Chức Nghiệp Thú Linh Nhân

Sat, 23 Dec 2017 08:07:42 +0700

Chức Nghiệp Thú Linh Nhân

Tác giả: Vô Diệp Chi Hoa

Thể loại: Đô Thị

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 2259

Chức Nghiệp Thú Linh Nhân Review Rating: 6.00 out of 10 based on 2 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Cơ khổ thiếu niên sư phụ di vật trúng được thần khí Dưới cơ duyên xảo hợp phát hiện bản thân người mang dị năng Từ đây đi đến thú linh người con đường...

5 Chương mới cập nhật truyện Chức Nghiệp Thú Linh Nhân

Danh sách chương Chức Nghiệp Thú Linh Nhân

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
201Chương 201Tìm đường23/12/2017
202Chương 202Trong thôn có yêu23/12/2017
203Chương 203Kết minh23/12/2017
204Chương 204Julie người 23/12/2017
205Chương 205Quả nhiên là yêu23/12/2017
206Chương 206Tri Chu Tinh 23/12/2017
207Chương 207Chu gia 5 tỷ muội23/12/2017
208Chương 208Chu Thục Nhân quyết định23/12/2017
209Chương 209Tội gì gặp nhau lại hiểu nhau ...23/12/2017
210Chương 210Ta gọi Chu Thục Nhân23/12/2017
211Chương 211Mới Liễu Thụ rãnh mương 23/12/2017
212Chương 212Bội ước23/12/2017
213Chương 213Kế hoạch bắt đầu23/12/2017
214Chương 214Tin tức đưa ra23/12/2017
215Chương 215Phản kích 23/12/2017
216Chương 216Lưỡng bại câu thương23/12/2017
217Chương 217Chó cùng rứt giậu 23/12/2017
218Chương 218Thương hạ vong hồn23/12/2017
219Chương 219Không cho phép nhúng tay 23/12/2017
220Chương 220Trở về hiện thực23/12/2017
221Chương 221Hồ tộc tộc trưởng23/12/2017
222Chương 222Người hầu số 223/12/2017
223Chương 223Bất đắc dĩ 23/12/2017
224Chương 224Thường Sinh cùng Dung Thụ 23/12/2017
225Chương 225Hỗn độn chi khí 23/12/2017
226Chương 226Bạch mạn quân23/12/2017
227Chương 227Người người cảm thấy bất an23/12/2017
228Chương 228Dung Thụ, ác ma 23/12/2017
229Chương 229Hồng Liên công chúa đầu 23/12/2017
230Chương 230Dung Thụ thỉnh cầu 23/12/2017
231Chương 231Âm mưu23/12/2017
232Chương 232Nghịch chuyển23/12/2017
233Chương 233Nguyệt Dao cùng Ngân Tịch23/12/2017
234Chương 234Khế23/12/2017
235Chương 235Lại nghịch23/12/2017
236Chương 236Tin23/12/2017
237Chương 237Trung cùng nghĩa23/12/2017
238Chương 238Thường Sinh nguy cơ 23/12/2017
239Chương 239Tỷ muội23/12/2017
240Chương 240Phản kích23/12/2017
241Chương 241Tịch23/12/2017
242Chương 242Trốn 23/12/2017
243Chương 243Phân23/12/2017
244Chương 244Đạo cụ bi ai23/12/2017
245Chương 245Người kỳ quái23/12/2017
246Chương 246Tay súng23/12/2017
247Chương 247Ngoài ý liệu23/12/2017
248Chương 248Tịch cùng Nhược Thủy23/12/2017
249Chương 249Hi vọng23/12/2017
250Chương 250Song phương thái độ 23/12/2017
ma giam gia lazada