Cực Vũ Thiên Ma

Mon, 05 Feb 2018 15:42:45 +0700

Cực Vũ Thiên Ma

Tác giả: Phó Mộng

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sư Tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 1317

Cực Vũ Thiên Ma Review Rating: 8.00 out of 10 based on 2 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Chỉ có cường giả, mới có thể xưng ma.

... ... ...

Bài này nhân vật chính không Thánh Mẫu, sát phạt quả đoán, sửa lại ba lần giới thiệu vắn tắt. . . Vẫn là cảm giác hảo cặn bã.

5 Chương mới cập nhật truyện Cực Vũ Thiên Ma

Danh sách chương Cực Vũ Thiên Ma

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
151Chương 153Thu hoạch ngoài ý muốn05/02/2018
152Chương 154Cảm xúc05/02/2018
153Chương 155Chân Vũ điện05/02/2018
154Chương 156Thế giới05/02/2018
155Chương 157Thanh Vân Tử05/02/2018
156Chương 158Tà Thần phôi thai05/02/2018
157Chương 159Giả dối05/02/2018
158Chương 160Ý chí05/02/2018
159Chương 161Hiển hóa05/02/2018
160Chương 162Sai lầm05/02/2018
161Chương 163Điên cuồng05/02/2018
162Chương 164Kiếm ý05/02/2018
163Chương 165Không đúng05/02/2018
164Chương 166Thôn phệ05/02/2018
165Chương 167Bắt đầu05/02/2018
166Chương 168Biến hóa05/02/2018
167Chương 169Quái vật05/02/2018
168Chương 170Côn trùng05/02/2018
169Chương 171Giao chiến05/02/2018
170Chương 172Biến mất05/02/2018
171Chương 173Thanh lý05/02/2018
172Chương 174Chiến đấu05/02/2018
173Chương 175Giải hoặc05/02/2018
174Chương 176Ma uy05/02/2018
175Chương 177Thao thiên05/02/2018
176Chương 178Giáng lâm05/02/2018
177Chương 179Xích Diễm05/02/2018
178Chương 180Đánh lui05/02/2018
179Chương 181Xích Long kiếp05/02/2018
180Chương 182Phách lối05/02/2018
181Chương 183Thu nạp05/02/2018
182Chương 184Chuyện05/02/2018
183Chương 185Việc vặt05/02/2018
184Chương 186Việc vặt hạ05/02/2018
185Chương 187Mời05/02/2018
186Chương 188Mưu đồ05/02/2018
187Chương 189Nói chuyện với nhau05/02/2018
188Chương 190Điều kiện05/02/2018
189Chương 191Ngoài ý muốn phát hiện05/02/2018
190Chương 192Người xấu05/02/2018
191Chương 193Truy nã05/02/2018
192Chương 194Hi hữu thể chất05/02/2018
193Chương 195Phản bội chạy trốn05/02/2018
194Chương 196Phản bội chạy trốn hạ05/02/2018
195Chương 197Tâm điện05/02/2018
196Chương 198Tâm giới05/02/2018
197Chương 199Hung lệ05/02/2018
198Chương 200Bị tập kích05/02/2018
199Chương 202Khách đến thăm05/02/2018
200Chương 203Yên tĩnh05/02/2018
xsmn

Truyện Tiên Hiệp mới đăng