Đại Đạo Tranh Phong

Thu, 15 Oct 2015 16:13:57 +0700

Đại Đạo Tranh Phong

Tác giả: Ngộ Đạo Giả

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: tangthuvien.vn

Tình trạng: Ngưng

Lượt xem: 12099

Đại Đạo Tranh Phong Review Rating: 9.50 out of 10 based on 1 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Từ xưa tu luyện thành tiên đều bị huyền môn thế giữ thế, thường dân không có cửa nhòm ngó tới. Thế giới vốn chỉ để Đại Đạo Tranh Phong phân chia quyết định.

Đến từ tận thế thế giới Trương Diễn theo nhập tĩnh trong chậm rãi rời khỏi, hắn chỉ cảm thấy thần thanh mắt sáng, hô hấp như có như không, quanh thân cũng một hồi nhẹ nhàng thư
thái, hiển nhiên là công lực lại có tăng tiến.

Đại Đạo Tranh Phong - Chỉ là một bước này bước ra, là được có tiến không lui.

5 Chương mới cập nhật truyện Đại Đạo Tranh Phong

Danh sách chương Đại Đạo Tranh Phong

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 1Tái thế làm người huyền môn luyện ...15/10/2015
2Chương 2Thực văn thiên thư ta tự xem ...15/10/2015
3Chương 3 Ngưng khí trúc nguyên thần ý ...15/10/2015
4Chương 4Ngàn trượng trước mỏm đá giải đạo ...15/10/2015
5Chương 5 Ngàn trượng trước mỏm đá giải ...15/10/2015
6Chương 6 Trước kia nhân quả định dương ...12/11/2015
7Chương 7Pháp uy lẫm lẫm mượn danh sinh ...17/10/2015
8Chương 8Ý thông tàn ngọc thiên cơ dấu ...17/10/2015
9Chương 9Đan tâm ngưng khí sóng ngầm dần ...17/10/2015
10Chương 10Đãng Vân Phong tranh giành Thiên Môn ...17/10/2015
11Chương 11Đãng Vân Phong tranh giành Thiên Môn ...17/10/2015
12Chương 12Đãng Vân Phong trên tranh Thiên Môn ...17/10/2015
13Chương 13Đãng Vân Phong trên tranh Thiên Môn ...17/10/2015
14Chương 14Đãng Vân Phong trên tranh Thiên Môn ...17/10/2015
15Chương 15Đãng Vân Phong trên tranh Thiên Môn ...17/10/2015
16Chương 16Đãng Vân Phong tranh giành Thiên Môn ...17/10/2015
17Chương 17Đãng Vân Phong tranh giành Thiên Môn ...17/10/2015
18Chương 18thượng sư truyền thư đỉnh trung cơ ...17/10/2015
19Chương 19Tẩy tủy chưng cốt nguyên thành nhập ...17/10/2015
20Chương 20Trùng Huyền lâm môn yêu xà chỉ ...17/10/2015
21Chương 21Trùng huyền lâm môn yêu xà chỉ ...17/10/2015
22Chương 22nhập môn vị phàm đình phụng dưỡng ...17/10/2015
23Chương 23Long thương tinh đỉnh ngọc dịch hoa ...17/10/2015
24Chương 24Đỉnh trung luyện ngọc nội sinh tử ...17/10/2015
25Chương 25Trộm Đỉnh Trung Bảo Khố17/10/2015
26Chương 26Quy củ song xích như ý thần ...17/10/2015
27Chương 27linh khí chi chủ đỗ môn chi ...17/10/2015
28Chương 28Dựa thế mà đi Hồng Phi Oánh ...17/10/2015
29Chương 29Âm dương bối Vương huyền châu ai ...17/10/2015
30Chương 30Âm dương bối Vương huyền châu ai ...17/10/2015
31Chương 31Âm dương bối Vương huyền châu ai ...17/10/2015
32Chương 32Ám thi kỳ kế trảm Huyền Quang ...17/10/2015
33Chương 33Ám thi kỳ kế trảm Huyền Quang ...19/10/2015
34Chương 34Ám thi kỳ kế trảm Huyền Quang ...19/10/2015
35Chương 35Tị kiếp công thành đổ lậu bổ ...19/10/2015
36Chương 36Phẩm giám mạch tượng tiền lộ phác ...19/10/2015
37Chương 37Tề tụ giang bí thủ danh cung ...19/10/2015
38Chương 1Trường quan động thiên long uyên đại ...19/10/2015
39Chương 2Tiên cơ khoe khoang kỹ xảo, linh ...19/10/2015
40Chương 3kim phong liệt hỏa linh cơ trùng ...19/10/2015
41Chương 4Tàn ngọc di tự Đại Diễn Thần ...19/10/2015
42Chương 5Đằng vân giá vũ chính khí Lăng ...19/10/2015
43Chương 6Vương Bàn hạ thư sinh tử tuyệt ...19/10/2015
44Chương 7Khí phá vân hà ngộ diệu chân ...19/10/2015
45Chương 8Khí phá vân hà ngộ diệu chân ...19/10/2015
46Chương 9Ngẫu đắc chân pháp Vương Mậu đăng ...19/10/2015
47Chương 10Xích hỏa đan thư biệt dẫn sư ...19/10/2015
48Chương 11Trùng huyền lưu toa sùng cử tặng ...19/10/2015
49Chương 12linh thú gây họa Trương Diễn thiết ...19/10/2015
50Chương 13Trợ giúp tá đao sát nhân19/10/2015
ma giam gia lazada

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử