Đại Đường Vạn Hộ Hầu

Thu, 24 May 2018 15:13:13 +0700

Đại Đường Vạn Hộ Hầu

Tác giả: Cao Nguyệt

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 831

Đại Đường Vạn Hộ Hầu Review Rating: 9.00 out of 10 based on 1 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Một anh kế toán tài chính cỏn con, kiến thức lịch sử nửa vời, xuyên qua đến Đại Đường những năm Thiên Bảo đang từ cực thịnh biến suy. Y không có thiên tài, chỉ dựa vào trí tuệ cùng chăm chỉ, từ 2 bàn tay trắng dựng nghiệp, từng bước cải biến vận mệnh của mình, từng bước đặt chân vào đỉnh cao của triều đại...

5 Chương mới cập nhật truyện Đại Đường Vạn Hộ Hầu

Danh sách chương Đại Đường Vạn Hộ Hầu

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
51Chương 51Mạch nước ngầm (3)30/05/2018
52Chương 52Mạch nước ngầm (4)30/05/2018
53Chương 53Mạch nước ngầm (5)30/05/2018
54Chương 54Nhãn hiệu hiệu ứng30/05/2018
55Chương 55Bắt cóc30/05/2018
56Chương 56Ngầm hỏi30/05/2018
57Chương 57Phản kích30/05/2018
58Chương 58Môn sinh30/05/2018
59Chương 59Đào góc tường01/06/2018
60Chương 60Huynh đệ bất hòa01/06/2018
61Chương 61Liên hoàn kế01/06/2018
62Chương 62Dưới đáy nồi lại rút củi01/06/2018
63Chương 63Dương gia (1)01/06/2018
64Chương 64Dương gia (2)01/06/2018
65Chương 65Dương gia (3)01/06/2018
66Chương 66Dương gia (4)01/06/2018
67Chương 67Đường về01/06/2018
68Chương 68Quan từ trên trời hạ xuống01/06/2018
69Chương 69Liêm Nhi14/06/2018
70Chương 70Huyện úy Huyện thừa (1)14/06/2018
71Chương 71Huyện úy Huyện thừa (2)14/06/2018
72Chương 72Nhậm chức ngày đầu (1)14/06/2018
73Chương 73Nhậm chức ngày đầu (2)16/06/2018
74Chương 74Chướng ngại vật (1)16/06/2018
75Chương 75Chướng ngại vật (2)19/06/2018
76Chương 76Chướng ngại vật (3)19/06/2018
77Chương 77Quyên tiền mộ khoản (1)19/06/2018
78Chương 78Quyên tiền mộ khoản (2)19/06/2018
79Chương 79Quyên tiền mộ khoản (3)19/06/2018
80Chương 80Hắc bang lão đại (1)19/06/2018
81Chương 81Hắc bang lão đại (2)19/06/2018
82Chương 82Ngoài ý muốn trượt chân (1)19/06/2018
83Chương 83Ngoài ý muốn trượt chân (2)19/06/2018
84Chương 84Khổng Phương lão đạo19/06/2018
85Chương 85Hải gia nhược điểm (1)19/06/2018
86Chương 86Hải gia nhược điểm (2)19/06/2018
87Chương 87Nắm được cán23/06/2018
88Chương 88Đao đao thấy máu23/06/2018
89Chương 89Ngoan cố chống cự23/06/2018
90Chương 90Phụng mệnh vào kinh thành23/06/2018
91Chương 91Khúc Giang gặp gỡ bất ngờ26/06/2018
92Chương 92Bắc phiên có người đến26/06/2018
93Chương 93Lý Lâm Phủ phiền não26/06/2018
94Chương 94Gặp lại cố nhân26/06/2018
95Chương 95Mới gặp Thái tử26/06/2018
96Chương 96Tứ lạng bạt thiên cân (thượng)26/06/2018
97Chương 97Tứ lạng bạt thiên cân (trung)26/06/2018
98Chương 98Tứ lạng bạt thiên cân (hạ)26/06/2018
99Chương 99Lần thứ hai tiến cung26/06/2018
100Chương 100Coi mắt (thượng)29/06/2018