Cực Vũ Thiên Ma

Mon, 05 Feb 2018 15:42:45 +0700

Cực Vũ Thiên Ma

Tác giả: Phó Mộng

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sư Tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 432

Cực Vũ Thiên Ma Review Rating: 8.00 out of 10 based on 2 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Chỉ có cường giả, mới có thể xưng ma.

... ... ...

Bài này nhân vật chính không Thánh Mẫu, sát phạt quả đoán, sửa lại ba lần giới thiệu vắn tắt. . . Vẫn là cảm giác hảo cặn bã.

5 Chương mới cập nhật truyện Cực Vũ Thiên Ma

Danh sách chương Cực Vũ Thiên Ma

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
251Chương 146Chất béo05/02/2018
252Chương 147Tông sư vô dụng?05/02/2018
253Chương 148Nguyên lai có thể tùy ý giết ...05/02/2018
254Chương 150Thế lực05/02/2018
255Chương 151Lôi Bưu05/02/2018
256Chương 152Lôi 205/02/2018
257Chương 153Khoái đao05/02/2018
258Chương 154Giao chiến05/02/2018
259Chương 155Lôi kéo cùng hiểu rõ05/02/2018
260Chương 156Xử lý05/02/2018
261Chương 157Ý nghĩa05/02/2018
262Chương 158Nhập môn05/02/2018
263Chương 159Lựa chọn05/02/2018
ma giam gia lazada