Cực Vũ Thiên Ma

Mon, 05 Feb 2018 15:42:45 +0700

Cực Vũ Thiên Ma

Tác giả: Phó Mộng

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sư Tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 1305

Cực Vũ Thiên Ma Review Rating: 8.00 out of 10 based on 2 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Chỉ có cường giả, mới có thể xưng ma.

... ... ...

Bài này nhân vật chính không Thánh Mẫu, sát phạt quả đoán, sửa lại ba lần giới thiệu vắn tắt. . . Vẫn là cảm giác hảo cặn bã.

5 Chương mới cập nhật truyện Cực Vũ Thiên Ma

Danh sách chương Cực Vũ Thiên Ma

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
101Chương 103Kiếm ăn05/02/2018
102Chương 104Kịch độc05/02/2018
103Chương 105Phát tác05/02/2018
104Chương 106Tăng lên05/02/2018
105Chương 107Thần Uy quân05/02/2018
106Chương 108Hoàng Tuyền Đao05/02/2018
107Chương 109Ngoại đạo05/02/2018
108Chương 110Âm mưu05/02/2018
109Chương 111Giá họa05/02/2018
110Chương 112Kêu gọi05/02/2018
111Chương 113Bổ nguyên05/02/2018
112Chương 114Vô đề05/02/2018
113Chương 115Vô đề05/02/2018
114Chương 116Vô đề05/02/2018
115Chương 117Vô đề05/02/2018
116Chương 118Vô đề05/02/2018
117Chương 119Yêu ma05/02/2018
118Chương 120Nhập ma05/02/2018
119Chương 121Đại chiến05/02/2018
120Chương 122Yêu ma loạn05/02/2018
121Chương 123Thanh tỉnh05/02/2018
122Chương 124Mất cân bằng05/02/2018
123Chương 125Thần thông05/02/2018
124Chương 126Tập kích05/02/2018
125Chương 127Giao dịch05/02/2018
126Chương 128Bỏ chạy05/02/2018
127Chương 129Thiếu chủ05/02/2018
128Chương 130Cừu hận05/02/2018
129Chương 131Bại lộ05/02/2018
130Chương 132Lực trường05/02/2018
131Chương 133Thần binh chi bí05/02/2018
132Chương 134Giải thích nghi hoặc05/02/2018
133Chương 135Lôi kéo cùng sai lầm05/02/2018
134Chương 136Xuất Vân thành05/02/2018
135Chương 137Thu Thủy cung05/02/2018
136Chương 138Vân Thú05/02/2018
137Chương 139Bận rộn05/02/2018
138Chương 140Trận đạo05/02/2018
139Chương 141Tường giải05/02/2018
140Chương 142Hỗn loạn05/02/2018
141Chương 143Thông cáo05/02/2018
142Chương 144Suy đoán05/02/2018
143Chương 145Lục Phiến Môn05/02/2018
144Chương 146Hội nghị05/02/2018
145Chương 147Trận khí05/02/2018
146Chương 148Truyền tống05/02/2018
147Chương 149Mê thất05/02/2018
148Chương 150Xâm nhiễm05/02/2018
149Chương 151Xâm nhiễm hai05/02/2018
150Chương 152Biến hóa05/02/2018
xsmn

Truyện Tiên Hiệp mới đăng