Chức Nghiệp Thú Linh Nhân

Sat, 23 Dec 2017 08:07:42 +0700

Chức Nghiệp Thú Linh Nhân

Tác giả: Vô Diệp Chi Hoa

Thể loại: Đô Thị

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 4740

Chức Nghiệp Thú Linh Nhân Review Rating: 5.17 out of 10 based on 3 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Cơ khổ thiếu niên sư phụ di vật trúng được thần khí Dưới cơ duyên xảo hợp phát hiện bản thân người mang dị năng Từ đây đi đến thú linh người con đường...

5 Chương mới cập nhật truyện Chức Nghiệp Thú Linh Nhân

Danh sách chương Chức Nghiệp Thú Linh Nhân

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 1Gặp quỷ nước hiểm mất mạng23/12/2017
2Chương 2Thú linh người Tiền Di Hân23/12/2017
3Chương 3Tam Giới Tiệm Tạp Hóa23/12/2017
4Chương 4Sáu Hiền Giả23/12/2017
5Chương 5Ngươi Là Ta Cộng Tác!23/12/2017
6Chương 6Tam Giới Liên Minh23/12/2017
7Chương 7Đi Kiếm Tiền Nha23/12/2017
8Chương 8Tai bay vạ gió23/12/2017
9Chương 9Kế hoạch nham hiểm 23/12/2017
10Chương 10Dạ Tuần23/12/2017
11Chương 11Còn có quỷ? 23/12/2017
12Chương 12Sinh ý tìm tới cửa23/12/2017
13Chương 13Mạc Sinh trúng tà23/12/2017
14Chương 14Thiểm đàm quá...23/12/2017
15Chương 151 sóng gió bình 1 sóng lại ...23/12/2017
16Chương 16Đặc thù vụ án điều tra tiểu ...23/12/2017
17Chương 17Hỏi thăm23/12/2017
18Chương 18Bám thân23/12/2017
19Chương 19Mệnh treo 1 tuyến23/12/2017
20Chương 20Lão Vương bà tử 23/12/2017
21Chương 21Phượng Nhi hận ý 23/12/2017
22Chương 22Ước định23/12/2017
23Chương 23Đinh Cát Lợi23/12/2017
24Chương 241 người sinh hoạt23/12/2017
25Chương 25Diễm ngộ23/12/2017
26Chương 26Cổ bảo tìm hồ23/12/2017
27Chương 27Chạy trốn23/12/2017
28Chương 28Xả thân cứu hồ23/12/2017
29Chương 29Sư phụ danh tự23/12/2017
30Chương 30Chức nghiệp hố đồng đội23/12/2017
31Chương 31Quần nhau23/12/2017
32Chương 32Khổ chiến23/12/2017
33Chương 33Đại chiến độc nhãn23/12/2017
34Chương 34Sư phụ bút tích? 23/12/2017
35Chương 35Nội dung bức thư 23/12/2017
36Chương 36Giường bệnh dạ đàm23/12/2017
37Chương 37Tiền tiêu kia rồi?23/12/2017
38Chương 38Huấn luyện xong xuôi23/12/2017
39Chương 39Thâm sơn săn thi quỷ 23/12/2017
40Chương 40Sự kiện đi qua23/12/2017
41Chương 41Lý Phong gặp phải23/12/2017
42Chương 42Thanh Huy đạo trưởng23/12/2017
43Chương 43Mộ đạo23/12/2017
44Chương 44Xác thối 23/12/2017
45Chương 45Cương thi23/12/2017
46Chương 46Họa vô đơn chí 23/12/2017
47Chương 47Kéo dài23/12/2017
48Chương 48Mở hội nghị 23/12/2017
49Chương 49Mộng Cảnh23/12/2017
50Chương 50Lệ Hàn gia nhập23/12/2017