Chân Võ Thế Giới

Thu, 29 Oct 2015 19:42:00 +0700

Chân Võ Thế Giới

Tác giả: Tàm Kiển Lý Đích Ngưu

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: tangthuvien.vn

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 36427

Chân Võ Thế Giới Review Rating: 8.15 out of 10 based on 17 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Hắn tuổi còn trẻ, hắn mặt giá trị vẫn còn được, hắn có thân thể khỏe mạnh, hắn vẫn xử nam.

Ngày sau cuộc đời hắn trong, bản nên thật nhiều đợi chờ mình mỹ hảo, lại đều muốn không.
Loại này bi ai cùng tuyệt vọng, để cho hắn hít thở không thông.

Trong hang núi không biết ngày đêm, Dịch Vân không ngủ không ngớt, bản năng cầu sinh kích thích hắn
không ngừng đi phía trước, đi lên trước nữa.

5 Chương mới cập nhật truyện Chân Võ Thế Giới

Danh sách chương Chân Võ Thế Giới

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1151Chương 1148Chương 1148: Khách tới cửa12/09/2017
1152Chương 1149Chương 1149: Thái Vi Băng Tâm Đan ...13/09/2017
1153Chương 1150Chương 1150: Tịnh Thể Đan13/09/2017
1154Chương 1151Chương 1151: Thu hoạch ngoài ý muốn ...15/09/2017
1155Chương 1152Chương 1152: Khai lò15/09/2017
1156Chương 1153Chương 1153: Sự tình có biến cố ...16/09/2017
1157Chương 1154Chương 1154: Mệnh nguy chi nhân16/09/2017
1158Chương 1155Chương 1155: Khai lò ngày17/09/2017
1159Chương 1156Chương 1156: Luyện chế Thái Vi Băng ...18/09/2017
1160Chương 1157Chương 1157: Đan thành19/09/2017
1161Chương 1158Chương 1158: Nghiệm đan19/09/2017
1162Chương 1159Chương 1159: Thắng bại19/09/2017
1163Chương 1160Chương 1160: Không lưu tình20/09/2017
1164Chương 1161Chương 1161: Tần Thành chủ mời21/09/2017
1165Chương 1162Chương 1162: Bạch Phong công tử21/09/2017
1166Chương 1163Chương 1163: Thiếp mời22/09/2017
1167Chương 1164Chương 1164: Tư Ngọc Sanh24/09/2017
1168Chương 1165Chương 1165: Nguyện thua cuộc25/09/2017
1169Chương 1166Chương 1166: Hùng hổ dọa người26/09/2017
1170Chương 1167Chương 1167: Một mình gánh chịu26/09/2017
1171Chương 1168Chương 1168: Côn Hoa Sơn dưới26/09/2017
1172Chương 1169Chương 1169: Một kiếm sinh diệt27/09/2017
1173Chương 1170Chương 1170: Lại địch Tôn Giả28/09/2017
1174Chương 1171Chương 1171: Sơn cốc ven hồ29/09/2017
1175Chương 1172Chương 1172: Đại thành30/09/2017
1176Chương 1173Chương 1173: Cổ mộ lệ ảnh30/09/2017
1177Chương 1174Chương 1174: Diệt ma01/10/2017
1178Chương 1175Chương 1175: Bừng tỉnh02/10/2017
1179Chương 1176Chương 1176: Ma bộc hướng đi03/10/2017
1180Chương 1177Chương 1177: Âm mưu03/10/2017
1181Chương 1178Chương 1178: Trừ ma03/10/2017
1182Chương 1179Chương 1179: Ôn dịch05/10/2017
1183Chương 1180Chương 1180: Đan Y Đại Hội05/10/2017
1184Chương 1181Chương 1181: Quy Nguyên thế gia05/10/2017
1185Chương 1182Chương 1182: Cái gì gọi là điên ...06/10/2017
1186Chương 1183Chương 1183: Liên minh06/10/2017
1187Chương 1184Chương 1184: Cầm Tâm07/10/2017
1188Chương 1185Chương 1185: Liên minh Cực Nhạc Môn ...08/10/2017
1189Chương 1186Chương 1186: Bi kịch Tà Linh08/10/2017
1190Chương 1187Chương 1187: Thiên Hỏa Thánh Thủ10/10/2017
1191Chương 1188Chương 1188: Đại hội bắt đầu10/10/2017
1192Chương 1189Chương 1189: Bích Viêm Tiên Lan12/10/2017
1193Chương 1190Chương 1190: Nội tình12/10/2017
1194Chương 1191Chương 1191: Lại thấy Hoàn Hồn Căn ...12/10/2017
1195Chương 1192Chương 1192: Hai cái phương pháp13/10/2017
1196Chương 1193Chương 1193: Thuốc dẫn13/10/2017
1197Chương 1194Chương 1194: Hoàn Hồn Căn tới tay ...15/10/2017
1198Chương 1195Chương 1195: Ném nồi16/10/2017
1199Chương 1196Chương 1196: Thiên Hỏa Thánh Thủ phản ...16/10/2017
1200Chương 1197Chương 1197: Hỏa Diễm Thảo17/10/2017
ma giam gia lazada