Đại Đế Cơ

Mon, 09 Apr 2018 11:40:55 +0700

Đại Đế Cơ

Tác giả: Hi Hành

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 1218

Đại Đế Cơ Review Rating: 5.00 out of 10 based on 2 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Văn Án 1 Một sớm xuyên qua, Tiết Thanh thành bị bắt giấu ở dân gian Bảo Chương công chúa. Không nghĩ tới a, nàng đường đường một cái đỉnh cấp sát thủ, vì sống sót lại chỉ có thể nữ giả nam trang đi lên báo thù lộ...... Văn Án 2 Đế cơ lạc nhân gian, minh châu khó nén trần, phiên tay phúc thiên hạ ==== Xuyên qua Tiết Thanh phát hiện chính mình nữ giả nam trang ở lừa hôn. Không chỉ có như thế Nàng còn có một cái lớn hơn nữa âm mưu. -------- Đây là chuyện về một người có rất nhiều bí mật.

5 Chương mới cập nhật truyện Đại Đế Cơ

Danh sách chương Đại Đế Cơ

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
101Chương 101không ổn09/04/2018
102Chương 102tế hành09/04/2018
103Chương 103tiến đến09/04/2018
104Chương 104đêm hiện09/04/2018
105Chương 105cơ hội09/04/2018
106Chương 106bôn loạn09/04/2018
107Chương 107quay đầu lại09/04/2018
108Chương 108thơ tụng09/04/2018
109Chương 109đêm sẽ09/04/2018
110Chương 110mời vào09/04/2018
111Chương 111làm phiền09/04/2018
112Chương 112phân nói09/04/2018
113Chương 113hung đồ09/04/2018
114Chương 114cứu ta09/04/2018
115Chương 115phân tranh09/04/2018
116Chương 116quyết định09/04/2018
117Chương 117khó hiểu09/04/2018
118Chương 118nói nhỏ09/04/2018
119Chương 119sự thật09/04/2018
120Chương 120cúi đầu09/04/2018
121Chương 121tương thăm09/04/2018
122Chương 122muốn nhờ09/04/2018
123Chương 123hỏi09/04/2018
124Chương 124ngăn cản09/04/2018
125Chương 125cách nói09/04/2018
126Chương 126ám thụ09/04/2018
127Chương 127hỗ trợ09/04/2018
128Chương 128chu toàn09/04/2018
129Chương 129không lầm09/04/2018
130Chương 130bị nghênh09/04/2018
131Chương 131đoan trang09/04/2018
132Chương 132hỏi ý09/04/2018
133Chương 133bàng quan09/04/2018
134Chương 134đêm hỏi09/04/2018
135Chương 135tiến đến09/04/2018
136Chương 136rào rạt09/04/2018
137Chương 137xem xét09/04/2018
138Chương 138đón chào09/04/2018
139Chương 139lên đài09/04/2018
140Chương 140có tam09/04/2018
141Chương 141khen ngợi09/04/2018
142Chương 142nhắc mãi09/04/2018
143Chương 143cam chịu09/04/2018
144Chương 144nói nhỏ09/04/2018
145Chương 145khẽ hỏi09/04/2018
146Chương 146ngầm hỏi09/04/2018
147Chương 147giải thích09/04/2018
148Chương 148hỏi đáp09/04/2018
149Chương 149bất bình09/04/2018
150Chương 150sườn hỏi09/04/2018

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử