Chí Tôn Kiếm Hoàng

Sun, 22 Nov 2015 11:36:34 +0700

Chí Tôn Kiếm Hoàng

Tác giả: Nửa Bước Tang Thương

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: tangthuvien.vn

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 39091

Chí Tôn Kiếm Hoàng Review Rating: 7.92 out of 10 based on 36 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Vạn nhận núi mặt phía bắc,Chí Tôn Kiếm Hoàng Convert  chính là vạn trượng vách núi, vách núi dốc đứng, người bình thường một khi trụy lạc vách núi, nhất định là phấn thân toái cốt.

Đêm khuya đỉnh núi cực lạnh, Tần Mặc tóc trắng bên trên che kín hàn sương, song mâu bao hàm đạm mạc, làm như nhìn thấu thế sự tang thương. Già nua khuôn mặt tuy là
che kín mệt mỏi, nhưng này bay xéo nhập tóc mai mày kiếm.

Nhìn phía xa như ẩn như hiện thị trấn nhỏ, đó là Phần Trấn phế tích, Tần Mặc cảm xúc phập phồng, hồi ức cả đời này 60 năm gập ghềnh kinh nghiệm.

5 Chương mới cập nhật truyện Chí Tôn Kiếm Hoàng

Danh sách chương Chí Tôn Kiếm Hoàng

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
201Chương 201 Bờ biển bến tàu23/03/2016
202Chương 202 bến tàu gặp cố nhân23/03/2016
203Chương 203 Xích Nhật Kim Diễm Tiễn23/03/2016
204Chương 204 trên biển quần hùng hiện23/03/2016
205Chương 205 hóa giao chi địa23/03/2016
206Chương 206Càn Khôn tụ mạch Huyết Sát trận ...23/03/2016
207Chương 207 tập thể đốn ngộ23/03/2016
208Chương 208 Giao sa Bạo Tẩu23/03/2016
209Chương 209 Vùng biển loạn cục23/03/2016
210Chương 210 Hồng Nhan Bạc Mệnh23/03/2016
211Chương 211 Vụ Linh Chi Thể23/03/2016
212Chương 212 Cường thế trấn áp23/03/2016
213Chương 213Oanh phá lớp lớp vòng vây23/03/2016
214Chương 214 Túc Thị Tứ lão23/03/2016
215Chương 215 Lăng Vân Điện nửa bước tông sư ...23/03/2016
216Chương 216 Bảo Mã Hương Xa23/03/2016
217Chương 217 duy nhất thông đạo23/03/2016
218Chương 218Tuyệt cảnh23/03/2016
219Chương 219Tuyệt diễm23/03/2016
220Chương 220 giết Thiên Kiêu23/03/2016
221Chương 221Chí cường sát kiếm23/03/2016
222Chương 222Trận phá bảo hiện23/03/2016
223Chương 223Hắc Sa Vương cuối cùng thủ đoạn ...23/03/2016
224Chương 224Bảo Thụ23/03/2016
225Chương 225 Lấy thụ nhân tuyển23/03/2016
226Chương 226 Địa Vũ Cốt Tương23/03/2016
227Chương 227Mười tám huyền bảo đúc Địa Binh ...23/03/2016
228Chương 228 Tác phường sự cố23/03/2016
229Chương 229Vừa tạc lò23/03/2016
230Chương 230 một đám tàn hồn chấn Thiên Địa ...23/03/2016
231Chương 231Tuyệt thế Địa Binh23/03/2016
232Chương 232 Cuồng Nguyệt Địa Khuyết23/03/2016
233Chương 233Chủ thành phong ba23/03/2016
234Chương 234 Băng Diễm Phong biến hóa lớn23/03/2016
235Chương 235Đổi tông môn chiến công23/03/2016
236Chương 236 hung hăng phá sản23/03/2016
237Chương 237 Đại Đạo chi kiếm23/03/2016
238Chương 238 tiến về trước Huyết Cốt Chiểu Trạch ...23/03/2016
239Chương 239 đầm lầy phù thuyền23/03/2016
240Chương 240 Liễm Khí Tàng Thần23/03/2016
241Chương 241 huyết ngọc23/03/2016
242Chương 242 Phong Minh Tông23/03/2016
243Chương 243 Phù Bi Đại Mộ23/03/2016
244Chương 244 Trong mộ phong ba23/03/2016
245Chương 245 Tử Sát Môn người23/03/2016
246Chương 246Vạn mai huyết ngọc túi23/03/2016
247Chương 247Ánh Nhật Di Bảo23/03/2016
248Chương 248Ao đầm bí mật23/03/2016
249Chương 249Quan biến23/03/2016
250Chương 250 Huyết Anh23/03/2016
ma giam gia lazada

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử

Truyện Tiên Hiệp mới đăng