Chấp Ma ( Hợp Thể Song Tu )

Wed, 11 Nov 2015 12:50:49 +0700

Chấp Ma ( Hợp Thể Song Tu )

Tác giả: Ngã Thị Mặc Thủy

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: tangthuvien.vn

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 191058

Chấp Ma ( Hợp Thể Song Tu ) Review Rating: 8.04 out of 10 based on 189 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Truyện theo motip main imba, nhưng nếu có "lỡ" đọc sẽ chắc chắn là nghiện.

Ngã Thị Mặc Thủy- cách hành văn trong Chấp Ma vẫn hay và quen thuộc như những truyện cũ, đồng thời bổ sung những yếu tố mới. Cuộc đấu tranh giữa Thần Ma, Tam Giới thử hỏi lúc nào mà không ác liệt, mà không chấn động càn khôn.

Hắn là kẻ chấp ma, chấp thiên, chấp cả
thiên hạ, cô đơn một mình trên đỉnh, nhìn xuống phía dưới chân nhoẻn miệng cười, cuộc đời đến đây xem như là đã đạt đến danh vọng bậc nhất, khắp thiên hạ đang ở dưới chân ma, thần tiên đang ở đâu, thánh nhân đang ở đâu, còn không mau: MANG HỌ NGAY ĐẾN ĐÂY!!!

5 Chương mới cập nhật truyện Chấp Ma ( Hợp Thể Song Tu )

Danh sách chương Chấp Ma ( Hợp Thể Song Tu )

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
101Chương 101Bế quan, lột xác!11/11/2015
102Chương 102Long Tuyền chi hỏa, đá thử kiếm! ...11/11/2015
103Chương 103Trảm Ly, cự kiếm!11/11/2015
104Chương 104Tử Ngọc Không Đài, Tụ Bảo bồn! ...11/11/2015
105Chương 105Ta cá là. . . Ninh Phàm ...11/11/2015
106Chương 106Ngươi có thể bại rồi!11/11/2015
107Chương 107Cự kiếm oai, vượt xa quá khứ ...11/11/2015
108Chương 108Toái Hồn Phiên, nữ tử cầu xin! ...11/11/2015
109Chương 109Ninh tôn!11/11/2015
110Chương 110Hỏa Vân lão tổ thỉnh cầu11/11/2015
111Chương 111Không vì Trường Sinh, không vì tung ...11/11/2015
112Chương 112Hư không lực lượng, vào Minh mộ ...11/11/2015
113Chương 113Của ta Vũ Bảo Bảo!11/11/2015
114Chương 114Tước Thần Tử Ngộ Đạo con đường ...11/11/2015
115Chương 115Tứ chuyển Luyện Bánh Sư!11/11/2015
116Chương 116Nửa bước Kim Đan11/11/2015
117Chương 117Đan thuật thăng cấp, Hà Xa ngũ ...11/11/2015
118Chương 118Đây là, đạo của ta!11/11/2015
119Chương 119Đáng ghét ah!11/11/2015
120Chương 120Vương nữ, Tư Thương!11/11/2015
121Chương 121Cửu chuyển Luyện Đan Sư!11/11/2015
122Chương 122Hóa thân! Bạch Phàm Mặc Ninh11/11/2015
123Chương 123Trốn tránh11/11/2015
124Chương 124Luyện hóa, Minh La Quả!11/11/2015
125Chương 125Thiên Đạo là tròn11/11/2015
126Chương 126Một đời làm tỳ, thì lại làm ...11/11/2015
127Chương 127Quy Ninh11/11/2015
128Chương 128Nơi này có Hỏa Phong Quả?11/11/2015
129Chương 129Sao nàng lại tới đây?11/11/2015
130Chương 130Hắn là. . .11/11/2015
131Chương 131Nhất tinh Thần Ma!11/11/2015
132Chương 132Ai tại tính toán11/11/2015
133Chương 133Ma Việt cuộc chiến (một)11/11/2015
134Chương 134Ma Việt cuộc chiến (hai)11/11/2015
135Chương 135Ma Việt cuộc chiến (ba)11/11/2015
136Chương 136Ma Việt cuộc chiến (bốn)11/11/2015
137Chương 137Ma Việt cuộc chiến (năm)11/11/2015
138Chương 138Ma Việt cuộc chiến (cuối cùng)11/11/2015
139Chương 139Tố Thu xấu hổ11/11/2015
140Chương 140Dự tính rời đi, ba con đường ...11/11/2015
141Chương 141Ta không nỡ bỏ. . .11/11/2015
142Chương 142Nàng là của ngươi!11/11/2015
143Chương 143Ngươi cũng biết Bạch Ma Tông?11/11/2015
144Chương 144Tình ý11/11/2015
145Chương 145An Nhiên11/11/2015
146Chương 146Vũ giới có mưa11/11/2015
147Chương 147Hứa một lời mà thôi11/11/2015
148Chương 148Lên phải thuyền tặc11/11/2015
149Chương 149Ích kỷ sao. . .11/11/2015
150Chương 150Chín trượng chín thước thân11/11/2015

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử

Truyện Tiên Hiệp mới đăng