Cực Vũ Thiên Ma

Mon, 05 Feb 2018 15:42:45 +0700

Cực Vũ Thiên Ma

Tác giả: Phó Mộng

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sư Tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 1314

Cực Vũ Thiên Ma Review Rating: 8.00 out of 10 based on 2 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Chỉ có cường giả, mới có thể xưng ma.

... ... ...

Bài này nhân vật chính không Thánh Mẫu, sát phạt quả đoán, sửa lại ba lần giới thiệu vắn tắt. . . Vẫn là cảm giác hảo cặn bã.

5 Chương mới cập nhật truyện Cực Vũ Thiên Ma

Danh sách chương Cực Vũ Thiên Ma

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
51Chương 51Nếm thử (hạ)05/02/2018
52Chương 52Quan sát05/02/2018
53Chương 53Quan sát(2)05/02/2018
54Chương 54Huân hương bên trên05/02/2018
55Chương 55Huân Hương hạ05/02/2018
56Chương 56Đánh giết thượng05/02/2018
57Chương 57Đánh giết hạ05/02/2018
58Chương 58Kiến thức05/02/2018
59Chương 59Kiến thức hạ05/02/2018
60Chương 60Về nhà05/02/2018
61Chương 61Về nhà hạ05/02/2018
62Chương 63Miếu hoang05/02/2018
63Chương 64Miếu hoang 105/02/2018
64Chương 65Miếu hoang 205/02/2018
65Chương 66Miếu hoang 305/02/2018
66Chương 67Miếu hoang 405/02/2018
67Chương 68Dị bảo05/02/2018
68Chương 69Dị bảo 205/02/2018
69Chương 70Dị bảo 305/02/2018
70Chương 71Dị bảo 405/02/2018
71Chương 72Yêu tà05/02/2018
72Chương 73Yêu tà 205/02/2018
73Chương 74Yêu tà 305/02/2018
74Chương 75Yêu tà 405/02/2018
75Chương 76Xuất phát05/02/2018
76Chương 77Xuất phát hạ05/02/2018
77Chương 78Hải Châu05/02/2018
78Chương 79Độc công05/02/2018
79Chương 80Hủ độc05/02/2018
80Chương 81Hồ gia trang05/02/2018
81Chương 83Yêu khí05/02/2018
82Chương 84Lương yêu05/02/2018
83Chương 85Nói chuyện với nhau05/02/2018
84Chương 86Nói chuyện với nhau hạ05/02/2018
85Chương 87Nhiệm vụ mới05/02/2018
86Chương 88Ôn dịch05/02/2018
87Chương 89Yêu thi05/02/2018
88Chương 90Nồng vụ05/02/2018
89Chương 91Chùa miếu05/02/2018
90Chương 92Không Tâm05/02/2018
91Chương 93Động tĩnh05/02/2018
92Chương 94Ma biến05/02/2018
93Chương 95Bạch cốt05/02/2018
94Chương 96Tra hỏi05/02/2018
95Chương 97Bàn giao05/02/2018
96Chương 98Nhiệm vụ05/02/2018
97Chương 99Mê thất05/02/2018
98Chương 100Xông phá05/02/2018
99Chương 101Âm khí05/02/2018
100Chương 102Tiêu hóa05/02/2018
xsmn

Truyện Tiên Hiệp mới đăng