Đại Đế Cơ

Mon, 09 Apr 2018 11:40:55 +0700

Đại Đế Cơ

Tác giả: Hi Hành

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 2481

Đại Đế Cơ Review Rating: 5.00 out of 10 based on 2 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Văn Án 1 Một sớm xuyên qua, Tiết Thanh thành bị bắt giấu ở dân gian Bảo Chương công chúa. Không nghĩ tới a, nàng đường đường một cái đỉnh cấp sát thủ, vì sống sót lại chỉ có thể nữ giả nam trang đi lên báo thù lộ...... Văn Án 2 Đế cơ lạc nhân gian, minh châu khó nén trần, phiên tay phúc thiên hạ ==== Xuyên qua Tiết Thanh phát hiện chính mình nữ giả nam trang ở lừa hôn. Không chỉ có như thế Nàng còn có một cái lớn hơn nữa âm mưu. -------- Đây là chuyện về một người có rất nhiều bí mật.

5 Chương mới cập nhật truyện Đại Đế Cơ

Danh sách chương Đại Đế Cơ

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 1tân sinh09/04/2018
2Chương 2hoang đường09/04/2018
3Chương 3quyết định09/04/2018
4Chương 4tán gẫu09/04/2018
5Chương 5xuân nháo09/04/2018
6Chương 6thẳng hỏi09/04/2018
7Chương 7bên đường09/04/2018
8Chương 8toái ngữ09/04/2018
9Chương 9nghề nghiệp09/04/2018
10Chương 10người tốt09/04/2018
11Chương 11buồn cười09/04/2018
12Chương 12dọa người09/04/2018
13Chương 13giai thoại09/04/2018
14Chương 14hiểu chuyện09/04/2018
15Chương 15thú vị09/04/2018
16Chương 16có sư09/04/2018
17Chương 17không thu09/04/2018
18Chương 18tự đi09/04/2018
19Chương 19biết biết09/04/2018
20Chương 20cậy mới09/04/2018
21Chương 21đi học09/04/2018
22Chương 22xuân thu09/04/2018
23Chương 23đối đánh cuộc09/04/2018
24Chương 24vấn vương09/04/2018
25Chương 25triển lộ09/04/2018
26Chương 26cọ nghe09/04/2018
27Chương 27động thủ09/04/2018
28Chương 28kỳ tài09/04/2018
29Chương 29việc nhỏ09/04/2018
30Chương 30kinh hồng09/04/2018
31Chương 31mời09/04/2018
32Chương 32đầu hạ09/04/2018
33Chương 33ngoạn nhạc09/04/2018
34Chương 34tiểu hà09/04/2018
35Chương 35có tam09/04/2018
36Chương 36tiếp thu09/04/2018
37Chương 37gần09/04/2018
38Chương 38tiến đến09/04/2018
39Chương 39ngôn ngữ09/04/2018
40Chương 40tay chân09/04/2018
41Chương 41lên sân khấu09/04/2018
42Chương 42thành chú09/04/2018
43Chương 43ngoài ý muốn09/04/2018
44Chương 44thay đổi người09/04/2018
45Chương 45có ta09/04/2018
46Chương 46thành thật09/04/2018
47Chương 47giới thiệu09/04/2018
48Chương 48như thế nào09/04/2018
49Chương 49vui mừng09/04/2018
50Chương 50đồng du09/04/2018

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử

Truyện Tiên Hiệp mới đăng