Chân Võ Thế Giới

Thu, 29 Oct 2015 19:42:00 +0700

Chân Võ Thế Giới

Tác giả: Tàm Kiển Lý Đích Ngưu

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: tangthuvien.vn

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 36433

Chân Võ Thế Giới Review Rating: 8.15 out of 10 based on 17 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Hắn tuổi còn trẻ, hắn mặt giá trị vẫn còn được, hắn có thân thể khỏe mạnh, hắn vẫn xử nam.

Ngày sau cuộc đời hắn trong, bản nên thật nhiều đợi chờ mình mỹ hảo, lại đều muốn không.
Loại này bi ai cùng tuyệt vọng, để cho hắn hít thở không thông.

Trong hang núi không biết ngày đêm, Dịch Vân không ngủ không ngớt, bản năng cầu sinh kích thích hắn
không ngừng đi phía trước, đi lên trước nữa.

5 Chương mới cập nhật truyện Chân Võ Thế Giới

Danh sách chương Chân Võ Thế Giới

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
101Chương 101Tử Khí Đông Lai (thượng)19/12/2015
102Chương 102Tử Khí Đông Lai (hạ)19/12/2015
103Chương 103Tô lão đầu phỏng đoán19/12/2015
104Chương 104Ngươi bị loại rồi19/12/2015
105Chương 105Đánh giá thành tích19/12/2015
106Chương 106Dịch Vân phẩm cấp19/12/2015
107Chương 107Liền thi thực chiến a19/12/2015
108Chương 108Lại bị vẽ mặt rồi19/12/2015
109Chương 109Huyết mạch thiên phú19/12/2015
110Chương 110Tổng tuyển cử trận chiến cuối cùng ...19/12/2015
111Chương 111Ngươi thiếu ta mười mạng19/12/2015
112Chương 112Mười tông tội19/12/2015
113Chương 113Hành hung Liên Thành Ngọc19/12/2015
114Chương 114Tự gây nghiệt, không thể sống19/12/2015
115Chương 115Thắng liên tiếp19/12/2015
116Chương 116Quốc sĩ19/12/2015
117Chương 117Dịch Vân VS Đào Vân Tiêu19/12/2015
118Chương 118Trong chiến đấu lĩnh ngộ19/12/2015
119Chương 119Nhập Vi Tiểu thành19/12/2015
120Chương 120Bại Đào Vân Tiêu19/12/2015
121Chương 121Tổng tuyển cử đã định19/12/2015
122Chương 122Đào Vân Tiêu cũng hộc máu19/12/2015
123Chương 123Phàm Huyết thứ nhất19/12/2015
124Chương 124Anh khí bức người19/12/2015
125Chương 125Sắc phong quốc sĩ19/12/2015
126Chương 126Có mỹ nhân làm bạn19/12/2015
127Chương 127Liên công tử trở về?19/12/2015
128Chương 128Thương thiên có mắt19/12/2015
129Chương 129Áo gấm về nhà19/12/2015
130Chương 130Thanh toán cũ thù19/12/2015
131Chương 131Đây chính là hạnh phúc19/12/2015
132Chương 132Dịch Vân phân lương thực19/12/2015
133Chương 133Nhân quả báo ứng19/12/2015
134Chương 134Để ngươi phá Tử Huyết19/12/2015
135Chương 135Chiến Hung thú19/12/2015
136Chương 136Lâm Tâm Đồng nghi hoặc19/12/2015
137Chương 137Nếu như trở thành Hoang Thiên Sư ...19/12/2015
138Chương 138Hoang thú19/12/2015
139Chương 139Tử Huyết19/12/2015
140Chương 140Lưu Ngân Sam19/12/2015
141Chương 141Đi trước Trung Thổ19/12/2015
142Chương 142Thiên Đô19/12/2015
143Chương 143Cẩm Long đại doanh19/12/2015
144Chương 144Lôi Thiên Cổ19/12/2015
145Chương 145Khai trận19/12/2015
146Chương 146Không cam lòng cùng kiên trì19/12/2015
147Chương 147Còn trẻ hết sức lông bông19/12/2015
148Chương 148Tử Tuấn công tử19/12/2015
149Chương 149Bán Xích Bộ19/12/2015
150Chương 150Dịch Vân cực hạn28/03/2016
ma giam gia lazada

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử