Cực Vũ Thiên Ma

Mon, 05 Feb 2018 15:42:45 +0700

Cực Vũ Thiên Ma

Tác giả: Phó Mộng

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sư Tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 1932

Cực Vũ Thiên Ma Review Rating: 8.00 out of 10 based on 2 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Chỉ có cường giả, mới có thể xưng ma.

... ... ...

Bài này nhân vật chính không Thánh Mẫu, sát phạt quả đoán, sửa lại ba lần giới thiệu vắn tắt. . . Vẫn là cảm giác hảo cặn bã.

5 Chương mới cập nhật truyện Cực Vũ Thiên Ma

Danh sách chương Cực Vũ Thiên Ma

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 01Xuyên qua05/02/2018
2Chương 02Chip05/02/2018
3Chương 03Nội công05/02/2018
4Chương 04Tồi Tâm Chưởng05/02/2018
5Chương 0510 năm05/02/2018
6Chương 06Đêm gặp05/02/2018
7Chương 07Ám Bộ05/02/2018
8Chương 08Nhiệm vụ05/02/2018
9Chương 09Vực ngoại05/02/2018
10Chương 10Nhiếp hồn05/02/2018
11Chương 11Ngâm Nguyệt Các05/02/2018
12Chương 12Hoàng Chân05/02/2018
13Chương 13Cứ điểm05/02/2018
14Chương 14Nhiệm vụ05/02/2018
15Chương 15Quy Nguyên Công05/02/2018
16Chương 16Ảnh hưởng05/02/2018
17Chương 17Thần Thủy Thôn05/02/2018
18Chương 18Đạt được05/02/2018
19Chương 19Xuất phát05/02/2018
20Chương 20Rác rưởi05/02/2018
21Chương 21Đồ ăn05/02/2018
22Chương 22Hút05/02/2018
23Chương 23Thi quỷ05/02/2018
24Chương 24Phát tiết05/02/2018
25Chương 25Xích Kim công05/02/2018
26Chương 26Liễu Châu05/02/2018
27Chương 27Thanh Long hội05/02/2018
28Chương 28Phù Vân Hiên05/02/2018
29Chương 29Tiểu hòa thượng05/02/2018
30Chương 30Hoàng Chân05/02/2018
31Chương 31Xích Huyết Giáo05/02/2018
32Chương 32Thẩm tra05/02/2018
33Chương 33Thời cơ05/02/2018
34Chương 34Lệ Hải05/02/2018
35Chương 35Dẫn chiến05/02/2018
36Chương 36Bắt đi05/02/2018
37Chương 37Cấm đi lại ban đêm05/02/2018
38Chương 38Điều tra05/02/2018
39Chương 39Sát ý05/02/2018
40Chương 40Đồ sát05/02/2018
41Chương 41Trương Thanh05/02/2018
42Chương 42Kịch chiến05/02/2018
43Chương 43Hứa hẹn05/02/2018
44Chương 44Ly biệt05/02/2018
45Chương 45Lòng say05/02/2018
46Chương 46Đêm tối thăm dò05/02/2018
47Chương 47Đêm tối thăm dò (hạ)05/02/2018
48Chương 48Bí văn (thượng)05/02/2018
49Chương 49Bí văn (hạ)05/02/2018
50Chương 50Nếm thử (thượng)05/02/2018

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử