Cố Đạo Trường Sinh

Sat, 26 Aug 2017 14:16:38 +0700

Cố Đạo Trường Sinh

Tác giả: Thụy Giác Hội Biến Bạch

Thể loại: Đô Thị

Nguồn: ttv

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 3237

Cố Đạo Trường Sinh Review Rating: 3.83 out of 10 based on 3 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Đại khái là một cái từ hiện đại văn minh diễn biến thành tu chân văn minh cố sự.

Nhân vật chính tác dụng chủ yếu là đậu đen rau muống, thuận liền dẫn một đám người lãng thiên lãng địa lãng phi bên cạnh.

5 Chương mới cập nhật truyện Cố Đạo Trường Sinh

Danh sách chương Cố Đạo Trường Sinh

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
201Chương 201Chương 201: Phật cùng bắt trùng26/08/2017
202Chương 202Chương 202: Trùng kích Tiên Thiên26/08/2017
203Chương 203Chương 203: Công thành26/08/2017
204Chương 204Chương 204: Một cái tác động đến ...26/08/2017
205Chương 205Chương 205: Chính lệnh26/08/2017
206Chương 206Chương 206: Quét sạch hành động26/08/2017
207Chương 207Chương 207: Lưu thủ nhi đồng26/08/2017
208Chương 208Chương 208: Hỏa châu bộc phát26/08/2017
209Chương 209Chương 209: Tai họa lớn (1)26/08/2017
210Chương 210Chương 210: Tai họa lớn (2)26/08/2017
211Chương 211Chương 211: Tai họa lớn (3)26/08/2017
212Chương 212Chương 212: Tai họa lớn (4)26/08/2017
213Chương 213Chương 213: Tai họa lớn (5)26/08/2017
214Chương 214Chương 214: Dương nội hàm âm26/08/2017
215Chương 215Chương 215: Tai hoạ qua đi26/08/2017
216Chương 216Chương 216: Cách tân trước đó26/08/2017
217Chương 217Chương 217: Huấn muội26/08/2017
218Chương 218Chương 218: Thay đổi địa vị26/08/2017
219Chương 219Chương 219: Cách tân sắp tới26/08/2017
220Chương 220Chương 22026/08/2017
221Chương 221Chương 221: Nhàn cờ26/08/2017
222Chương 222Chương 222: Phượng Hoàng sơn sản nghiệp ...26/08/2017
223Chương 223Chương 223: Phượng Hoàng sơn sản nghiệp ...26/08/2017
224Chương 224Chương 224: Nếu như là thật sự ...26/08/2017
225Chương 225Chương 225: Ra rượu26/08/2017
226Chương 226Chương 226: Địa Ngục độ khó phó ...26/08/2017
227Chương 227Chương 227: Băng hỏa lưỡng trọng thiên ...26/08/2017
228Chương 228Chương 228: Cơ duyên lúc đến26/08/2017
229Chương 229Chương 229: Quỷ nhân26/08/2017
230Chương 230Chương 230: Bắt lao lực26/08/2017
231Chương 231Chương 231: Cố tiên sinh26/08/2017
232Chương 232Chương 232: Dị hoá sinh vật26/08/2017
233Chương 233Chương 233: Ngõ hẹp gặp nhau26/08/2017
234Chương 234Chương 234: Cứng rắn người thắng26/08/2017
235Chương 235Chương 235: Đại pháp sư26/08/2017
236Chương 236Chương 236: Tế đàn26/08/2017
237Chương 237Chương 237: Phì quỷ cùng đoàn diệt ...26/08/2017
238Chương 238Chương 238: Trở về trấn26/08/2017
239Chương 239Chương 239: Nhắc nhở26/08/2017
240Chương 240Chương 240: Đạo pháp ngàn vạn không ...26/08/2017
241Chương 241Chương 241: Đạo pháp ngàn vạn không ...26/08/2017
242Chương 242Chương 242: Đạo pháp ngàn vạn không ...26/08/2017
243Chương 243Chương 243: APP26/08/2017
244Chương 244Chương 244: Bình đài kiến thiết (1) ...26/08/2017
245Chương 245Chương 245: Bình đài kiến thiết (2) ...26/08/2017
246Chương 246Chương 246: Trở lại26/08/2017
247Chương 247Chương 247: Tùng Giang Hà14/11/2017
248Chương 248Chương 248: Anh hùng cũng sợ lão ...14/11/2017
249Chương 249Chương 249: Chày gỗ điểu15/11/2017
250Chương 250Chương 250: Ma đạt sơn15/11/2017
ma giam gia lazada

Truyện Đô Thị Đề Cử

Truyện Đô Thị mới đăng