Chấp Ma ( Hợp Thể Song Tu )

Wed, 11 Nov 2015 12:50:49 +0700

Chấp Ma ( Hợp Thể Song Tu )

Tác giả: Ngã Thị Mặc Thủy

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: tangthuvien.vn

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 191082

Chấp Ma ( Hợp Thể Song Tu ) Review Rating: 8.04 out of 10 based on 189 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Truyện theo motip main imba, nhưng nếu có "lỡ" đọc sẽ chắc chắn là nghiện.

Ngã Thị Mặc Thủy- cách hành văn trong Chấp Ma vẫn hay và quen thuộc như những truyện cũ, đồng thời bổ sung những yếu tố mới. Cuộc đấu tranh giữa Thần Ma, Tam Giới thử hỏi lúc nào mà không ác liệt, mà không chấn động càn khôn.

Hắn là kẻ chấp ma, chấp thiên, chấp cả
thiên hạ, cô đơn một mình trên đỉnh, nhìn xuống phía dưới chân nhoẻn miệng cười, cuộc đời đến đây xem như là đã đạt đến danh vọng bậc nhất, khắp thiên hạ đang ở dưới chân ma, thần tiên đang ở đâu, thánh nhân đang ở đâu, còn không mau: MANG HỌ NGAY ĐẾN ĐÂY!!!

5 Chương mới cập nhật truyện Chấp Ma ( Hợp Thể Song Tu )

Danh sách chương Chấp Ma ( Hợp Thể Song Tu )

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
151Chương 151Tố Thu nhục nhã11/11/2015
152Chương 152Lôi Tinh oai11/11/2015
153Chương 153Cửu phẩm yêu ý!11/11/2015
154Chương 154Ngươi làm ta đỉnh lô sao?11/11/2015
155Chương 155Cổ Thần, Cổ Yêu, Cổ Ma11/11/2015
156Chương 156Vũ chi yêu huyết11/11/2015
157Chương 157Di Thiên Xá Lợi11/11/2015
158Chương 158Tử Phong yêu úy11/11/2015
159Chương 159Lại một bộ đỉnh lô11/11/2015
160Chương 160Cho ta một cái giải thích!11/11/2015
161Chương 161Mạt Thánh nguy hiểm!11/11/2015
162Chương 162Tiên ngọc, Nguyên Anh!11/11/2015
163Chương 163Ngươi, đã qua!11/11/2015
164Chương 164Thái Tổ di vật!11/11/2015
165Chương 165Tán Ma! Tống Quân vừa chết!11/11/2015
166Chương 166Tấn Quân chi mệnh!11/11/2015
167Chương 167Chấp tử chi thủ11/11/2015
168Chương 168Hàn Y Tông, Giới Hưu!11/11/2015
169Chương 169Tấn Quân, sinh tử thử thách!11/11/2015
170Chương 170Người này, hổ lang chi hoạn!11/11/2015
171Chương 171Phong Lôi Sí, Tùng Hàn Tủy!11/11/2015
172Chương 172Nhận chủ Phong Lôi!11/11/2015
173Chương 173Cút!11/11/2015
174Chương 174Ngươi không xứng!11/11/2015
175Chương 175Nát thân đoạt kiếm!11/11/2015
176Chương 176Kiếm chỉ, toái nhạc!11/11/2015
177Chương 177Chém yêu như ma, chiến công như ...11/11/2015
178Chương 178Đáng tiếc, đáng tiếc11/11/2015
179Chương 179Cùng ngươi ngủ?11/11/2015
180Chương 180'Ninh Phàm' cái chết11/11/2015
181Chương 181Cáo biệt Đại Tấn, hung nguy cảm ...11/11/2015
182Chương 182Quất ngươi gân rồng, thì lại làm ...11/11/2015
183Chương 183Doanh quốc, Y Đậu11/11/2015
184Chương 184Nàng, không thể xảy ra chuyện gì! ...11/11/2015
185Chương 185Điên cuồng!11/11/2015
186Chương 186Ngươi muốn lấy thân báo đáp?11/11/2015
187Chương 187Di Thế Cung, Đan Tháp!11/11/2015
188Chương 188Kết Đan (một)11/11/2015
189Chương 189Kết Đan (hai)11/11/2015
190Chương 190Kết Đan (ba)11/11/2015
191Chương 191Kết Đan (bốn)11/11/2015
192Chương 192Thăng cấp, Kim Đan đỉnh cao!11/11/2015
193Chương 193Ta muốn, Kết Anh!11/11/2015
194Chương 194Đây là cái gì Pháp Bảo!11/11/2015
195Chương 195Anh kiếm bốn kiếm, thực lực khủng ...11/11/2015
196Chương 196Đan Đỉnh Môn, buổi đấu giá11/11/2015
197Chương 197Tỷ muội tình thiêu, dụ hương Tần ...11/11/2015
198Chương 198Đạo tâm nứt, thạch binh xuất hiện! ...11/11/2015
199Chương 199Định thiên, điệu vong!11/11/2015
200Chương 200Giết người đoạt bảo, ta thích11/11/2015

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử

Truyện Tiên Hiệp mới đăng