Cuồng Võ Chiến Đế

Sat, 29 Aug 2015 03:34:13 +0700

Cuồng Võ Chiến Đế

Tác giả: Bị Phạt Trạm Đích Đậu Đậu

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: tangthuvien.vn

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 56136

Cuồng Võ Chiến Đế Review Rating: 7.79 out of 10 based on 33 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Tinh hà mênh mông, cường giả dời núi lấp biển trong nháy mắt, phất tay hủ mộc phùng xuân, chân đạp tinh thần, chấn vỡ ngàn dặm, từng sợi từng sợi ánh sao vung vãi vạn thế, không ngừng có hằng tinh vỡ tan, đốt sạch chư thiên.

Kiếp trước, gặp phản bội, trăm vị Võ Tôn vây công, chết thảm Kiêu Chiến tinh, ma xui quỷ khiến, trời cao cho
Diệp Khinh Hàn một cơ hội làm lại.

Hắn quật khởi mạnh mẽ, giết vào Cửu U địa phủ, chiến tận thiên chi kiêu tử, chân đạp chư hùng vạn tôn, thành tựu cuồng võ chiến đế, kiến cửu phẩm thần triều! Làm vạn thế người số một!

5 Chương mới cập nhật truyện Cuồng Võ Chiến Đế

Danh sách chương Cuồng Võ Chiến Đế

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 1Kiếp sau sao không giết hết bọn ...29/08/2015
2Chương 2Mở ra khí hải29/08/2015
3Chương 3Có thu hoạch lớn!29/08/2015
4Chương 4Muội muội chịu nhục29/08/2015
5Chương 5Thân như bảy thước cô dương đứng ...29/08/2015
6Chương 6Luyện Thể quyết29/08/2015
7Chương 7Bảo đao khai phong29/08/2015
8Chương 8Đào bảo!29/08/2015
9Chương 9Không tiết tháo anh vũ29/08/2015
10Chương 10Hành hung Vạn Sơn trấn nhẹ nhàng ...29/08/2015
11Chương 11Tuần tiên sinh ra tay29/08/2015
12Chương 12Phát tài con đường29/08/2015
13Chương 13Thân thế, cừu hận.29/08/2015
14Chương 14Nhiên Huyết cảnh29/08/2015
15Chương 15Kiếm lời nhanh tiền29/08/2015
16Chương 16Nguy cơ áp sát29/08/2015
17Chương 17Giết không tha29/08/2015
18Chương 18Chém tận giết tuyệt29/08/2015
19Chương 19Tuyết lớn ngập núi, thạch nhũ bảo ...29/08/2015
20Chương 20Hắn là Diệp Khinh Hàn?29/08/2015
21Chương 21Chinh phục cự hổ29/08/2015
22Chương 22Đột phá Nhiên Huyết cảnh kỳ ngộ! ...29/08/2015
23Chương 23Chân nguyên hiện, Luyện Thể chín tầng ...29/08/2015
24Chương 24Linh Bảo các người đến, đàm phán ...29/08/2015
25Chương 25Sát thủ giáng lâm29/08/2015
26Chương 26Giang Ninh quận29/08/2015
27Chương 27Tình người ấm lạnh29/08/2015
28Chương 28Thiên Kiếm tông thái độ29/08/2015
29Chương 29Lực kháng Thiên Kiếm tông tông chủ ...29/08/2015
30Chương 30Nhiên Huyết cảnh!29/08/2015
31Chương 31Gia nhập Phá Kiếm phong29/08/2015
32Chương 32Tuyệt thế mỹ nhân29/08/2015
33Chương 33Tức đến nổ phổi Giản Trầm Tuyết ...29/08/2015
34Chương 34Điều kiện29/08/2015
35Chương 35Khủng bố tiền đặt cược29/08/2015
36Chương 36Ai thua ai thắng?29/08/2015
37Chương 37Người điên vừa ra, ai cùng so ...29/08/2015
38Chương 38Ghi nợ nợ đều là cần phải ...29/08/2015
39Chương 39Tứ phẩm lò luyện khí29/08/2015
40Chương 40Thất Xích Trọng Cuồng đao29/08/2015
41Chương 41Tinh anh giải thi đấu29/08/2015
42Chương 42Thất Xích Trọng Cuồng đao thành hình ...29/08/2015
43Chương 43Trọng Cuồng ở tay, thiên hạ chìm ...29/08/2015
44Chương 44Diệp Mộng Tích ra tay, đánh đâu ...29/08/2015
45Chương 45Trọng Cuồng xuất kích, trời long đất ...29/08/2015
46Chương 46San bằng quận vương phủ (1)29/08/2015
47Chương 47San bằng quận vương phủ (2)29/08/2015
48Chương 48Cao cấp linh khí29/08/2015
49Chương 49Tứ phẩm linh kiếm trang phục29/08/2015
50Chương 50Đột phá!29/08/2015
ma giam gia lazada

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử