còn có một cái tên khác, chính là Penicilin.

“Ba!” Tư Đồ Thiên một bàn tay đem giấy vỗ xuống đi, tức giận nói ra, “Người tới, ngay lập tức đi đem cái kia Mạc Vô Kỵ mang đến, đồng thời tra một chút loại này phối phương đến cùng phát bao lâu, phát người nào. Nếu như có thể khống chế, đem những này đạt được phối phương người toàn bộ khống chế lại.”

Còn có một câu Tư Đồ Thiên không có nói ra, những người này khống chế lại về sau, có thể giết liền giết, không thể giết đều ném đến hắn sắp sáng lập luyện dược công xưởng đi, chuyên môn sản xuất Cửu Mệnh Liệu Thương Dịch.

Trong đại điện yên tĩnh im ắng, không có người ở thời điểm này nói chuyện. Chỉ cần không phải đồ ngốc, liền biết Lĩnh Vương cách làm này hoàn toàn không làm được.

Buổi sáng vào triều đó là cái gì thời điểm? Đó là trời còn chưa sáng quang cảnh, bây giờ lập tức muốn ăn cơm trưa, cái này hơn phân nửa buổi sáng đi qua. Có thể đem những vật này thu sạch tập trở về, mới là quái sự.

Quả nhiên, không đến một khắc đồng hồ, cấm Vệ thống lĩnh liền vội vã đi lên đưa tin, “Hồi bẩm vương thượng, cái kia Mạc Vô Kỵ mời mấy nhà in ấn công xưởng. Trong đêm thêm ấn mười mấy vạn tấm loại này phối phương, hôm nay rạng sáng trời còn chưa sáng thời điểm liền mời hơn trăm người tại Nhiêu Châu bốn cái trong cửa thành bên ngoài phát ra. Trừ cái đó ra, còn mời mấy chục người đi rời đi khác giao thông yếu đạo miễn phí phát ra. Giờ khắc này, trong thành ngoài thành, còn có những cái kia ra vào thương nhân, chỉ sợ phần lớn số đều chiếm được cái này phối phương.”

Tư Đồ Thiên tay không lực rũ xuống, mỗi ngày từ Nhiêu Châu ra vào thương nhân cùng người không liên quan có bao nhiêu? Hắn có thể bắt tận sao? Đẩy một vạn bước tới nói, liền xem như hắn toàn bộ bắt lấy hết, cái kia thì có ích lợi gì?

Nhiêu Châu há có thể không có nước khác thám tử? Cửu Mệnh Liệu Thương loại này vượt thời đại chữa thương dịch, khẳng định cũng sớm đã bị những người này thông qua các loại thủ đoạn đưa về riêng phần mình quốc gia. Huống chi cái này đáng giận Mạc Vô Kỵ còn mướn người rời đi Nhiêu Châu thành phát ra, liền xem như Thần Tiên cũng không có biện pháp thu hồi lại.

“Vương thượng, cái này Mạc Vô Kỵ có phải hay không là bởi vì ý thức được cái gì, cho nên cố ý làm như vậy?” Một tên mặt trắng nam tử đứng ra nói ra.

Tư Đồ Thiên khẽ nhíu mày, đây cũng không phải là không có khả năng a. Thế nhưng là nếu ý thức được, vì sao muốn đợi đến hôm nay mới phát ra cái này thuốc chữa thương phối phương?

“Hẳn là sẽ không a? Nếu như cái kia Mạc Vô Kỵ nhạy cảm như vậy, liền sẽ không đợi đến hôm nay mới đến làm loại chuyện này. Tại Cửu Mệnh Liệu Thương bắt đầu bán chạy thời điểm, hắn liền sẽ làm. Thậm chí là, hắn căn bản liền sẽ không xuất ra Cửu Mệnh Liệu Thương.” Hàn Thịnh An có chút không đồng ý loại này quan điểm.

Lĩnh Vương Tư Đồ Thiên tình tự hoàn toàn tỉnh táo lại, hắn trầm giọng nói ra, “Đan Hán Luyện Dược tạm thời đừng đi khống chế, cái kia nghiên cứu ra Cửu Mệnh Liệu Thương Dịch Mạc Vô Kỵ là lai lịch gì? Ta Thừa Vũ lãnh chúa quốc Luyện Dược Sư phần lớn cũng là có lai lịch a?”

Cái kia cấm Vệ thống lĩnh vội vàng nói, “Mạc Vô Kỵ nguyên danh Mạc Tinh Hà, phụ thân hắn là Mạc Quang Viễn, gia gia hắn là Mạc Thiên Thành.”

“Mạc Thiên Thành? Là Bắc Tần Quận Vương?” Tư Đồ Thiên rốt cục nghĩ tới, Mạc Thiên Thành cái tên này hắn hay là rất quen thuộc.

Cấm Vệ thống lĩnh đáp, “Đúng là hắn, hai mươi năm trước Mạc Thiên Thành đi vào Nhiêu Châu về sau, liền đã mất đi tin tức. Về sau Mạc Quang Viễn mang theo vợ con cũng tới đến Nhiêu Châu, mấy năm trước Mạc Quang Viễn vợ chồng chết bệnh, lưu lại Mạc Tinh Hà. Mạc Tinh Hà bởi vì muốn trở thành Bắc Tần Quận Vương, cuối cùng dẫn đến nổi điên. Tại mấy tháng trước, Mạc Tinh Hà tựa hồ có dấu hiệu chuyển biến tốt, còn đi Nhiêu Châu công hội đi tìm làm việc. Hắn đổi tên Mạc Vô Kỵ sau gia nhập Đan Hán Luyện Dược, trở thành Đan Hán Luyện Dược Luyện Dược Sư, đồng thời khai phát đi ra Cửu Mệnh Liệu Thương Dịch.”

Cấm Vệ thống lĩnh nói rất là không rõ ràng, nhưng trong đại điện này người đại đa số biết là nguyên nhân gì. Mạc Quang Viễn đi vào Nhiêu Châu về sau, không có thiếu tặng lễ. Phía trên tòa đại điện này tịch thu qua Mạc Quang Viễn lễ người thật đúng là không nhiều . Còn Mạc Quang Viễn nhi tử Mạc Tinh Hà điên mất, cũng đều nghe nói qua. Duy nhất không có nghĩ tới là, Mạc Tinh Hà chuyển biến tốt đẹp về sau, làm ra kinh người như thế cử động.

Tư Đồ Thiên không nói gì, Bắc Tần Quận Vương một nhà sự tình hắn cũng biết, ở trong đó có chút phức tạp. Nói trắng ra là, Mạc gia đã mất đi Quận Vương vị trí, cùng hắn cũng là khá liên quan. Mạc Thiên Thành cháu trai Mạc Tinh Hà điên rồi sự tình, hắn đồng dạng có nghe thấy. Để hắn không có nghĩ tới là, cái này Mạc Tinh Hà đến bây giờ còn không chết đi.

Nhưng vào lúc này, ngoài điện lần nữa truyền thanh, “Mạc Vô Kỵ đưa đến.”

“Không cần dẫn tới, trực tiếp đem ra chém.” Tư Đồ Thiên ngữ khí lạnh lùng nói.

Bình Luận

Đừng nhập

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên
Email
  + =