Chấp Ma ( Hợp Thể Song Tu )

Wed, 11 Nov 2015 12:50:49 +0700

Chấp Ma ( Hợp Thể Song Tu )

Tác giả: Ngã Thị Mặc Thủy

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: tangthuvien.vn

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 159279

Chấp Ma ( Hợp Thể Song Tu ) Review Rating: 8.07 out of 10 based on 162 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Truyện theo motip main imba, nhưng nếu có "lỡ" đọc sẽ chắc chắn là nghiện.

Ngã Thị Mặc Thủy- cách hành văn trong Chấp Ma vẫn hay và quen thuộc như những truyện cũ, đồng thời bổ sung những yếu tố mới. Cuộc đấu tranh giữa Thần Ma, Tam Giới thử hỏi lúc nào mà không ác liệt, mà không chấn động càn khôn.

Hắn là kẻ chấp ma, chấp thiên, chấp cả
thiên hạ, cô đơn một mình trên đỉnh, nhìn xuống phía dưới chân nhoẻn miệng cười, cuộc đời đến đây xem như là đã đạt đến danh vọng bậc nhất, khắp thiên hạ đang ở dưới chân ma, thần tiên đang ở đâu, thánh nhân đang ở đâu, còn không mau: MANG HỌ NGAY ĐẾN ĐÂY!!!

5 Chương mới cập nhật truyện Chấp Ma ( Hợp Thể Song Tu )

Danh sách chương Chấp Ma ( Hợp Thể Song Tu )

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1151Chương 1149Sơ thí lĩnh vực!09/06/2017
1152Chương 1150Ma khang bí mật 09/06/2017
1153Chương 1150Ma Khang bí mật09/06/2017
1154Chương 1152Đại Thiên Giới bảo11/06/2017
1155Chương 1153Thiên Ngưu thức tỉnh!12/06/2017
1156Chương 1154Đại tu mạnh!13/06/2017
1157Chương 1155Tưởng bở. . .17/06/2017
1158Chương 1156Đông tiên tụ hội!19/06/2017
1159Chương 1157Vinh quang cuộc chiến!21/06/2017
1160Chương 1158Đây là một lần cuối cùng. . ...24/06/2017
1161Chương 1159Đánh nổ Canh Ô!26/06/2017
1162Chương 1160Hoang cổ phong ấn!27/06/2017
1163Chương 1161Làm con trai của ta đi!29/06/2017
1164Chương 1162Cổ liệt kim tu đều cô đơn ...29/06/2017
1165Chương 1163Quãng đời còn lại một si04/07/2017
1166Chương 1164Bất diệt Hắc Kỳ Lân06/07/2017
1167Chương 1164Bất diệt Hắc Kỳ Lân06/07/2017
1168Chương 1166Năm đó hứa hẹn!08/07/2017
1169Chương 1167Ma đầu tác phong!09/07/2017
1170Chương 1167Ma đầu tác phong! (2)09/07/2017
1171Chương 1168Chương 1168: Thế giới như câu đố, ...17/07/2017
1172Chương 1169Chương 1169: Trang sinh hiểu mộng mê ...19/07/2017
1173Chương 1170Chương 1170: Trang sinh hiểu mộng mê ...02/08/2017
1174Chương 1171Chương 1171: Trang sinh hiểu mộng mê ...02/08/2017
1175Chương 1172Chương 1172: Ảo thuật, Thái cổ đêm ...04/08/2017
1176Chương 1173Chương 1173: Chuẩn Thánh quỷ tốt, bất ...05/08/2017
1177Chương 1174Chương 1174: Ta dực. . .06/08/2017
1178Chương 1175Chương 1175: Lục Đạo truyền tống môn! ...07/08/2017
1179Chương 1176Chương 1176: Bắc Thiên! Bắc Thiên!07/08/2017
1180Chương 1177Chương 1177: Ly thần, biết sai rồi. ...16/08/2017
1181Chương 1178Chương 1178: Lại nghe Triệu giản!20/08/2017
1182Chương 1179Chương 1179: Phong hào tài thần!22/08/2017
1183Chương 1180Chương 1180: Hắc Ma phái30/08/2017
1184Chương 1181Chương 1181: Bốn mươi ba!30/08/2017
1185Chương 1182Chương 1182: Vô Lượng đan mầm họa! ...01/09/2017
1186Chương 1183Chương 1183: Trong mưa có tước. . ...03/09/2017
1187Chương 1184Chương 1184: Dưỡng đạo tiên lương!04/09/2017
1188Chương 1185Chương 1185: Bắc Ly08/09/2017
1189Chương 1186Chương 1186: Gió nổi lên tử tộc ...10/09/2017
1190Chương 1187Chương 1187: Lôi Trạch lão tổ16/09/2017
1191Chương 1188Chương 1188: Thánh Nghĩ tông06/10/2017
1192Chương 1189Chương 1189: Tuyên cổ Nguyên Anh người ...21/10/2017
1193Chương 1190Chương 1190: Nghĩ Chủ22/10/2017
1194Chương 1190Chương 1190: Nghĩ Chủ (2)22/10/2017
1195Chương 1191Chương 1191: Tin tưởng tức tồn tại ...23/10/2017
1196Chương 1192Chương 1192: Tiên thạch25/10/2017
1197Chương 1193Chương 1193: Đệ tử ký danh lệnh ...01/11/2017
1198Chương 1194Chương 1194: Độ khả thi03/11/2017
1199Chương 1195Chương 1195: Canh thịt10/11/2017
1200Chương 1196Chương 1196: Thánh nghĩ nộ!13/11/2017
ma giam gia lazada

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử

Truyện Tiên Hiệp mới đăng