Đại Đường Vạn Hộ Hầu

Thu, 24 May 2018 15:13:13 +0700

Đại Đường Vạn Hộ Hầu

Tác giả: Cao Nguyệt

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 1959

Đại Đường Vạn Hộ Hầu Review Rating: 9.00 out of 10 based on 1 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Một anh kế toán tài chính cỏn con, kiến thức lịch sử nửa vời, xuyên qua đến Đại Đường những năm Thiên Bảo đang từ cực thịnh biến suy. Y không có thiên tài, chỉ dựa vào trí tuệ cùng chăm chỉ, từ 2 bàn tay trắng dựng nghiệp, từng bước cải biến vận mệnh của mình, từng bước đặt chân vào đỉnh cao của triều đại...

5 Chương mới cập nhật truyện Đại Đường Vạn Hộ Hầu

Danh sách chương Đại Đường Vạn Hộ Hầu

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 1Lừa ăn gạt uống đạo sĩ (1) ...24/05/2018
2Chương 2Lừa ăn gạt uống đạo sĩ (2) ...24/05/2018
3Chương 3Lừa ăn gạt uống đạo sĩ (3) ...24/05/2018
4Chương 4Phức tạp quan hệ nhân mạch24/05/2018
5Chương 5Đêm thượng nguyên (1)24/05/2018
6Chương 6Đêm thượng nguyên (2)24/05/2018
7Chương 7Huyện lệnh24/05/2018
8Chương 8Đồng sinh24/05/2018
9Chương 9Dùng thẳng báo oán (1)24/05/2018
10Chương 10Dùng thẳng báo oán (2)24/05/2018
11Chương 11Tân Chính huyện Tiên Vu phủ (1) ...24/05/2018
12Chương 12Tân Chính huyện Tiên Vu phủ (2) ...24/05/2018
13Chương 13Lấy chữ nhận xét người27/05/2018
14Chương 14Họa tới27/05/2018
15Chương 15Từ chức27/05/2018
16Chương 16Vì nghĩa trợ giúp27/05/2018
17Chương 17Xổ số27/05/2018
18Chương 18Kiện cáo (1)27/05/2018
19Chương 19Kiện cáo (2)27/05/2018
20Chương 20Kiện cáo (3)27/05/2018
21Chương 21Kiện cáo (4)27/05/2018
22Chương 22Nghi Lũng quán nhỏ (1)27/05/2018
23Chương 23Nghi Lũng quán nhỏ (2)27/05/2018
24Chương 24Nghi Lũng quán nhỏ (3)27/05/2018
25Chương 25Nghi Lũng quán nhỏ (4)27/05/2018
26Chương 26Lãng Trung (1)27/05/2018
27Chương 27Lãng Trung (2)30/05/2018
28Chương 28Lãng Trung (3)30/05/2018
29Chương 29Lãng Trung (4)30/05/2018
30Chương 30Mở tiệm (1)30/05/2018
31Chương 31Mở tiệm (2)30/05/2018
32Chương 32Mở tiệm (3)30/05/2018
33Chương 33Mưu đồ bí mật30/05/2018
34Chương 34Mỹ nhân kế30/05/2018
35Chương 35Quý nhân (1)30/05/2018
36Chương 36Quý nhân (2)30/05/2018
37Chương 37Phát lương30/05/2018
38Chương 38Đi Thành Đô30/05/2018
39Chương 39Mới tới Thành Đô (1)30/05/2018
40Chương 40Mới tới Thành Đô (2)30/05/2018
41Chương 41Mới tới Thành Đô (3)30/05/2018
42Chương 42Gió đột nhiên nổi lên (1)30/05/2018
43Chương 43Gió đột nhiên nổi lên (2)30/05/2018
44Chương 44Đao lạnh (1)30/05/2018
45Chương 45Đao lạnh (2)30/05/2018
46Chương 46Đao lạnh (3)30/05/2018
47Chương 47Đao lạnh (4)30/05/2018
48Chương 48Đao lạnh (5)30/05/2018
49Chương 49Mạch nước ngầm (1)30/05/2018
50Chương 50Mạch nước ngầm (2)30/05/2018

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử

Truyện Tiên Hiệp mới đăng