Đại Đạo Triều Thiên

Fri, 30 Mar 2018 16:22:50 +0700

Đại Đạo Triều Thiên

Tác giả: Miêu Nị

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 2946

Đại Đạo Triều Thiên Review Rating: 7.33 out of 10 based on 3 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Thiên lý sát nhất nhân, thập bộ bất nguyện hành.

5 Chương mới cập nhật truyện Đại Đạo Triều Thiên

Danh sách chương Đại Đạo Triều Thiên

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 1Ba ngàn dặm cấm30/03/2018
2Chương 2Trảm Thiên nhất kiếm30/03/2018
3Chương 3Thiếu niên áo trắng lần nữa bước ...30/03/2018
4Chương 4Chín ngày30/03/2018
5Chương 5Một năm30/03/2018
6Chương 6Thiên hướng cố sơn hành30/03/2018
7Chương 7Bài học đầu tiên30/03/2018
8Chương 8Trời sanh đạo chủng30/03/2018
9Chương 9Tùy ngươi30/03/2018
10Chương 10Công tử chỉ là sợ phiền toái ...30/03/2018
11Chương 11Giống như hoa30/03/2018
12Chương 12Kiếm đường yên lặng30/03/2018
13Chương 13Sơ lộ phong mang30/03/2018
14Chương 14Lại một năm nữa30/03/2018
15Chương 15Rốt cục đến lúc chia tay30/03/2018
16Chương 16Ta đã nhìn lầm ngươi30/03/2018
17Chương 17Phi nhất nhật chi hàn30/03/2018
18Chương 18Nói một không hai30/03/2018
19Chương 19Một bộ kiếm kinh bốn chữ30/03/2018
20Chương 20Hỏi kiếm lão giả áo đen30/03/2018
21Chương 21Kiếm quy Thanh Sơn30/03/2018
22Chương 22Vịt con lần đầu bay lượn30/03/2018
23Chương 23Gặp lại nói chuyện30/03/2018
24Chương 24Chín đêm30/03/2018
25Chương 25Muốn kiếm30/03/2018
26Chương 26Nhìn thấy một đôi mắt30/03/2018
27Chương 27Đỉnh núi có việc30/03/2018
28Chương 28Cách đầy trời huyết hoa nhìn nhau ...30/03/2018
29Chương 29Người là ta giết30/03/2018
30Chương 30Một đóa kỳ hoa trong mây đến ...30/03/2018
31Chương 31Một bình trà và ý tứ30/03/2018
32Chương 32Một đạo kiếm sắt đóng sơn hà ...30/03/2018
33Chương 33Một miệng giếng cổ trong bão tuyết ...30/03/2018
34Chương 34Hai thân ảnh trên đá bên suối ...30/03/2018
35Chương 35Thì ra hắn chính là Tỉnh Cửu ...30/03/2018
36Chương 36Khai hội30/03/2018
37Chương 37Thiếu niên ngươi muốn làm gì?30/03/2018
38Chương 38Kiếm đâu30/03/2018
39Chương 39Cố Thanh tức giận30/03/2018
40Chương 40Thanh khê một tiếng cười30/03/2018
41Chương 41Cướp người30/03/2018
42Chương 42Ta nguyện Thanh Sơn Đệ Cửu Phong ...30/03/2018
43Chương 43Ta cũng nghĩ như vậy30/03/2018
44Chương 44Cắt đứt thanh phong30/03/2018
45Chương 45Ta sợ không còn kịp nữa30/03/2018
46Chương 46Nhìn liền xem đi30/03/2018
47Chương 47Tiên nhân phủ đỉnh ta kết tóc ...30/03/2018
48Chương 48Thì ra ngươi một mực ở nơi ...30/03/2018
49Chương 49Giải tán30/03/2018
50Chương 50Gọi sư thúc nghe coi30/03/2018