Đại Đế Cơ

Mon, 09 Apr 2018 11:40:55 +0700

Đại Đế Cơ

Tác giả: Hi Hành

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 1215

Đại Đế Cơ Review Rating: 5.00 out of 10 based on 2 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Văn Án 1 Một sớm xuyên qua, Tiết Thanh thành bị bắt giấu ở dân gian Bảo Chương công chúa. Không nghĩ tới a, nàng đường đường một cái đỉnh cấp sát thủ, vì sống sót lại chỉ có thể nữ giả nam trang đi lên báo thù lộ...... Văn Án 2 Đế cơ lạc nhân gian, minh châu khó nén trần, phiên tay phúc thiên hạ ==== Xuyên qua Tiết Thanh phát hiện chính mình nữ giả nam trang ở lừa hôn. Không chỉ có như thế Nàng còn có một cái lớn hơn nữa âm mưu. -------- Đây là chuyện về một người có rất nhiều bí mật.

5 Chương mới cập nhật truyện Đại Đế Cơ

Danh sách chương Đại Đế Cơ

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
551Chương 112lưu động10/04/2018
552Chương 113mà ra10/04/2018
553Chương 114ý tứ10/04/2018
554Chương 115ý nghĩa10/04/2018
555Chương 116đêm thành10/04/2018
556Chương 117tới tướng10/04/2018
557Chương 118thống quân10/04/2018
558Chương 119không sợ10/04/2018
559Chương 120không thể10/04/2018
560Chương 121khó dò10/04/2018
561Chương 122logic10/04/2018
562Chương 123phi người10/04/2018
563Chương 124từ bi10/04/2018
564Chương 125cục diện11/04/2018
565Chương 126dưới ánh trăng11/04/2018
566Chương 127chuyện xưa13/04/2018
567Chương 128chi ước13/04/2018
568Chương 129vấn đề14/04/2018
569Chương 130nhân từ16/04/2018
570Chương 131bất kính16/04/2018
571Chương 132sai lầm19/04/2018
572Chương 133sậu sinh19/04/2018
573Chương 134đánh vỡ19/04/2018
574Chương 135tầng ra21/04/2018
575Chương 136không phá21/04/2018
576Chương 137thời điểm21/04/2018
577Chương 138sư nói24/04/2018
578Chương 139xuống núi24/04/2018
579Chương 140tự đi26/04/2018
580Chương 141vứt lại26/04/2018
581Chương 142thỉnh cầu29/04/2018
582Chương 143hằng ngày29/04/2018
583Chương 144sở hảo29/04/2018
584Chương 145này chí29/04/2018
585Chương 146nói tốt29/04/2018
586Chương 147tân lập01/05/2018
587Chương 148như lúc ban đầu01/05/2018
588Chương 149vì quân04/05/2018
589Chương 150biết04/05/2018
590Chương 151thỉnh sư04/05/2018
591Chương 152tấu đối13/05/2018
592Chương 153nề hà13/05/2018
593Chương 154nhân gian13/05/2018
594Chương 155Kết thúc13/05/2018
595Chương 156Lời cuối sách13/05/2018

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử