Cực Đạo Kỵ Sĩ

Thu, 18 Jan 2018 14:43:10 +0700

Cực Đạo Kỵ Sĩ

Tác giả: Ngân Sương Kỵ Sĩ

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 3093

Cực Đạo Kỵ Sĩ Review Rating: 9.00 out of 10 based on 3 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Shawn: Ngươi mạnh khỏe, ta đối với ngươi ngước nhìn như nước sông cuồn cuộn, ân, có thể nắm cái tay sao? Nào đó thiên tài nghi hoặc mà cùng Shawn nắm tay. Shawn xoay người, trong lòng cười lớn: Khà khà, đỉnh cấp kỵ sĩ thiên phú tới tay. ----------------------------- một cái mang linh hồn dị năng chôm thiên phú của người hay hung thú, ma vật ... có thể tiến hóa thêm ra nhiều chức năng hơn mỗi khi main lên cấp Hệ thống: Kỵ Sĩ: Kiến Tập Kỵ Sĩ - Kỵ Sĩ - Đại Kỵ Sĩ - ...

5 Chương mới cập nhật truyện Cực Đạo Kỵ Sĩ

Danh sách chương Cực Đạo Kỵ Sĩ

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 1Xuyên Qua18/01/2018
2Chương 2Muốn Bị Thôi Học18/01/2018
3Chương 3Tinh Hồng Nữ Sĩ18/01/2018
4Chương 4Ngân Sương Kỵ Sĩ Kiếm Pháp18/01/2018
5Chương 5Chỉ Đạo18/01/2018
6Chương 6Cao Cấp Kỵ Sĩ Thiên Phú18/01/2018
7Chương 7Khủng Bố Tiến Bộ18/01/2018
8Chương 8Khảo Hạch Bắt Đầu18/01/2018
9Chương 9Chương 18/01/2018
10Chương 10Thông Qua Khảo Hạch18/01/2018
11Chương 11Benson Khiêu Chiến18/01/2018
12Chương 12Chiến Benson18/01/2018
13Chương 13Thắng Benson18/01/2018
14Chương 14Trong Nhà Người Đến18/01/2018
15Chương 15Bị Tập Kích18/01/2018
16Chương 16Cứu18/01/2018
17Chương 17Giết Người18/01/2018
18Chương 18Sát Ý18/01/2018
19Chương 19Thackeray Arnold18/01/2018
20Chương 20Đối Luyện18/01/2018
21Chương 21Bại Lộ Thực Lực18/01/2018
22Chương 22Nện Chính Mình Chân18/01/2018
23Chương 23Tiếp Một Búa18/01/2018
24Chương 24Cá Cược18/01/2018
25Chương 25Mấy Thành Thực Lực?18/01/2018
26Chương 26Tắm Thuốc18/01/2018
27Chương 27Mời Chào18/01/2018
28Chương 28Tới Một Cái Thiên Phú18/01/2018
29Chương 29Mạnh Nhất Kiếm Thuật Thiên Tài18/01/2018
30Chương 30Quỷ Dị Kiếm Thuật18/01/2018
31Chương 31Thiên Phú Tới Tay18/01/2018
32Chương 32Kiếm Hòa Hợp18/01/2018
33Chương 33Kiếm Thuật Tiến Nhanh18/01/2018
34Chương 34Thi Ngẫu18/01/2018
35Chương 35Thí Luyện18/01/2018
36Chương 36Chiến Thi Ngẫu18/01/2018
37Chương 37Bất Ngờ18/01/2018
38Chương 38Huyết Mạch18/01/2018
39Chương 39Trăm Năm Ôn Dịch18/01/2018
40Chương 40Lang Tập18/01/2018
41Chương 41Đầu Lang18/01/2018
42Chương 42Đấu Lang18/01/2018
43Chương 43Giết Lang18/01/2018
44Chương 44Về Đến Nhà18/01/2018
45Chương 45Campbell Minh Châu 18/01/2018
46Chương 46Buôn Bán Thiên Tài18/01/2018
47Chương 47Săn Bắt Đội Có Chuyện18/01/2018
48Chương 48Giám Thị18/01/2018
49Chương 49Tính Kế18/01/2018
50Chương 50Màu Xanh Thú Hoang18/01/2018

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử

Truyện Tiên Hiệp mới đăng