Cực Võ Thiên Ma

Wed, 08 Nov 2017 22:43:22 +0700

Cực Võ Thiên Ma

Tác giả: Phó Mộng

Thể loại: Kiếm Hiệp

Nguồn: ttv

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 8802

Cực Võ Thiên Ma Review Rating: 9.88 out of 10 based on 4 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Chỉ có cường giả, mới có thể xưng ma.

... ... ...

Bài này nhân vật chính không Thánh Mẫu, sát phạt quả đoán, sửa lại ba lần giới thiệu vắn tắt. . . Vẫn là cảm giác hảo cặn bã.

5 Chương mới cập nhật truyện Cực Võ Thiên Ma

Danh sách chương Cực Võ Thiên Ma

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 01Chương 01: Xuyên qua08/11/2017
2Chương 02Chương 02: Chip08/11/2017
3Chương 03Chương 03: Nội công08/11/2017
4Chương 04Chương 04: Tồi Tâm Chưởng08/11/2017
5Chương 05Chương 05: 10 năm08/11/2017
6Chương 06Chương 06: Đêm gặp08/11/2017
7Chương 07Chương 07: Ám Bộ08/11/2017
8Chương 08Chương 08: Nhiệm vụ08/11/2017
9Chương 09Chương 09: Vực ngoại08/11/2017
10Chương 10Chương 10: Nhiếp hồn08/11/2017
11Chương 11Chương 11: Ngâm Nguyệt Các08/11/2017
12Chương 12Chương 12: Hoàng Chân08/11/2017
13Chương 13Chương 13: Cứ điểm08/11/2017
14Chương 14Chương 14: Nhiệm vụ08/11/2017
15Chương 15Chương 15: Quy Nguyên Công08/11/2017
16Chương 16Chương 16: Ảnh hưởng08/11/2017
17Chương 17Chương 17: Thần Thủy Thôn08/11/2017
18Chương 18Chương 18: Đạt được08/11/2017
19Chương 19Chương 19: Xuất phát08/11/2017
20Chương 20Chương 20: Rác rưởi08/11/2017
21Chương 21Chương 21: Đồ ăn08/11/2017
22Chương 22Chương 22: Hút08/11/2017
23Chương 23Chương 23: Thi quỷ08/11/2017
24Chương 24Chương 24: Phát tiết08/11/2017
25Chương 25Chương 25: Xích Kim công08/11/2017
26Chương 26Chương 26: Liễu Châu08/11/2017
27Chương 27Chương 27: Thanh Long hội08/11/2017
28Chương 28Chương 28: Phù Vân Hiên08/11/2017
29Chương 29Chương 29: Tiểu hòa thượng08/11/2017
30Chương 30Chương 30: Hoàng Chân08/11/2017
31Chương 31Chương 31: Xích Huyết Giáo08/11/2017
32Chương 32Chương 32: Thẩm tra08/11/2017
33Chương 33Chương 33: Thời cơ08/11/2017
34Chương 34Chương 34: Lệ Hải08/11/2017
35Chương 35Chương 35: Dẫn chiến08/11/2017
36Chương 36Chương 36: Bắt đi08/11/2017
37Chương 37Chương 37: Cấm đi lại ban đêm ...08/11/2017
38Chương 38Chương 38: Điều tra08/11/2017
39Chương 39Chương 39: Sát ý08/11/2017
40Chương 40Chương 40: Đồ sát08/11/2017
41Chương 41Chương 41: Trương Thanh08/11/2017
42Chương 42Chương 42: Kịch chiến08/11/2017
43Chương 43Chương 43: Hứa hẹn08/11/2017
44Chương 44Chương 44: Ly biệt08/11/2017
45Chương 45Chương 45: Lòng say08/11/2017
46Chương 46Chương 46: Đêm tối thăm dò08/11/2017
47Chương 47Chương 47: Đêm tối thăm dò (hạ) ...08/11/2017
48Chương 48Chương 48: Bí văn (thượng)08/11/2017
49Chương 49Chương 49: Bí văn (hạ)08/11/2017
50Chương 50Chương 50: Nếm thử (thượng)08/11/2017

Truyện Kiếm Hiệp Đề Cử

Truyện Kiếm Hiệp mới đăng