Cực Võ Thiên Ma

Wed, 08 Nov 2017 22:43:22 +0700

Cực Võ Thiên Ma

Tác giả: Phó Mộng

Thể loại: Kiếm Hiệp

Nguồn: ttv

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 9204

Cực Võ Thiên Ma Review Rating: 9.88 out of 10 based on 4 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Chỉ có cường giả, mới có thể xưng ma.

... ... ...

Bài này nhân vật chính không Thánh Mẫu, sát phạt quả đoán, sửa lại ba lần giới thiệu vắn tắt. . . Vẫn là cảm giác hảo cặn bã.

5 Chương mới cập nhật truyện Cực Võ Thiên Ma

Danh sách chương Cực Võ Thiên Ma

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
51Chương 51Chương 51: Nếm thử (hạ)08/11/2017
52Chương 52Chương 52: Quan sát08/11/2017
53Chương 53Chương 53: Quan sát(2)08/11/2017
54Chương 54Chương 54: Huân hương bên trên08/11/2017
55Chương 55Chương 55: Huân Hương hạ08/11/2017
56Chương 56Chương 56: Đánh giết thượng08/11/2017
57Chương 57Chương 57: Đánh giết hạ08/11/2017
58Chương 58Chương 58: Kiến thức08/11/2017
59Chương 59Chương 59: Kiến thức hạ08/11/2017
60Chương 60Chương 60: Về nhà08/11/2017
61Chương 61Chương 61: Về nhà hạ08/11/2017
62Chương 62Chương 62: Xuất phát08/11/2017
63Chương 63Chương 63: Miếu hoang08/11/2017
64Chương 64Chương 64: Miếu hoang 108/11/2017
65Chương 65Chương 65: Miếu hoang 208/11/2017
66Chương 66Chương 66: Miếu hoang 308/11/2017
67Chương 67Chương 67: Miếu hoang 408/11/2017
68Chương 68Chương 68: Dị bảo08/11/2017
69Chương 69Chương 69: Dị bảo 208/11/2017
70Chương 70Chương 70: Dị bảo 308/11/2017
71Chương 71Chương 71: Dị bảo 408/11/2017
72Chương 72Chương 72: Yêu tà08/11/2017
73Chương 73Chương 73: Yêu tà 208/11/2017
74Chương 74Chương 74: Yêu tà 308/11/2017
75Chương 75Chương 75: Yêu tà 408/11/2017
76Chương 76Chương 76: Xuất phát08/11/2017
77Chương 77Chương 77: Xuất phát hạ08/11/2017
78Chương 78Chương 78: Hải Châu08/11/2017
79Chương 79Chương 79: Độc công08/11/2017
80Chương 80Chương 80: Hủ độc08/11/2017
81Chương 81Chương 81: Hồ gia trang09/11/2017
82Chương 82Chương 82: Hồ Tiên09/11/2017
83Chương 83Chương 83: Yêu khí09/11/2017
84Chương 84Chương 84: Lương yêu09/11/2017
85Chương 85Chương 85: Nói chuyện với nhau09/11/2017
86Chương 86Chương 86: Nói chuyện với nhau hạ ...09/11/2017
87Chương 87Chương 87: Nhiệm vụ mới09/11/2017
88Chương 88Chương 88: Ôn dịch09/11/2017
89Chương 89Chương 89: Yêu thi09/11/2017
90Chương 90Chương 90: Nồng vụ09/11/2017
91Chương 91Chương 91: Chùa miếu09/11/2017
92Chương 92Chương 92: Không Tâm09/11/2017
93Chương 93Chương 93: Động tĩnh09/11/2017
94Chương 94Chương 94: Ma biến09/11/2017
95Chương 95Chương 95: Bạch cốt09/11/2017
96Chương 96Chương 96: Tra hỏi09/11/2017
97Chương 97Chương 97: Bàn giao09/11/2017
98Chương 98Chương 98: Nhiệm vụ09/11/2017
99Chương 99Chương 99: Mê thất09/11/2017
100Chương 100Chương 100: Xông phá09/11/2017

Truyện Kiếm Hiệp Đề Cử

Truyện Kiếm Hiệp mới đăng