Cố Đạo Trường Sinh

Sat, 26 Aug 2017 14:16:38 +0700

Cố Đạo Trường Sinh

Tác giả: Thụy Giác Hội Biến Bạch

Thể loại: Đô Thị

Nguồn: ttv

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 2760

Cố Đạo Trường Sinh Review Rating: 5.50 out of 10 based on 2 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Đại khái là một cái từ hiện đại văn minh diễn biến thành tu chân văn minh cố sự.

Nhân vật chính tác dụng chủ yếu là đậu đen rau muống, thuận liền dẫn một đám người lãng thiên lãng địa lãng phi bên cạnh.

5 Chương mới cập nhật truyện Cố Đạo Trường Sinh

Danh sách chương Cố Đạo Trường Sinh

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
101Chương 101Chương 101: Nhục thể trị liệu sư ...26/08/2017
102Chương 102Chương 102: Sách nát26/08/2017
103Chương 103Chương 103: Đỗ Hồng26/08/2017
104Chương 104Chương 104: Lục tiên cảnh26/08/2017
105Chương 105Chương 105: Đều có duyên phận26/08/2017
106Chương 106Chương 106: Trọng đại hội nghị26/08/2017
107Chương 107Chương 107: Miêu trại26/08/2017
108Chương 108Chương 108: Thảo quỷ bà26/08/2017
109Chương 109Chương 109: Long Thu26/08/2017
110Chương 110Chương 11026/08/2017
111Chương 111Chương 111: Mới đồng đội26/08/2017
112Chương 112Chương 112: Ba người26/08/2017
113Chương 113Chương 113: Dung nhập26/08/2017
114Chương 114Chương 114: Nương pháo26/08/2017
115Chương 115Chương 115: Đêm tối thăm dò26/08/2017
116Chương 116Chương 116: Manh mối26/08/2017
117Chương 117Chương 117: Mài nước câu26/08/2017
118Chương 118Chương 118: Căn dặn26/08/2017
119Chương 119Chương 119: Tuyết Sơn26/08/2017
120Chương 120Chương 120: Lăng Tiêu đạo nhân26/08/2017
121Chương 121Chương 121: Điều kiện26/08/2017
122Chương 122Chương 122: Hiểm cảnh26/08/2017
123Chương 123Chương 123: Băng26/08/2017
124Chương 124Chương 124: Phản sát26/08/2017
125Chương 125Chương 125: Cuối cùng cũng có thu ...26/08/2017
126Chương 126Chương 126: Hoang nguyên đêm26/08/2017
127Chương 127Chương 127: Kim tằm26/08/2017
128Chương 128Chương 128: Sơ tiếp xúc (1)26/08/2017
129Chương 129Chương 129: Sơ tiếp xúc (2)26/08/2017
130Chương 130Chương 130: Sơ tiếp xúc (3)26/08/2017
131Chương 131Chương 131: Chuẩn bị đàm phán26/08/2017
132Chương 132Chương 132: Rao giá trên trời trả ...26/08/2017
133Chương 133Chương 133: Đạt thành nhất trí26/08/2017
134Chương 134Chương 134: Đường về26/08/2017
135Chương 135Chương 135: Giữa trần thế26/08/2017
136Chương 136Chương 136: Đan cùng khí26/08/2017
137Chương 137Chương 137: Ngắn hạn quy hoạch26/08/2017
138Chương 138Chương 138: Trong núi không nhật nguyệt ...26/08/2017
139Chương 139Chương 139: Khải Linh26/08/2017
140Chương 140Chương 140: Thảo Hà khẩu26/08/2017
141Chương 141Chương 141: Thỉnh cầu26/08/2017
142Chương 142Chương 142: Đào hoa chướng26/08/2017
143Chương 143Chương 143: Đêm lửa26/08/2017
144Chương 144Chương 144: Yêu tinh đánh nhau26/08/2017
145Chương 145Chương 145: Cũng cầu trường sinh cũng ...26/08/2017
146Chương 146Chương 146: Đại khai phát26/08/2017
147Chương 147Chương 147: Hoạt tính độ26/08/2017
148Chương 148Chương 148: Cũng tính là cố nhân ...26/08/2017
149Chương 149Chương 149: Quan phương tay chân26/08/2017
150Chương 150Chương 150: Giao thủ26/08/2017
ma giam gia lazada

Truyện Đô Thị Đề Cử

Truyện Đô Thị mới đăng