Cực Quyền Bạo Quân

Thu, 24 May 2018 15:14:01 +0700

Cực Quyền Bạo Quân

Tác giả: Dạ Dữ Tuyết

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 1245

Cực Quyền Bạo Quân Review Rating: 5.50 out of 10 based on 2 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Bóng tối bao phủ, Trật tự sụp đổ, nhân tính không có... Kêu rên tấu vang lên tử vong, tuyệt vọng cùng khủng bố hàng lâm!
Địa ngục trống rỗng, ma quỷ ở nhân gian.
Trần Trùng biết rõ, tại đây tan vỡ thế giới, quyền chính là quyền, chỉ có nắm đấm trước đây, đạo lý mới có thể xâm nhập nhân tâm!
P/s: Tác giả viết chuyên về chiến đấu, tiến hóa
bạn nào thích thể loại của Cổn Khai thì có thể đọc thử.

5 Chương mới cập nhật truyện Cực Quyền Bạo Quân

Danh sách chương Cực Quyền Bạo Quân

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
101Chương 100Hung bạo13/06/2018
102Chương 101Nhân Ma13/06/2018
103Chương 102Xong việc13/06/2018
104Chương 103Xử lý13/06/2018
105Chương 104Công phu sư tử ngoạm13/06/2018
106Chương 105Ngân Hoàn Tị Nan Khu13/06/2018
107Chương 106Trở về13/06/2018
108Chương 107Thực hiện13/06/2018
109Chương 108Bình cảnh13/06/2018
110Chương 109Khách không mời mà đến13/06/2018
111Chương 110Mời13/06/2018
112Chương 111Siêu thể, nguyên năng, niệm linh13/06/2018
113Chương 112Ta bảo ngươi dùng sức13/06/2018
114Chương 113Chờ mong13/06/2018
115Chương 114Yudola22/06/2018
116Chương 115Túi Càn Khôn22/06/2018
117Chương 116Đều là của ta22/06/2018
118Chương 117Vĩ hành22/06/2018
119Chương 118Bắt buộc22/06/2018
120Chương 119Biến cố22/06/2018
121Chương 120Bất ngờ toái22/06/2018
122Chương 121Chạy trối chết22/06/2018
123Chương 122Chỉnh tề22/06/2018
124Chương 123Tiến đến!22/06/2018
125Chương 124Đất khô cằn22/06/2018
126Chương 125Thảm trọng22/06/2018
127Chương 126Đề nghị cùng xác nhập22/06/2018
128Chương 127Bàn giao22/06/2018
129Chương 128Lên đường22/06/2018
130Chương 129Khối thứ hai Chủ Thần mảnh vỡ! ...22/06/2018
131Chương 130Đến22/06/2018
132Chương 131Kiến thức22/06/2018
133Chương 132Thù mới hận cũ22/06/2018
134Chương 133Báo cáo10/07/2018
135Chương 134Trác Phi Hồng10/07/2018
136Chương 135Phế Thổ Kỳ Vật10/07/2018
137Chương 136Bộc lộ tài năng!10/07/2018
138Chương 137Sinh mệnh trận khảo thí10/07/2018
139Chương 138Chưởng Khống Giả10/07/2018
140Chương 139Biểu hiện ra10/07/2018
141Chương 140Ta thích10/07/2018
142Chương 141Cống hiến cùng gia nhập10/07/2018
143Chương 142Dạy bảo10/07/2018
144Chương 143Được đến toàn không uổng phí công ...10/07/2018
145Chương 144Gặp mặt10/07/2018
146Chương 145Oán hận10/07/2018
147Chương 14650 vạn Vôn đặc!10/07/2018
148Chương 147Kỳ quái biểu hiện11/07/2018
149Chương 148Độc Xà11/07/2018
150Chương 149Đột tiến11/07/2018