Cuồng Tham

Thu, 26 Oct 2017 20:50:29 +0700

Cuồng Tham

Tác giả: Khoáng Hải Vong Hồ

Thể loại: Đô Thị

Nguồn: Ttv

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 4809

Cuồng Tham Review Rating: 3.50 out of 10 based on 1 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Một cái đánh nhau không muốn sống, cá tính tùy tiện vô lại vương, ngoài ý muốn xuyên qua đến không gian song song, rung thân biến thành một tên tổ trọng án thám viên. To lớn thân phận chuyển đổi, để hắn đem cục cảnh sát khiến cho gà bay chó chạy. Nhưng mà, nhất cái tà môn kỳ ngộ hệ thống, lại làm cho hắn nhiều lần phá kỳ án, trở thành một tên thần thám!

5 Chương mới cập nhật truyện Cuồng Tham

Danh sách chương Cuồng Tham

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
201Chương 200Chương 200: Còn có 1 người26/10/2017
202Chương 201Chương 201: Thâm cừu đại hận26/10/2017
203Chương 202Chương 202: Chân tướng cũng không phức ...26/10/2017
204Chương 203Chương 203: Biểu cữu26/10/2017
205Chương 204Chương 204: So ta còn hung ác! ...26/10/2017
206Chương 205Chương 205: Thứ 5 loại khả năng ...26/10/2017
207Chương 206Chương 206: Ngột ngạt kế hoạch26/10/2017
208Chương 207Chương 207: Làm sao quý hiếm cơ? ...26/10/2017
209Chương 208Chương 208: Lạt điều bom26/10/2017
210Chương 209Chương 209: Ngươi cuồng bạo đâu?26/10/2017
211Chương 210Chương 210: 1 miệng giá26/10/2017
212Chương 211Chương 211: Có hay không táo đây? ...26/10/2017
213Chương 212Chương 212: Có quỷ hay không! ? ...26/10/2017
214Chương 213Chương 213: Giết người diệt khẩu26/10/2017
215Chương 214Chương 214: Như thế nào cứu người? ...26/10/2017
216Chương 215Chương 215: Kinh dị họng súng26/10/2017
217Chương 216Chương 216: Làm sao tới ngươi?26/10/2017
218Chương 217Chương 217: Lại muốn phát công26/10/2017
219Chương 218Chương 218: Xả thân lấy nghĩa26/10/2017
220Chương 219Chương 219: Đi theo anh em phát ...26/10/2017
221Chương 220Chương 220: Vượt qua 0 phân 0 ...26/10/2017
222Chương 221Chương 221: Chết không nhận làm sao ...26/10/2017
223Chương 222Chương 222: Đó là cái ảo giác ...26/10/2017
224Chương 223Chương 223: Nghiệp chướng nặng nề giao ...26/10/2017
225Chương 224Chương 224: Tội ác nguồn gốc từ ...26/10/2017
226Chương 225Chương 225: Khiến người giận sôi chân ...26/10/2017
227Chương 226Chương 226: Tuyệt vọng tất nhiên26/10/2017
228Chương 227Chương 227: Coi trọng ta rồi?26/10/2017
229Chương 228Chương 228: Đến chậm xin lỗi26/10/2017
230Chương 229Chương 229: Lại có ngoài ý muốn ...26/10/2017
231Chương 230Chương 230: Cực kỳ trọng yếu video ...26/10/2017
232Chương 231Chương 231: Đi ngược lại con đường ...26/10/2017
233Chương 232Chương 232: Tuệ nhãn biết "Heo " ...26/10/2017
234Chương 233Chương 233: Xuất kỳ bất ý26/10/2017
235Chương 234Chương 234: Ngươi là nội gian26/10/2017
236Chương 235Chương 235: Chướng ngại vật trên đường! ...26/10/2017
237Chương 236Chương 236: Kinh thiên đại nghịch chuyển ...26/10/2017
238Chương 237Chương 237: Trọng yếu chỉ thị26/10/2017
239Chương 238Chương 238: Giận 1 thay mặt26/10/2017
240Chương 239Chương 239: Văn võ song toàn26/10/2017
241Chương 240Chương 240: Trương Cảnh Phong "Đèn pin ...26/10/2017
242Chương 241Chương 241: Gặp thoáng qua26/10/2017
243Chương 242Chương 242: Giận 2 thay mặt26/10/2017
244Chương 243Chương 243: Thường nhân chi không gây ...26/10/2017
245Chương 244Chương 244: Đại hồng bao26/10/2017
246Chương 245Chương 245: Đừng để các nàng mặc ...26/10/2017
247Chương 246Chương 246: Phi nước đại26/10/2017
248Chương 247Chương 247: Tất cả đều không đang ...26/10/2017
249Chương 248Chương 248: Giận 3 thay mặt26/10/2017
250Chương 249Chương 249: Trái ngược ẩn tình26/10/2017
ma giam gia lazada

Truyện Đô Thị Đề Cử

Truyện Đô Thị mới đăng