Đại Đế Cơ

Mon, 09 Apr 2018 11:40:55 +0700

Đại Đế Cơ

Tác giả: Hi Hành

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 1221

Đại Đế Cơ Review Rating: 5.00 out of 10 based on 2 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Văn Án 1 Một sớm xuyên qua, Tiết Thanh thành bị bắt giấu ở dân gian Bảo Chương công chúa. Không nghĩ tới a, nàng đường đường một cái đỉnh cấp sát thủ, vì sống sót lại chỉ có thể nữ giả nam trang đi lên báo thù lộ...... Văn Án 2 Đế cơ lạc nhân gian, minh châu khó nén trần, phiên tay phúc thiên hạ ==== Xuyên qua Tiết Thanh phát hiện chính mình nữ giả nam trang ở lừa hôn. Không chỉ có như thế Nàng còn có một cái lớn hơn nữa âm mưu. -------- Đây là chuyện về một người có rất nhiều bí mật.

5 Chương mới cập nhật truyện Đại Đế Cơ

Danh sách chương Đại Đế Cơ

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
51Chương 51hoa tửu09/04/2018
52Chương 52cộng uống09/04/2018
53Chương 53phất tay áo09/04/2018
54Chương 54người thắng09/04/2018
55Chương 55bại giả09/04/2018
56Chương 56ngẫu nhiên gặp được09/04/2018
57Chương 57ta là09/04/2018
58Chương 58an bài09/04/2018
59Chương 59mời09/04/2018
60Chương 60nói nay09/04/2018
61Chương 61luận cổ09/04/2018
62Chương 62tái thủy09/04/2018
63Chương 63bức đánh cuộc09/04/2018
64Chương 64thi xã09/04/2018
65Chương 65truyền thơ09/04/2018
66Chương 66nhận thua09/04/2018
67Chương 67tố giác09/04/2018
68Chương 68đại nhân09/04/2018
69Chương 69đêm hành09/04/2018
70Chương 70an bài09/04/2018
71Chương 71giải thích09/04/2018
72Chương 72cho mời09/04/2018
73Chương 73nguyện đánh cuộc09/04/2018
74Chương 74không đành lòng09/04/2018
75Chương 75luyện khổ09/04/2018
76Chương 76đồng học09/04/2018
77Chương 77tự học09/04/2018
78Chương 78quyền tam09/04/2018
79Chương 79giúp lý09/04/2018
80Chương 80học nhạc09/04/2018
81Chương 81vui đùa ầm ĩ09/04/2018
82Chương 82tạm đừng09/04/2018
83Chương 83chứng kiến09/04/2018
84Chương 84binh khí09/04/2018
85Chương 85toạ đàm09/04/2018
86Chương 86dự tiệc09/04/2018
87Chương 87nổi danh09/04/2018
88Chương 88người nào09/04/2018
89Chương 89ngoài ý muốn09/04/2018
90Chương 90thỉnh làm09/04/2018
91Chương 91không dám09/04/2018
92Chương 92đột nhiên09/04/2018
93Chương 93học thuyết09/04/2018
94Chương 94nhàn luận09/04/2018
95Chương 95phong bình09/04/2018
96Chương 96lãng tĩnh09/04/2018
97Chương 97chiêu đãi09/04/2018
98Chương 98Thiền Y09/04/2018
99Chương 99quý nhân09/04/2018
100Chương 100xin hỏi09/04/2018

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử