Cương Thi Đạo

Sat, 16 Jun 2018 09:52:29 +0700

Cương Thi Đạo

Tác giả: Hoạt Sắc Sinh Hương

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 690

Cương Thi Đạo Review Rating: 9.00 out of 10 based on 1 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Nhất niệm thành thần, nhất niệm thành ma. Thần Ma vẻn vẹn chỉ ở một ý niệm mà thôi, làm một cái Mao Sơn đạo sĩ luyện chế bổn mạng cương thi sau khi chuyển kiếp, lại sẽ đi ra một cái dạng gì đường? Làm một cái có được Mao Sơn thi luyện phương pháp cương thi, lấy Vong Linh pháp sư thân phận tồn tại ở dị giới, lại sẽ nhấc lên loại nào sóng gió. Thành thần thành ma? Cũng hoặc là đi ra một cái độc đáo Cương Thi Đại Đạo.

5 Chương mới cập nhật truyện Cương Thi Đạo

Danh sách chương Cương Thi Đạo

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
51Chương 7Ca ta nghĩ trở nên mạnh mẻ ...17/06/2018
52Chương 8Gặp lại17/06/2018
53Chương 9Thần điện di tích17/06/2018
54Chương 10Viễn cổ cự nhân17/06/2018
55Chương 11Elizabeth17/06/2018
56Chương 12Linh trí17/06/2018
57Chương 13Tế đàn17/06/2018
58Chương 14Kẽ đất huyệt động17/06/2018
59Chương 15Đoạt Tâm Ma17/06/2018
60Chương 16Huyễn cảnh17/06/2018
61Chương 17Màu lam điện mang17/06/2018
62Chương 18Bảo đồ lại thấy bảo17/06/2018
63Chương 19Ngưu đầu nhân17/06/2018
64Chương 20Doanh chủ17/06/2018
65Chương 21Hiến tế17/06/2018
66Chương 22Bốn đầu Lang Vương17/06/2018
67Chương 23Hoàng tước? Hoàng tước17/06/2018
68Chương 24Đồ đằng trụ17/06/2018
69Chương 25Mời17/06/2018
70Chương 26Ngưu đầu nhân Bộ Lạc17/06/2018
71Chương 27Giác đấu17/06/2018
72Chương 28Tiên tri17/06/2018
73Chương 29Bí văn17/06/2018
74Chương 30Viễn cổ hồn phách17/06/2018
75Chương 31Viễn cổ chiến trường17/06/2018
76Chương 32Quỷ nha dị biến17/06/2018
77Chương 33Tỉnh lại17/06/2018
78Chương 34Hồn tán17/06/2018
79Chương 35Tinh thần lực đột phá17/06/2018
80Chương 36Duergar tòa thành17/06/2018
81Chương 37Thông cáo17/06/2018
82Chương 38Hồng Liên17/06/2018
83Chương 39Vụ thành thành chủ17/06/2018
84Chương 40Tư cách17/06/2018
85Chương 41Thổ lang17/06/2018
86Chương 42Tóc bạc thiếu niên17/06/2018
87Chương 43Huyết tế huyết tế17/06/2018
88Chương 44Mở ra17/06/2018
89Chương 45Hồn phách17/06/2018
90Chương 46Dễ ợt17/06/2018
91Chương 47Cực hạn chiến17/06/2018
92Chương 48Thiểm điện tiêu thương17/06/2018
93Chương 49Chư huyết luyện thể17/06/2018
94Chương 50Thay da đổi thịt17/06/2018
95Chương 51Thiên địa truyền thừa bổn mạng Chiến ...17/06/2018
96Chương 52Huyết châu đặt bài xuống17/06/2018
97Chương 53Linh hồn quy tắc17/06/2018
98Chương 54Linh hồn đồng hóa17/06/2018
99Chương 55Bình tức ở dưới nguy cơ17/06/2018
100Chương 56Không chết không ngừng17/06/2018