Cửu Tinh Đế Chủ

Thu, 14 Jun 2018 15:29:24 +0700

Cửu Tinh Đế Chủ

Tác giả: Lăng Hạ Phiêu Tuyết

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 1023

Cửu Tinh Đế Chủ Review Rating: 9.67 out of 10 based on 3 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Thức tỉnh huyết mạch, tu Cửu Tinh Chi Quyết, được Hồng Liên Thiên Hỏa, nhìn quật khởi tại Thiên Nguyên đại lục thiếu niên, như thế nào cùng tà ma đấu tranh, thành tựu bất hủ!

5 Chương mới cập nhật truyện Cửu Tinh Đế Chủ

Danh sách chương Cửu Tinh Đế Chủ

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 1Chương 1: huyền vũ học viện ...14/06/2018
2Chương 2Chương 2: thi viện ước hẹn14/06/2018
3Chương 3Chương 3: tấn dương hiên thành14/06/2018
4Chương 4Chương 4: võ kỹ công pháp14/06/2018
5Chương 5Chương 5: tinh vẫn thần thạch14/06/2018
6Chương 6Chương 6: cửu tinh chi thể14/06/2018
7Chương 7Chương 7: huyền vũ trấn14/06/2018
8Chương 8Chương 8: sở phong thực lực14/06/2018
9Chương 9Chương 9: hà mậu tâm xuất hiện ...14/06/2018
10Chương 10Chương 10: huyền vũ thi viện14/06/2018
11Chương 11Chương 11: nam viện đồng sơn14/06/2018
12Chương 12Chương 12: đối chiến kịch liệt14/06/2018
13Chương 13Chương 13: sở phong chiến hà mậu ...14/06/2018
14Chương 14Chương 14: địa viêm linh thể14/06/2018
15Chương 15Chương 15: âm hiểm cùng xử phạt ...14/06/2018
16Chương 16Chương 16: thi viện kết thúc14/06/2018
17Chương 17Chương 17: thiên cấp khu vực14/06/2018
18Chương 18Chương 18: tu luyện tràng phong ba ...14/06/2018
19Chương 19Chương 19: bá đạo tu luyện14/06/2018
20Chương 20Chương 20: tam hợp thốn kình14/06/2018
21Chương 21Chương 21: tu luyện kình lực14/06/2018
22Chương 22Chương 22: diễn võ trường chi tranh ...14/06/2018
23Chương 23Chương 23: sở phong khiêu chiến14/06/2018
24Chương 24Chương 24: thốn kình hiển uy14/06/2018
25Chương 25Chương 25: phương pháp tu luyện14/06/2018
26Chương 26Chương 26: ám uyên chi địa14/06/2018
27Chương 27Chương 27: lần đầu gặp yêu thú ...14/06/2018
28Chương 28Chương 28: trí đấu yêu thú14/06/2018
29Chương 29Chương 29: tam giai yêu thú14/06/2018
30Chương 30Chương 30: học viên bị bắt14/06/2018
31Chương 31Chương 31: cứu người đoạt bảo14/06/2018
32Chương 32Chương 32: chiến sơn yêu viên14/06/2018
33Chương 33Chương 33: sở phong trở về14/06/2018
34Chương 34Chương 34: thực lực tăng nhiều14/06/2018
35Chương 35Chương 35: linh thành đội ngũ14/06/2018
36Chương 36Chương 36: tam phẩm đan sư14/06/2018
37Chương 37Chương 37: chiến đấu thảm liệt14/06/2018
38Chương 38Chương 38: thiết kế phản sát14/06/2018
39Chương 39Chương 39: giết người đoạt bảo14/06/2018
40Chương 40Chương 40: lịch luyện kết thúc14/06/2018
41Chương 41Chương 41: tuyên bố thành tích14/06/2018
42Chương 42Chương 42: linh thành truy sát14/06/2018
43Chương 43Chương 43: cứu viện phản kích14/06/2018
44Chương 44Chương 44: thẻ ngọc màu đen14/06/2018
45Chương 45Chương 45: thượng cổ chi chiến14/06/2018
46Chương 46Chương 46: thuật luyện đan14/06/2018
47Chương 47Chương 47: học tập cùng xuất phát ...14/06/2018
48Chương 48Chương 48: lại đến ám uyên14/06/2018
49Chương 49Chương 49: ám uyên quỷ vụ14/06/2018
50Chương 50Chương 50: trong động xương khô14/06/2018

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử

Truyện Tiên Hiệp mới đăng