Cực Thiên Chí Tôn

Fri, 27 Jul 2018 07:27:42 +0700

Cực Thiên Chí Tôn

Tác giả: Trần Thập Tam Lang

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 6648

Cực Thiên Chí Tôn Review Rating: 8.71 out of 10 based on 7 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Ngàn năm trước đó, hắn là thiên chi kiêu tử, lại bị người thiết kế, vẫn lạc thiên kiếp bên trong!
Ngàn năm về sau, hắn từ Tu La Trì bên trong đi ra!
Mười thế luân hồi, vận mệnh vô thường -- hắn ngưỡng vọng vô cực thiên khung, quát: Một thế này, ta muốn Quân Lâm Thiên Hạ, chúa tể thiên địa!
convert: do vừa đọc vừa convert nên tiến độ sẽ
chậm nhưng mỗi ngày ít nhất sẽ 10 chương còn nhiều thi vô kể truyện chưa full bên trung đã 1k4 rồi. Mới tập tành convert nên có gì thì thông cảm @@!

5 Chương mới cập nhật truyện Cực Thiên Chí Tôn

Danh sách chương Cực Thiên Chí Tôn

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
201Chương 201Người mới thứ nhất27/07/2018
202Chương 202Dưỡng thương27/07/2018
203Chương 203Phá nguyên ngưng đan27/07/2018
204Chương 204Ban thưởng27/07/2018
205Chương 205Thiên Huyền điện27/07/2018
206Chương 206Một bức tranh27/07/2018
207Chương 207Lại tiến Tàng Kinh Các27/07/2018
208Chương 208Hữu duyên chi vật27/07/2018
209Chương 209Hợp hai làm một27/07/2018
210Chương 210Dược vương điển27/07/2018
211Chương 211Phong Lê27/07/2018
212Chương 212Thiên giai nhiệm vụ, Lôi Nguyên Châu ...27/07/2018
213Chương 213Khấp Huyền Sơn Vực27/07/2018
214Chương 214Lôi Trì27/07/2018
215Chương 215Lôi đình đúc thân, một văn Lôi ...27/07/2018
216Chương 216Gặp lại tiểu Càn27/07/2018
217Chương 217Thu Song thành27/07/2018
218Chương 218Chọn rể27/07/2018
219Chương 219Thu Huyên dụng ý27/07/2018
220Chương 220Thu Lâm27/07/2018
221Chương 221Gió đêm27/07/2018
222Chương 222Vạn Hoa Lâu27/07/2018
223Chương 223Mục tiêu xuất hiện27/07/2018
224Chương 224Hoa rơi nước chảy27/07/2018
225Chương 225Trên đường dài27/07/2018
226Chương 226Thỏ khôn có ba hang27/07/2018
227Chương 227Quỷ ảnh, Không Không Nhi27/07/2018
228Chương 228Nguyệt nhi27/07/2018
229Chương 229Dưới ánh trăng có giai nhân27/07/2018
230Chương 230Tuyệt đại song kiều27/07/2018
231Chương 231Trở về27/07/2018
232Chương 232Trên đường27/07/2018
233Chương 233Thu Thụ Nhân27/07/2018
234Chương 234Tống quân thiên lý27/07/2018
235Chương 235Về tông27/07/2018
236Chương 236Lại tiến Thiên Hà27/07/2018
237Chương 237Bên trong nội môn27/07/2018
238Chương 238Tận hứng27/07/2018
239Chương 239Tinh Yên La27/07/2018
240Chương 240Triệu Lệnh hiện thân27/07/2018
241Chương 241Làm chó đại giới27/07/2018
242Chương 242Hai chiêu ước hẹn27/07/2018
243Chương 243Tốt qua không dễ chịu27/07/2018
244Chương 244Lại lên lôi đài27/07/2018
245Chương 245Chiêu thứ nhất27/07/2018
246Chương 246Chiêu thứ hai27/07/2018
247Chương 247Một chiêu27/07/2018
248Chương 248Phong Lê chi lực27/07/2018
249Chương 249Mới Cường bảng thứ năm27/07/2018
250Chương 250Trở lại27/07/2018

Truyện Tiên Hiệp mới đăng