Cực Viêm Tiên Tôn

Sun, 13 Jan 2019 15:05:23 +0700

Cực Viêm Tiên Tôn

Tác giả: Hỏa Tinh Thượng Mại Miêu

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 9390

Cực Viêm Tiên Tôn Review Rating: 9.00 out of 10 based on 1 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Một thiếu niên tại ngẫu nhiên tầm đó đã lấy được gân gà tu tiên công pháp, do đó bước vào Tu Tiên giả thế giới, mà lại xem một cái không sợ hỏa diễm người, là như thế nào dùng trong tay mình hỏa thiêu ra thuộc về mình một mảnh bầu trời

. . .

5 Chương mới cập nhật truyện Cực Viêm Tiên Tôn

Danh sách chương Cực Viêm Tiên Tôn

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
151Chương 151Thập đại Chân Hỏa13/01/2019
152Chương 152Linh Hỏa luyện đan13/01/2019
153Chương 153Tiềm tu13/01/2019
154Chương 154Pháp Thể Song Tu13/01/2019
155Chương 155Linh thể13/01/2019
156Chương 156Năm Đạo Linh hỏa13/01/2019
157Chương 157Năm lần khai lò13/01/2019
158Chương 158Tô Thụy Thi cảm tạ13/01/2019
159Chương 159Nghỉ ngơi lấy lại sức13/01/2019
160Chương 160Huệ Minh13/01/2019
161Chương 161Lấy được tặng công pháp13/01/2019
162Chương 162Săn giết Yêu thú13/01/2019
163Chương 163Luyện Ngục đảo Bạch Cốt Tông13/01/2019
164Chương 164Thoát đi13/01/2019
165Chương 165Diệt địch13/01/2019
166Chương 166Long Bá đảo13/01/2019
167Chương 167Đô Thiên Đài13/01/2019
168Chương 168Đoạt được hòn đảo13/01/2019
169Chương 169Mua pháp trận13/01/2019
170Chương 170Bế quan năm năm13/01/2019
171Chương 171Săn giết Yêu thú13/01/2019
172Chương 172Gặp lại Tư Đồ Hoa13/01/2019
173Chương 173Diệt sát ( thượng)13/01/2019
174Chương 174Diệt sát (hạ)13/01/2019
175Chương 175Giao khí độ hợp13/01/2019
176Chương 176Thi Khôi13/01/2019
177Chương 177Thiết thân thể13/01/2019
178Chương 178Độ Nan thiền sư13/01/2019
179Chương 179Thanh Tiêu Lâu13/01/2019
180Chương 180Nghê Thường Tiên Tử13/01/2019
181Chương 181Thượng Cổ Tứ Viên13/01/2019
182Chương 182Đáp ứng13/01/2019
183Chương 183Pháp khí cùng pháp bảo khác biệt ...13/01/2019
184Chương 184Bắt13/01/2019
185Chương 185Thức Linh đảo13/01/2019
186Chương 186Hàng phục13/01/2019
187Chương 187Gặp lại Thiệu Lập Vân13/01/2019
188Chương 188Đánh chết Cao giai ( thượng)13/01/2019
189Chương 189Đánh chết Cao giai (hạ)13/01/2019
190Chương 190Trốn về Hoang Mộc đảo13/01/2019
191Chương 191Phùng Đồng Túi Trữ Vật13/01/2019
192Chương 192Kết Đan dị tượng13/01/2019
193Chương 193Thể ngộ13/01/2019
194Chương 194Diệt sát Hải Long mã ( thượng) ...13/01/2019
195Chương 195Diệt sát Hải Long mã (hạ)13/01/2019
196Chương 196Long Bá Ngự Lâm13/01/2019
197Chương 197Toản Mộc Nghĩ13/01/2019
198Chương 198Gặp lại Nam Cung Thấm13/01/2019
199Chương 199Tiên Thiên ma khí13/01/2019
200Chương 200Chiên Đàn Mộc13/01/2019

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử

Truyện Tiên Hiệp mới đăng