Cực Phẩm Đế Vương

Tue, 04 Oct 2016 00:10:08 +0700

Cực Phẩm Đế Vương

Tác giả: Binh Hồn

Thể loại: Kiếm Hiệp

Nguồn: tangthuvien.vn

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 17547

Cực Phẩm Đế Vương Review Rating: 7.55 out of 10 based on 12 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Truyện Cực Phẩm Đế Vương convert của tác giả Binh Hồn nói về Dị thế tranh bá, quần hùng tranh giành. Gió lửa nổi lên bốn phía, giang sơn mỹ nhân. Trong hoàng cung, mỹ nữ như mây, trái ôm phải ấp.

Bộ đội đặc chủng lâm phong, một lần nhiệm vụ trung linh hồn xuất khiếu, không thể hiểu được mà xuyên qua thời không, bám vào người tới rồi một
vị ngu ngốc vô đạo hoàng đế trên người, trở thành một vị có được kiến thức, có văn hóa, có thủ đoạn, có năng lực “Bốn có” tân hoàng thượng.

Trên chiến trường, đem tinh lóng lánh, duy ngã độc tôn. Thu danh tướng, đoạt mỹ nhân, độc bá thiên hạ, nhất thống giang sơn.

5 Chương mới cập nhật truyện Cực Phẩm Đế Vương

Danh sách chương Cực Phẩm Đế Vương

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 1Vượt qua, bị đánh04/10/2016
2Chương 2Hoàng Thượng không dễ làm04/10/2016
3Chương 3Hoàng Đệ Lâm Kiêu04/10/2016
4Chương 4Ngăn địch kế sách04/10/2016
5Chương 5Trước giờ đại chiến04/10/2016
6Chương 6Công hãm04/10/2016
7Chương 7Bắc Phương có giai nhân04/10/2016
8Chương 8Mỗi người có tâm tư riêng04/10/2016
9Chương 9Không có tiền04/10/2016
10Chương 10Cùng tắc biến, biến tắc thông04/10/2016
11Chương 11Hoàng Hậu (1)04/10/2016
12Chương 12Hoàng Hậu (2)04/10/2016
13Chương 13Đột phát linh cảm04/10/2016
14Chương 14Cất rượu chế muối04/10/2016
15Chương 151 lưu hành một thời lên04/10/2016
16Chương 16Vì nữ nhân04/10/2016
17Chương 17Đầu cơ kiếm lợi04/10/2016
18Chương 18Cất rượu thành công04/10/2016
19Chương 19Âm mưu quỷ kế04/10/2016
20Chương 20Man thiên quá hải04/10/2016
21Chương 21Tàng Binh tại núi04/10/2016
22Chương 22Trong cái này có thâm ý04/10/2016
23Chương 23Tay không Phục Hổ04/10/2016
24Chương 24Chính thức luyện binh04/10/2016
25Chương 25Đao Phong Chiến Sĩ04/10/2016
26Chương 26Muốn nhanh không đạt04/10/2016
27Chương 27Quân tiên phong bên trên04/10/2016
28Chương 28Quân tiên phong bên trong04/10/2016
29Chương 29quân tiên phong dưới04/10/2016
30Chương 30Tình thế khó xử04/10/2016
31Chương 311 phiến Băng Tâm04/10/2016
32Chương 32Trận chiến mở màn bên trên04/10/2016
33Chương 33Trận chiến mở màn bên trong04/10/2016
34Chương 34Trận chiến mở màn dưới04/10/2016
35Chương 35Mày liễu không nhường mày râu04/10/2016
36Chương 36Gian nan lựa chọn04/10/2016
37Chương 37Khói lửa 4 lên04/10/2016
38Chương 38Thứ nhất trận tuyết04/10/2016
39Chương 39Lấy tâm thân mật04/10/2016
40Chương 40Âm độc sách lược04/10/2016
41Chương 41Lấy Thành đối đãi04/10/2016
42Chương 42Giai nhân cảm mến04/10/2016
43Chương 43Đại chiến04/10/2016
44Chương 44Đại chiến bên trong04/10/2016
45Chương 45Đại chiến dưới04/10/2016
46Chương 46trong kinh biến cố04/10/2016
47Chương 47Hòa đàm kết thân04/10/2016
48Chương 48Mang binh trở về kinh04/10/2016
49Chương 49Thưởng phạt phân minh04/10/2016
50Chương 504 Phương Chấn động04/10/2016
ma giam gia lazada

Truyện Kiếm Hiệp Đề Cử

Truyện Kiếm Hiệp mới đăng